07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
14.11.2012
Kyllä minä niin mieleni pahoitin
 
"Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun poika kutsui jouluksi kotiinsa. Se on isossa kaupungissa se koti, pieni talo isossa talossa, niin kuin ne tuppaavat olemaan." (Tuomas Kyrö)
Yhteislauluina lauloimme nykypäivän ja entisajan musiikkia.
Kuvaaja: Noora Oksanen
Johdannossa olevilla Tuomas Kyrön sanoilla olemme aloittaneet jokaisen Yhteisöllisen työn toteutuskerran Kuovinkadun toimintakeskuksessa. Saimme suoran haasteen virkistyskerhon naisilta ensimmäisellä suunnittelukerralla. He halusivat, että heille luettaisiin ääneen Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja -kirjaa.

Otimme haasteen vastaan hymyssä suin ja siitä lähtien olemme keskiviikkoisin saaneet tutustua erilaisiin tapoihin pahoittaa mielensä.
Yhteislaulua varten teimme osaliistujille lauluvihot.
Kuvaaja: Noora Oksanen
 
Kuovinkadun toimintakeskus
Kuovinkadun toimintakeskus on ollut toiminnassa vuodesta 1990.

Haastattelimme toimintakeskuksen ohjaajaa Marjatta Sallista, joka on työskennellyt toimintakeskuksen päivätoiminnan ohjaajana 20 vuotta.

Sallisen mukaan toimintakeskuksen päivätoimintakeskuksessa käy päivittäin 10 - 100 asiakasta. Siellä on dementiapäivähoitoa neljä kertaa viikossa, kädentaitoryhmä ja miesten sekä naisten kerho. Tarjolla on myös muuta vapaa-ajan toimintaa kuten lehden lukua, ruokailupalveluita, kampaaja sekä jalkahoitopalvelut kerran kuukaudessa.

Toimintakeskus on ollut mukana Turun ammattikorkeakoulun Yhteisöllisen työn projektissa neljä kertaa. Sillä on ollut hyviä kokemuksia opiskelijoiden järjestämästä toiminnasta.

Opiskelijoiden käynnit toimintakeskuksessa piristävät ikäihmisten arkea. Sallinen toteaa, että tämän vuoden projekti on onnistunut oikein hyvin ja viikoittaiset tapahtumat ovat olleet antoisia sekä virkistyskerhon jäsenille että opiskelijoille.
Päivätanssit houkuttelivat paljon tanssijoita.
Kuvaaja: Noora Oksanen
 
Hemmottelua ja kakkukahveja
Suunnittelimme kuuden kerran ohjelman toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa. Toteutuskertojen aikana olemme viettäneet naisten kanssa hemmotteluiltapäivää, jumppa- ja rentoutustuokiota, muistelua, visailuhetkiä.

Suurimpana tapahtumana valtakunnallisen vanhusten viikon kunniaksi järjestimme juhlat, joihin osallistui naisten lisäksi myös parikymmentä miesten kerhon jäsentä. Juhlijoita oli yhteensä viitisenkymmentä, joten juhlien järjestäjinä ryhmällämme oli suuri vastuu. Yhteislaulut, tanssit, runonlausunta, elävä musiikki sekä kakkukahvit olivatkin juhlavieraiden mieleen ja saimme osaksemme paljon kiitosta.
Yhden naisen orkesteri!
Kuvaaja: Noora Oksanen
 
Kohti yhteisöllisyyttä
Kuovinkadun toimintakeskus on ollut erittäin hyvä yhteistyökumppani.Olemme saaneet arvokasta kokemusta iäkkäiden ryhmänohjauksesta. Jokainen meistä on myös monien keskustelujen lomassa saanut jakaa näiden naisten syvää elämänkokemusta.

Ryhmällemme on ollut tärkeää, että oman ohjauksemme lisäksi olemme voineet keskustella toiminnan ohessa naisten kanssa ja sitä kautta luoda yhteisöllisyyttä. Olemmehan yhdessä vahvempia.
Juhlaviikon kahvikestit täydensivät ohjelman.
Kuvaaja: Noora Oksanen
 
Yhteisöllisen työn anti opiskelijalle
Työskentelymme aikana opimme toimimaan ryhmässä luottaen toinen toisiimme, kunnioittamaan erilaisia toimintatapoja ja puhaltamaan yhteen hiileen kaikissa tilanteissa.

Saimme positiivista palautetta siitä, että ryhmämme toimii hyvin ja yhteishenki näkyy meidän keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä toiminnassa.

Ikäero opiskelijaryhmän ja asiakasryhmän välillä on suuri, mutta se ei muodostunut esteeksi. Toiminta perustui ensimmäisestä päivästä alkaen vuorovaikutukseen sekä avoimuuteen.

Onnistuimme toteuttamaan sellaista viriketoimintaa, josta seniorit olivat aidosti mielissään. Haluammekin kiittää toimintaamme osallistuneita ihmisiä siitä, että he ottivat meidät avoimin mielin vastaan.
 
Kirjoittaja(t):
Reetta Jokinen & Heidi Heinonen, opiskelija