07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
25.10.2009
Turun AMK ja Kaarinan Ura yhteistyössä nuorten toiminnan puolesta
 
Monkey-projektin alun epävarmuus ja monet kysymykset ovat vaihtuneet oman projektityöskentelyn kehittymiseen ja tietoisuuteen Kaarinan nuorten kiinnostuksen kohteista ja toiveista. Tuloksena on toimintasuunnitelma Kaarinan Uran nuorisojaostolle.
Ryhmätapaamisen alkamisen odottelua
Kaarinan Uran nuorisojaostolta toimeksiannon saatuamme huomasimme pian olevamme tilanteessa, jossa tuli lyödä lukkoon, mitä oikeastaan ryhdymme tekemään. Päätimme lähteä Kaarinan ylä-kouluihin, lukioon ja ammattikouluun sekä tehdä siellä nuorille kyselyn, jolla keräisimme tietoa siitä, mitä nuoret oikeasti haluavat vapaa-ajallaan tehdä. Halusimme päästä kasvotusten nuorten kanssa, todella kohdata kohderyhmämme.
 
Projektityönä toimintasuunnitelma ja illanvietto nuorille
Vastausten perusteella suunnittelimme Kaarinan Uran nuorisojaostolle toimintasuunnitelman. Lisäksi järjestämme nuorille illan, jossa haluamme jakaa tietoa Urasta muun mukavan ajanvietteen ohella. Toivomme näin innostavamme nuoria ottamaan osaa seuran toimintaan. Projektiryhmämme työskentely on alusta asti toiminut lähes mutkattomasti, takapakkiakaan emme ole onneksi joutuneet ottamaan. Viestintä on ryhmän välillä ja toimeksiantajan kanssa sujunut hyvin. Jokainen on kantanut vastuunsa loppuun asti ja ollut aktiivisesti mukana. Kiittäminen tästä on tietysti koko projektiryhmämme lisäksi toimeksiantajaamme Kaarinan Uraa, joka on joustavasti ottanut vastaan ideoitamme ja antanut rakentavaa palautetta koko projektin ajan. Enää on jäljellä projektin loppuunsaattaminen nuorten toimintaillan sekä koko Monkey-projektin loppuseminaarin merkeissä. Paljon on myös jäänyt käteen hyödynnettäväksi tulevaisuudessa
 
Kirjoittaja(t):
Mirka Nurmi, opiskelija, Kaarinan Ura -tiimi (Monkey-projekti)