07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
11.10.2016
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä - sen varhainen toteaminen on tärkeä osa terveyden edistämistä
 
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, jopa noin 25 prosenttia naisten syövistä on rintasyöpiä. Maailmanlaajuisesti se aiheuttaa eniten syöpäkuolemia ja sen ilmaantuvuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on maailman korkeimpia. Näissä maissa rintasyöpä kuitenkin onneksi harvoin johtaa kuolemaan, ja sen hoitoennuste on yleensä erittäin hyvä.
Tilastojen mukaan suomalaisnaisista vain kaksi prosenttia on vaarassa kuolla rintasyöpään. Olennaista on silti ottaa huomioon, että tietyt geneettiset tekijät sekä yhä edelleen melko tuntematon niin sanottu sukurasite saattavat huomattavasti lisätä rintasyöpävaaraa. Miestenkin rintasyövät ovat mahdollisia, mutta melko harvinaisia.
 
Vain osa rintasyövän riskitekijöistä tunnetaan
Osa syövistä syntyy sattumalta erilaisten mutaatioiden seurauksena. Rintasyöpäriskiä lisäävät korkea ikä, varhainen kuukautisten alkamisikä, lapsettomuus, myöhäinen ensisynnytysikä, korkea vaihdevuosi-ikä sekä mammografiassa todettu tiivis rintakudos.

Vaihdevuosioireiden hoitamiseksi annettu hormonikorvaushoito lisännee rintasyöpäriskiä ja siksi sitä on syytä arvioida huolellisesti hoitavan lääkärin kanssa. Käytännössä hormonikorvaushoitoa vaihdevuosioireisiin ei suositella naisille, joilla ennestään tiedetään olevan kohonnut rintasyöpäriski. Myös tupakointi, lihavuus ja runsas alkoholin käyttö lisäävät alttiutta sairastua rintasyöpään.

Vain vähempään kuin kymmeneen prosenttiin rintasyövistä liittyy periytyvä geenimuutos. Näistä yleisimmin kyseessä on joko BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaatio, mutta näiden lisäksi tunnetaan useita muitakin geenejä, joiden mutaatiot lisäävät alttiutta sairastua rintasyöpään. Yhtä paljon syöpäriskiä kohottava on PALB2-geeni, joka vastaa riskistä noin yhtä prosenttia. Usein näihin geenimutaatioihin liittyy myös esimerkiksi kohonnut alttius munasarjasyöpään.
 
Rintasyövän ennaltaehkäisy on vaikeaa
Rintasyövän ennaltaehkäisy on käytännössä lähes mahdotonta, mutta omilla elämäntavoillamme voimme tehdä voitavamme. Imetys, liikunta, normaali paino, tupakoimattomuus ja kohtuullinen alkoholin kulutus sekä runsas kasvisten käyttö ravintona saattavat vähentää rintasyöpäriskiä. Suurimmassa rintasyöpäriskissä oleville naisille (kyseessä eräät geenimutaatiot) saatetaan ennaltaehkäisevänä hoitona käyttää leikkaushoitoa. Tuolloin yksinkertaisesti poistetaan rintakudosta ja mahdollisesti myös munasarjat.

Kun rintasyöpää on melko vaikea ennaltaehkäistä, sitä ratkaisevampaa onkin sen varhainen toteaminen. Erilaiset kyhmyt ja muut rinnoissa olevat poikkeamat on syytä rohkeasti tutkituttaa niin pian kuin mahdollista. On myös tärkeää osallistua rintasyöpäseulontoihin, joita kunnissa järjestetään tietyille ikäryhmille.

Jos suvussa on runsaasti rintasyöpää, lääkärin kanssa voi myös pohtia rintasyöpägeenin seulontatutkimukseen osallistumista. Vuoden 2016 alusta on muun muassa Turussa ollut mahdollista otattaa yksityisellä sektorilla rinta- ja munasarjasyöpään liittyviä geenitestejä
Terveysalan opiskelijat kannustavat pukeutumaan pinkkiin 14.10.2016.
 
Muista pukeutua pinkkiin 14.10.2016!
Perjantaina 14.10.12016 vietetään Roosa nauha -päivää. Päivän aikana kerätään varoja rintasyöpätutkimukselle ja rintasyöpään sairastuneiden neuvontapalveluille.

Myös Turun ammattikorkeakoulun Terveyden edistäminen -tutkimusryhmän opettajat ja terveysalan opiskelijat kannustavat osallistumaan päivään muun muassa pukeutumalla pinkkiin.
Terveyden edistämisen tutkimusryhmässä pukeudutaan pinkkiin 14.10.2016.
 
Artikkelissa käytetyt lähteet:
Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus 2015. Suomen Rintasyöpäryhmä ry.

Foulkes FD. Inherited susceptibility to common cancers. New England Journal of Medicine 2008, 359; 2143-2153.

Antoniou AC et al. Breast-Cancer Risk in Families with Mutations in PALB2 New England Journal of Medicine 2014, 371; 497-506.

Medisonar: http://www.medisonar.fi/color.html

Gynekologikeskus: http://www.gynekologikeskus.fi/geenitesti-rinta-munasarjasyovan-riskin-ennustamiseen/

Roosa nauha. Syöpäsäätiö: http://www.cancer.fi/roosanauha/

Roosa nauha. Facebook. Saatavana: https://www.facebook.com/roosanauha/photos/a.10150606713142644.368038.89409612643/10153228335142644/?type=1&theater
 
Kirjoittaja(t):
Camilla Laaksonen, TtT, lehtori, tutkimusryhmävastaava, Turun ammattikorkeakoulu & Jukka Laine, LT, dos. erikoislääkäri, GenoMill Health Ltd