07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
16.11.2016
Suomalaisten sairaanhoitajien tehtävänkuvan laajentuminen kiinnosti islantilaisia terveysalan osaajia
 
Turun ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntijakoulutus (YAMK) mahdollistaa valmiuksien kehittymisen sairaanhoitajien laajentuviin tehtävänkuviin. Islannissa laajavastuisen sairaanhoitajan tehtävänkuvan kehittyminen on vielä alussa, sillä maisterikoulutuksessa painotus on ollut johtamisen opinnoissa. Express-opiskelija- ja opettajavaihto mahdollistivat kokemusten vaihtamisen maiden välillä.
Reykjavikissa sijaitseva yliopisto on kuulunut Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaan lääkehoidon opettajien pohjoismaiseen verkostoon (Medication Educators Nordic Collaboration) eli MEDICO-verkostoon jo vuodesta 2011 lähtien. Tänä vuonna pohjoismaisessa NORDPLUS-vaihto-ohjelmassa mahdollistui viikon mittainen opettaja- ja opiskelijavaihto. Samaan aikaan YAMK:n Kliininen asiantuntija -koulutuksen opiskelijoilla alkoivat syventävät potilas- ja lääkitysturvallisuuden, niiden kehittämisen ja kliinisenä asiantuntijana kehittymisen opinnot. Nämä opinnot sopivat hyvin toteutettavaksi osaksi vaihdossa.

Islantilainen yliopisto oli kiinnostunut saamaan suomalaisen asiantuntijan kertomaan sairaanhoitajien tehtävänkuvien laajentumisesta. Samaan aikaan opiskelijat saivat vaihdon aikana perehtyä siihen, miltä lääkitysturvallisuuden kehittäminen ja laajavastuisten sairaanhoitajien roolien kehittyminen näyttävät kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna.
 
Vaihtoviikko opettajan silmin
Ensimmäisen kerran keskustelin tästä mahdollisuudesta islantilaisten kollegoideni kanssa helmikuussa heidän ollessaan MEDICO- verkoston tapaamisessa Turussa. Jo seuraavana päivänä sain virallisen kutsun Reykjavikista. Erityisen iloinen olin siitä, että pystyin ottamaan mukaani myös kaksi YAMK-opiskelijaa.

Kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan ja muiden laajavastuisten tehtävänkuvien kehittyminen on tärkeää nähdä kansainvälisessä kehyksessä. Se auttaa toisaalta opiskelijoita tunnistamaan missä vaiheessa olemme Suomessa ja mihin meidän pitäisi edetä, ja toisaalta tunnistamaan kuinka paljon jo olemme saaneet aikaan.

Olen kerran aikaisemmin ollut työmatkalla Islannissa, ja koin jo silloin sekä MEDICO- verkoston kokemusten kautta islantilaiset hyvin läheisiksi yhteistyökumppaneiksi. Etukäteen tiesin myös englannin kielen osaamisen olevan siellä hyvää. Tästä innostuneena pyysinkin vielä, että saisin pitää esityksen myös paikallisille syöpäsairaanhoitajille, syöpäsairaudet kun kuuluvat omaan erikoisalaani ja myös elämänkokemukseeni.

Viikon ohjelma oli varsin tiivis ja se sisälsi monenlaisia tapaamisia, neuvotteluja ja esityksiä. Esitysteni aiheet olivat toki minulle läheisiä, mutta valmistelutyötä jouduin tekemään kuitenkin ihan viime metreille saakka. Minut otettiin vastaan todella hienosti, jopa kuljetettiin autolla paikasta toiseen pienessä Reykjavikin-kaupungissa. Tosin koin, että minua pidettiin hieman todellista suurempanakin asiantuntijana.

Maanantaiaamu alkoi tapaamisella paikallisessa sosiaali- ja terveysministeriössä. Myöhemmin viikon aikana sain tavata viranomaisia, opettajakollegoita, tutkijoita, sairaanhoitajia, hoitotyön esimiehiä ja opiskelijoita. Oli ilo seurata omien opiskelijoideni työskentelyä, ja matkan aikana he myös haastattelivat minua asiantuntijana kehittymisestä ja asiantuntijuuden kehittämisestä.

Yhteen viikkoon mahtui monenlaisia tehtäviä ja rooleja, ja olin todella otettu paikallisten aktiivisesta osallistumisesta kaikkiin eri tilaisuuksiin. Esimerkiksi paikallisen sairaalan hoitotyön opiskelijoiden ohjaajille pitämäni työpaja täyttyi jo yhdellä sähköpostikutsulla. Tosin osallistumisen aktiivisuus liittyi todennäköisesti enemmän aiheen kiinnostavuuteen kuin varsinaisesti omaan esiintymiseeni.

