07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
06.06.2014
Bioanalytiikan opettajat varmistivat opiskelijoiden vaihto-opintomahdollisuuksia Liettuan Vilnassa
 
Omat kokemuksemme opettajavaihdossa innostavat meitä kannustamaan opiskelijoitamme kokeilemaan opiskelijaelämää kansainvälisessä oppimisympäristössä. Vaihtoviikkomme monipuolisen ohjelman Vilnassa oli suunnitellut Erasmus-koordinaattori Viktorija Kielaite.Hän toimi myös tarvittaessa tulkkina vierailemissamme laboratorioyksiköissä. Vieraanvaraisuus ja myös turvallisuus oli taattu, kun meidät haettiin hotellista ja tuotiin sinne takaisin päivittäin.
 
Suomen ja Liettuan koulujen ja koulutusten vertailua
Ensimmäisenä tutustuimme Vilniaus Kolegijan eli Vilnan ammattikorkeakoulun terveydenhuollon tulosalueen (University of Applied Sciences, Faculty of Health care) opetustiloihin ja henkilökuntaan. Koulutuspäällikkö Erika Kubiliene kierrätti meitä bioanalytiikan opetustiloissa ja neljä opettajaa osallistui keskusteluihin koulutuksen sisällöistä ja harjoittelumahdollisuuksista. Jälleen kerran saimme huomata, miten hyvät mahdollisuudet meidän opiskelijoillamme on harjoitella tulevaa ammattiansa koulun tiloissa verrattuna Vilnan bioanalyytikko-opiskelijoiden mahdollisuuksiin.

Bioanalytiikan koulutuksen laajuus on Vilnassa 180 opintopistettä. Opiskelijat eivät opettele ollenkaan erilaisten laboaratorionäytteiden ottoa ja harjoittelujaksot kliinisessä käytännössäkin ovat lyhyemmät ja suppeammat sisällöltään kuin meillä. Vastavalmistuneilta edellytetään työelämässä toimimista ja lisäkoulutusta, ennen kuin heidät voidaan rekisteröidä ammatinharjoittajiksi. Teoriaopintojaksot soveltuvat hyvin meidänkin opiskelijoille, mutta esteenä on, että opetusta ei anneta englanniksi.
 
Vilnan laboratoriot olivat mielenkiintoisia tutustumiskohteita
Meille oli järjestetty luvat opintokäyntikohteisiin ja saimme tutustua VMKL-sairaalan (Vilnius City Clinical Hospital) laboratorioyksiköihin sekä yksityiseen JSC “Medical Practice Laboratory“ laboratorioon. Sairaalan kliinisen kemian ja hematologian laboratorio vastasi niin laite- kuin tutkimusvalikoimaltaankin aivan meidän aluesairaaloidemme tasoa.

Laboratoriotutkimusten laadunvarmistushan taataan kansainvälisillä laadun valvonnan standardeilla, jotka ovat RIGAS (Iso-Britannia) ja Labquality (Suomi). Suomessa laboratoriohenkilöstö takaa laboratoriotutkimusten laadunvarmistuksen aina näytteenotosta tutkimustuloksiin asti, mutta Vilnassa sairaanhoitajat ottavat näytteet.

Sairaalan viereisessä rakennuksessa oli myös erillinen mikrobiologian laboratorio. Rakennus oli vanha, mutta tilat oli kunnostettu 2013. Laboratoriossa tehdään vuosittain noin 14 000 mikrobiologian tutkimusta ja se osallistuu Labqualityn järjestämin laboratorioiden kansainvälisiin vertaileviin tutkimusohjelmiin.

Liettuaan perustettiin vuonna 2000 ensimmäinen yksityinen laboratorio, Medical Practice Laboratory, mutta nykyään laboratorioita on usealla paikkakunnalla. Me tutustuimme Vilnassa olevaan laboratorioyksikköön. Sen tutkimusvalikoimaan kuuluu yli 200 erilaista laboratoriotutkimusta, toiminta on sertifikoitua ja laboratorio osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin laaduntarkkailuohjelmiin.

