07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
07.11.2014
Maailmanvalloitus Ruiskadun tyyliin
 
TUOgether - clash of cultures Yksi ilta. Yksi tavoite. Yksi mahdollisuus matkustaa maailman ympäri. Tule tapaamaan opiskelijoita ympäri maailman ja kansainvälisty yhdessä illassa.
Osallistujat yhteiskuvassa!
Moniammatillisen projektityöskentelyn opintojakso kokosi taas yhteen fysioterapeutti-, sosionomi-, ja toimintaterapiaopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista. Ryhmämme projekti huipentui TUOgether - clash of cultures -tapahtumaan. Se oli kulttuurien sulatusuuni ja se tutustutti yhden illan aikana suomalaisia opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita toisiinsa ryhmäytymisleikkien, kilpailujen, tanssi-esityksen avulla.
 
Kansainväliselle toiminnalle on selkeästi kysyntää
Toimeksiantajamme Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli TUO antoi meille tehtäväksi selvittää, mitä vaihto-opiskelijat toivovat opiskelijakunnalta, ja järjestää tapahtuma näiden toiveiden pohjalta.

Kysely osoitti, että vaihto-opiskelijoilla on suuri halu tutustua meihin suomalaisiin ja kulttuuriimme. Projektimme tavoite oli nyt selkeä ja sen pohjalta syntyi TUOgether eli tutustumisilta.Ruiskadun liikuntasali tarjosi tilavat puitteet tapahtumalle ja se sai seinilleen halloween-koristelua.

Illan aikana TUOgetherlaiset kiersivät tehtäväpisteitä, joissa korostuivat yhteistyö, ryhmähengen luominen ja huumorintaju. Oli brändien tunnistusta, sarjakuvan piirtämistä, sokean palapeliä ja leikkihämähäkin temppurataa.

Rastien jälkeen saimme nauttia TUTOn cheerleadereiden tanssi- esityksestä ja sponsoriemme tarjoamista virvokkeista.
 
Kallisarvoista palautetta
Jotta opiskelijakunta TUO pystyisi tulevaisuudessa vastaamaan paremmin vaihto-opiskelijoiden toiveisiin, keräsimme tapahtuman aikana palautetta narulle kiinnitettävin lapuin. Suurimmaksi osaksi palaute oli positiivista ja rakentavaa.

Samankaltaisia tapahtumia toivottiin enemmän. Odotamme tekemämme työn hedelmiä ja tulevia kansainvälisiä tapahtumia!
 
Kirjoittaja(t):
Jenna Polvi, fysioterapiaopiskelija