Vaihtoviikon jälkeen lähdin Islannista melko varmana siitä, että uudenlaiset yhteistyökuviot odottavat. Toivottavasti siis palaan taas Islantiin lähivuosina.
 
Vaihto opiskelijoiden silmin
Kansainvälinen verkostoituminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on tärkeää opiskelijavaihdossa. Pidimme maisteriopiskelijoille esityksen terveydenhuollosta, sairaanhoitajan perus- ja jatkokoulutuksesta sekä laajentuvista tehtävänkuvista Suomessa. Jaoimme paikallisten opiskelijoiden kanssaan myös ajatuksia terveydenhuoltoon ja kliiniseen uraan liittyvistä asioista.

Ulkomailla vierailu tekee ihmisestä huomattavasti avoimemman, ja monia asioita oppii näkemään paljon laajemmin kuin aikaisemmin. Pääsimme myös vierailemaan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä tutustumaan paikallisessa Landshospitalissa omien erikoisalojemme vuodeosastoihin meille kummallekin nimetyn oman mentorin opastuksella.

Ministeriöön saamamme kutsu tuntui hienolta, ja oli mukava osallistua keskusteluun kliinisen asiantuntijasairaanhoitajien roolista ja sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta Suomessa. Sairaalavierailu taas mahdollisti vertailun kahden maan käytäntöjen välillä, ja pystyimme poimimaan hyviä toimintatapoja omalle työpaikallemme. Vierailu sairaalassa herätti hyvin monenlaisia ajatuksia ja ideoita, joita voi hyödyntää muutenkin opiskelun aikana.

Kliinisenä asiantuntijana kehittymiselle vaihtoviikko antoi syvyyttä ja uudenlaisia näkemyksiä siitä, miten haluamme kehittää omaa työtämme ja uraamme sekä toisaalta sairaanhoitajan työtä Suomessa. Vaihto sai meidät myös pohtimaan paremmin oman opiskelumme tarkoitusta ja tavoitteita. Islannissa vietetyt viisi päivää lisäsivät motivaatiota opiskeluun ja antoivat luottamusta tulevaisuuden työnkuvaan. Saimme myös esiintymiskokemusta sekä pääsimme seuraamaan opettajaamme erilaisissa luennointitehtävissä ja opimme paljon häntä havainnoimalla. Samalla löysimme kehittämiskohtia itsestämme.

Vaihto oli intensiivinen ja innostava. Pääsimme myös nauttimaan Islannin karusta, upeasta luonnosta sekä Reykjavikin lähellä olevista nähtävyyksistä. Islanti teki lähtemättömän vaikutuksen. Luonnon kauneutta ja karuutta ei voi ymmärtää ennen kuin sen on itse kokenut. Islantilaiset ihmiset ovat ystävällisiä ja heidän englannin kielen taitonsa on erinomainen. Ruoka on hyvää, etenkin kalat ja merenelävät ovat herkullisia ja tuoreita. Kliseisesti voisi sanoa, että kotiin palattiin väsyneinä, mutta onnellisina.
 
Lyhyen vaihdon edut
Yhden viikon intensiivivaihto soveltuu hyvin työn ohessa opiskelevalle, erityisesti YAMK- opiskelijalle. Monissa maissa on vaikeaa löytää soveltuvia, riittävän laajoja sekä osaamistavoitteiltaan opiskelijan omia opintoja vastaavia opintojaksoja YAMK-opiskelijalle. Ammattikorkeakoulututkinto-opiskelija suorittaa vaihdon aikana useimmiten harjoittelujaksoja, mutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ei kuulu harjoittelua.

Vaihto-opettajan ja -opiskelijat vastaanottavan korkeakoulun on helpompi järjestää ohjelma intensiiviselle jaksolle. Lyhyt vaihto mahdollistaa hyvin asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisen koulutuksen kehittämisessä. Opettajan ja opiskelijoiden samanaikainen, monenlaisia opintoja ja tehtäviä sisältävä vaihto, on mahdollinen juuri intensiivivaihtona.
 
Kirjoittaja(t):
Kliininen asiantuntija -YAMK-tutkinnon opiskelijat, sairaanhoitajat Aino Färlin-Helin ja Laura Taponen & lehtori Virpi Sulosaari