07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
11.06.2013
Opiskelijat toivat voimaa arkeen
 
Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden moniammatillinen työskentely päättyi keväällä 2013 hyvin tuloksin. Aivoliiton asiakkaista koottu ryhmä sai opiskelijoiden järjestämissä tapaamisissa uusia kokemuksia ja tukea omaan arkeensa.
 
Aivoliitto yhteistyökumppanina
Moniammatillinen työskentely alkoi marraskuussa 2012. Työelämän yhteistyökumppanina projektissa toimi Aivoliitto, ja ryhmän kahdeksan asiakasta valikoitui projektiin tämän yhdistyksen kautta.

Aivoliiton jäseniä ovat elämänsä aikana johonkin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet henkilöt ja heidän läheisensä. Lisäksi yhdistyksen asiakkaita ovat perheet, joiden lapsella tai nuorella on jokin kielellinen erityisvaikeus.
 
Monenlaista toimintaa
Ryhmä kokoontui kuusi kertaa peräkkäisinä tiistaina keväällä 2013.

Jokaisena toimintapäivänä oli erilaista ohjattua toimintaa. Ryhmän jäsenet kokeilivat käden taitoja ja valokuvaamista. He keskustelivat terveellisestä ruuasta ja ulkoilivat sekä rentoutuivat yhdessä.

Asiakkaiden toiveesta toteutui myös pelipäivä. Viimeisellä tapaamiskerralla ryhmän jäsenet ja opiskelijat valmistivat yhteisen aterian.
 
Vertaistuesta iloa ja apua
Projektin päätavoitteina olivat vertaistuki, yhteisöllisyys, voimaantuminen ja arjessa selviytymisen tukeminen. Nuo tavoitteet toteutuivat.

Ryhmän jäsenet kokivat saaneensa vertaistukea ja onnistumisen kokemuksia.
 
Toiminta jatkuu
Projekti sai myös jatkuvuutta. Sen päätyessä ryhmän jäsenet olivat halukkaita jatkamaan tapaamisia. Opiskelijat kannustivat ryhmäläisiä tapaamaan itsenäisesti ja se toteutuikin.

Aivoliitto ja Turun ammattikorkeakoulun projektia ohjaava opettaja sopivat uuden ryhmän aloittamisesta ensi syksynä.
 
Kirjoittaja(t):
Anne Ahtola-Poiesz, Fortunée Bucyana ja Riia Valjakka, opiskelijat