Laboratoriotutustumisten jälkeen voimme todeta, että laboratorioyksiköiden tilat soveltuvat niin laitteistoltaan kuin tutkimusvalikoimaltaankin bioanalyytikko-opiskelijoiden vaihtokohteeksi käytännön harjoittelujaksoille.
opiskelija Julija Jurkute
 
Opiskelijavaihtojen vahvuudet ja kehittämiskohteet
Vilniaus Kollegijan kansainvälisen toimiston johtaja Jolanta Preidiene otti meidät vastaan ja esitteli erilaisia vaihto-ohjelmia. Hän, samoin kuin Viktorija Kielaite, oli käynyt Suomessa ja tutustunut suomalaisten ammattikorkeakoulujen vilnalaisopiskelijoille tarjoamiin vaihtoihin.He molemmat pahoittelivat, että heillä ei Suomen ammattikorkeakoulujen tapaan vielä ole tarjolla Vilnaan vaihtoon tuleville englanninkielisiä opintojaksoja.

Ammattitaitoa edistävän käytännön harjoittelupaikat voidaan heidän mielestään järjestää Vilnassa sujuvasti, vaikka ongelmana voi olla, onko saatavilla englannin kielen taitoisia ohjaajia. Opiskelijat osallistuvat vaihdossa tietenkin liettuan kielen kursseille.

Tapasimme myös opiskelija Julija Jurkuten, joka tulee ensi syksyksi vaihtoon Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutukseen. Hän on erittäin motivoitunut tulemaan tänne opiskelemaan. Edellisten viiden vaihdossa olleen opiskelijan kokomukset ovat olleet hyviä ja vaihtoon kannustavia.
Vilnan katedraali
 
Kiinnostava Vilna ja sen ympäristö
Opettajavaihtoomme saavuimme sateiseen Vilnaan 12.5.2014 ja majoituimme kansainvälisen ketjun Novotel Vilnius Centre -hotelliin. Se on paraatipaikalla Vilnan pääkadulla, kävelymatkan päässä kaikista vanhankaupungin nähtävyyksistä.

Matkailuviranomaiset mainostavat Vilnan vanhaa kaupunkia Euroopan suurimmaksi ja se kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Viikon aikana ehdimmekin hyvin tutustua vanhan kaupungin nähtävyyksiin: Vilnan katedraaliin, Gedinasin torniin sekä Vilnia ja Nerisjokien yhtymäkohtaan. Olimme periaatteessa keskellä Eurooppaa, sillä Euroopan maantieteellinen keskipiste on lähellä Vilnaa.

Vaihto-ohjelman lopuksi meidät vietiin retkelle historiallisesti merkittävään pikkukaupunkiin Trakaihin, 28 kilometriä Vilnasta länteen. Trakai on suosittu noin 4 900 asukkaan turistikohde.Sen alueella sijaitsee yli 200 järveä, joista suurin ja syvin on Galvė. Järvet ympäröivät myös kaupunkia joka puolelta. Retkikohteemme oli Trakain linnasaari.
taustalla Trakain linnasaari
 
Mielikuvien avulla eläydyttiin vaihto-opiskelijan elämään
Kotimatkalla totesimme, että vaihto-ohjelmamme oli hyvin järjestetty. Meille syntyi kuva teoriaopetuksen tasosta ja harjoittelupaikoista. Lisäksi meillä oli riittävästi aikaa kierrellä vanhassa kaupungissa ja tehdä mielikuvaharjoituksia mahdollisesti lähtevien opiskelijoidemme elämästä Vilnan opiskelijakaupungissa.
Gedinasin alue
 
Kirjoittaja(t):
Leila Tiilikka, koulutuspäällikkö & Raini Tuominen, lehtori