07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
23.01.2009
Kannusteet työmotivaation nostajana
 
Henkilöstön työmotivaatio on tärkeää, joten yritysten tulisi pyrkiä nostattamaan työntekijöidensä työmotivaatiota. Erilaiset kannusteet ovat yksi keino motivoittaa työntekijät.
Työsuhde-etu
Kuvaaja: Jaana Nurmi
Yritysten henkilöstöön voi myös panostaa erilaisilla kannusteilla. Heidän velvollisuus on maksaa korvaus työpanoksesta, jonka henkilöstö yritykselle antaa. Palkka on henkilöstön tekemän työn hinta eikä varsinaisesti motivointikeino. Henkilöstön antaa yritykselle käyttöönsä työpanoksensa, osaamisensa sekä ideansa. Näiden on oltava tasapainossa maksettavaan korvaukseen verrattuna.

Erilaisilla kannusteilla varmistetaan henkilöstön halu toimia yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisimpiä kannusteita ovat myynnin perusteella maksettavat bonukset ja provisiot. Jossain tapauksissa myös myyntikilpailut kannustavat henkilöstöä myyntiponnisteluihin. Kannusteisiin luokitellaan myös erilaiset työsuhde-edut, kuten tietokone- tai puhelinetu.

Johdon tehtävänä on kannustaa henkilöstöä huomioiden kuitenkin heidän erilaisuuden. Henkilöstön eri jäseniä saattaa motivoida erilaiset asiat. Toinen arvostaa vapaa-aikaa, toinen rahaa. Aineettoman kannusteen hyötyä ei kannata pois sulkea. Palaute hyvin tehdystä työstä, vaikutusmahdollisuudet ja erilaiset nimeämiset saattavat olla todella arvokkaita henkilöstölle. Tärkeää niin aineellisessa kuin aineettomassakin on henkilökohtainen huomioiminen.
 
Kirjoittaja(t):
Jaana Maria Nurmi, Opiskelija