07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
31.03.2011
Mitä SINÄ haluaisit tehdä yhdessä? – Yhteisöllisyyttä Nuortentalolla
 
– Voi ei! Aika kuluu niin nopeasti kun on hauskaa tekemistä! Näin totesi eräs Nuortentalolla asuva nuori, kun levyraati oli lopuillaan. Toisen vuoden sosionomiopiskelijat toteuttivat Turun Nuortentalolla yhdessä asukkaiden kanssa kolme yhteisöllistävää, nuorten ideoista suunniteltua toimintatuokiota.
Kuvaaja: Essi Huhtala
Turun Nuortentalo sijaitsee Hirvensalossa rauhallisessa ympäristössä, lähellä merta. Viihtyisässä ja kodinomaisessa talossa on kymmenen yksiötä, joissa nuoret asuvat yksin tai huonetoverin kanssa. Nuortentalossa asuu nuoria, jotka tarvitsevat tukea arjessa ja itsenäistymisessä. Tuen tarve saattaa johtua kielellisestä tai neuropsykiatrisesta erityisvaikeudesta, esimerkiksi ADHD:sta tai Aspergerin tai Touretten oireyhtymästä.

Yhteisöllisen työn projektimme asiakasryhmä oli haastava, sillä useat nuorista vierastavat sosiaalisia tilanteita. Nuoret viihtyvät hyvin omissa oloissaan ja internetissä, mutta yhdessä oleminen on heille vierasta. Projektimme tarkoitus olikin luoda Nuortentalolle yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa.

Alussa kävimme usean kerran Nuortentalolla tutustumassa nuoriin. Tärkeää oli, että he tutustuisivat meihin ennen kuin alkaisimme järjestää toimintaa. Tavatessamme nuoria aloimme puhua heille mahdollisesta toiminnasta. Toivoimmekin heiltä ideoita ja aloitteellisuutta. Jätimme talolle postilaatikon, johon nuoret saivat anonyymisti pudottaa omia toivomuksiaan. Ideoita tulikin mukava määrä. Nuorten ideoiden pohjalta suunnittelimme heille kolme erilaista toimintakertaa.
ruuan valmistusta
Kuvaaja: Essi Huhtala
 
Pitsaa ja musiikkia
Ensimmäisellä toimintakerralla teimme nuorten kanssa pitsaa ja pidimme levyraadin. Monet nuorista olivat toivoneet syömiseen ja musiikkiin liittyvää toimintaa. Pitsanteon ohessa jutustelimme musiikista ja heidän mieliyhtyeistään.

Monille nuorille musiikki on tärkeä osa elämää ja itseilmaisua. Nuoret olivatkin mielissään, kun saivat soittaa lempikappaleitaan. Levyraadin voittaja sai palkinnoksi elokuvaliput.
keilailun huumaa
Kuvaaja: Essi Huhtala
 
Keilailua
Toisella kerralla lähdimme nuorten kanssa kokeilemaan keilaustaitojamme keilahalliin. Ilta kului iloisissa tunnelmissa keilaillen ja jutellen. Ilmapiiri keilahallissa oli kannustava nuorten ja ohjaajien välillä. Onnistumisen kokemukset ja huumori siivittivät yhteistä iltaamme.
leffaherkkuja
Kuvaaja: Essi Huhtala
 
Elokuvailta
Kolmas ja viimeinen toimintakertamme oli rento ja mukava ilta nuorten kanssa. Nuoret olivat saaneet äänestää elokuvaa, joka katsottiin kaikki yhdessä. Teimme muutaman nuoren kanssa elokuvaa varten ruokatarjoilut ja linnoittauduimme yhdessä sohville elokuvan pariin.
Toimintakertojemme jälkeen saimme nuorilta positiivista palautetta. Yhteisöllistä toimintaa syntyi nuorten välillä ennakkoluuloista huolimatta. Opimme myös uuden asiakasryhmän kanssa tarvittavia taitoja ja menetelmiä. Koemme onnistuneemme tavoitteessamme luoda Nuortentalolle yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa.
 
Kirjoittaja(t):
Anna-Maria Lehikoinen, sosionomiopiskelija