07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.05.2017
Jääkelluntaa Saimaalla - kokemuksia kansainväliseltä intensiivikurssilta
 
Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa järjestettiin maaliskuun lopussa pohjoismaisen MEDICO-verkoston viikon mittainen intensiivikurssi, jonka teemana oli Nurses’ Confidence in Medication Safety. Mielenkiintoisesta ja aktiivisesta viikosta jäi meille osallistujille hyviä muistoja.
Turun ammattikorkeakoulu on koordinoinut lääkehoidon opettajien pohjoismaista MEDICO- verkostoa (Medication Educators Nordic Collaboration) jo vuodesta 2011 lähtien.

Tänä keväänä järjestetty intensiivikurssi oli ensimmäinen verkoston järjestämä tapahtuma. Intensiivikurssin rahoitti Pohjoismainen Nordplus-ohjelma. Kurssille osallistui opiskelijoita ja opettajia Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta sekä Suomesta. Mukana oli lisäksi taustaltaan muun muassa Suomessa opiskelevia puolalaisia opiskelijoita. Kurssi oli suunnattu sekä AMK-tason (Bachelor) että YAMK-tason (Master)opiskelijoille. Tämä oli otettu huomioon kurssin tavoitteissa ja tehtävissä.

Turun ammattikorkeakoulusta kurssille osallistuivat sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija Ainoa Färlin-Helin ja AMK-sairaanhoitaja-opiskelija Amina Maluka. Lehtori Virpi Sulosaari toimi viikolla kurssin koordinaattorina ja yhtenä opettajana.
Vasemmalla Amina, keskellä Virpi ja oikealla Aino
Kuvaaja: Virpi Sulosaari
 
Pyrkimyksenä oppia turvallinen lääkehoito
Intensiivikurssin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta sairaanhoitajan roolista lääkehoidon turvallisuuskulttuurin luomisessa. Samalla se tuki opiskelijoiden ammatillista kasvua ja itsevarmuutta liittyen lääkehoidon turvallisuuteen sekä sen kehittämiseen. Lääkehoidon asiaa työstettiin ryhmissä erilaisten teemojen kuten turvallisuuskulttuurin, moniammatillisen yhteistyön, teknologian mahdollisuuksien, tulevaisuuden haasteiden ja etiikan pohjalta.

Lisäksi pohdittiin ja jaettiin hyväksi koettuja käytäntöjä ja kokemuksia. Tuotiin esiin kulttuurisia yhtäläisyyksiä ja eroja terveydenhuollossa ja hoitotyössä eri maissa. Keskustelu oli vilkasta ja inspiroivaa.

YAMK-tason opiskelijat pääsivät myös vierailemaan paikallisessa sairaanhoitopiirissä (Eksote)ja keskustelemaan kliinisistä urapoluista ja tehtävänkuvista.
 
Kiipeilyä ja kelluntaa yhteishengessä
Vieraanvaraiset kurssi-isäntämme Saimaan ammattikorkeakoulusta huolehtivat hyvin ylläpidostamme. Vaikka päivät olivat intensiivisiä niin tiedolliselta kuormitukseltaan kuin pituudeltaankin, mahtui päiviin hupiakin.

Saimian väki oli järjestänyt vapaa-ajan aktiviteettejä kuten jääkelluntaa hyisessä Saimaassa ja boulderointia kiipeilykeskuksessa. Aktiviteetit olivat yksilösuoritteisia mutta heijastivat yhdessä tekemistä hyvässä hengessä. Oltiin avoimia uusille kokemuksille ja testattiin rohkeutta, ongelmatilanteiden ratkaisemista, toisiin luottamista sekä toisten kannustamista ja tukemista. Samoja asioita kuin intensiivikurssi meille muutenkin opetti. Yhteiset aktiviteetit loivat ryhmähenkeä ja saimme niistä paljon hauskoja muistoja ja valokuvia.
 
Kansainvälistä verkostoitumista
Kurssi antoi meille mahdollisuuden verkostoitua tapaamalla opiskelijoita sekä opettajia muista maista. Yhteistyö ja verkostoituminen kansainvälisessä seurassa oli mutkatonta.

Sekä opiskelijoille että opettajille kurssi antoi tilaisuuden saada kansainvälistä näkökulmaa, kehittää omaa kielitaitoa ja löytää tulevaisuuden kollegoitakin. Koskaan ei tiedä, missä konferenssissa taas tavataan. Työskentelemällä eri maista tulevien opiskelijoiden ja opettajien kanssa näkökulmat asioihin laajentuivat ja saimme huomata, että jotkut asiat ovatkin aika hyvin Suomessa, vaikkei meistä aina siltä tunnu.

Voimme lämpimästi suositella tätä intensiivikurssia muillekin. Seuraavan kerran se järjestetään mahdollisesti jo vuoden päästä Islannissa.
 
Kirjoittaja(t):
Aino Färlin-Helin sairaanhoitaja,YAMK-opiskelija, Amina Maluka sairaanhoitajaopiskelija & Virpi Sulosaari TtT, lehtori