07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
24.02.2011
Kansainvälisyys sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot osana Hyvinvointipalvelujen tulosalueen arkea
 
Turun ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelut-tulosalue tietysti sen mukana, pyrkii aktivoimaan opiskelijoitaan ja henkilöstöään niin kansainvälistymisessä kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassakin. Eri puolilla ammattikorkeakoulua on järjestetty ja järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa nykyiset käytännöt ja tulevat suunnitelmat sekä toiveet tulevat tutuiksi yhä suuremmalle osalle oppilaitoksemme väkeä.
Kuvaaja: TKI-puun ideoita
Kansainvälisyyttä arjen keskellä
 
Kansainvälistyä voi sekä Turussa että maailmalla
Hyvinvointipalvelut-tulosalueelta oli vuonna 2010 vaihdossa 64 opiskelijaa eri puolilla maailmaa. Tulosalueelle puolestaan tuli viime vuonna vaihtoon yhteensä 41 opiskelijaa.

Vaihto-opiskelijat osallistuvat suomalaisten opiskelijoiden kanssa teoriaopiskeluun ja ovat myös työharjoittelussa suomalaisissa työpaikoissa. Näin saamme uusia tuulia maailmalta, ja Suomen koulutusjärjestelmistä ja työelämästä välittyy tietoa eri puolille maailmaa.
Tietoa opiskelijavaihtoon lähteville
Myös niin sanottu kotikansainvälisyys tulee tulosalueellamme vierailevien ulkomaalaisten opettajien, opiskelijoiden ja nykyään monikulttuurisen Suomen välityksellä tutuksi opiskelijoille ja henkilöstölle, vaikka halua ja mahdollisuuksia kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ei aina olisikaan.

Syksyllä 2010 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet ja aloittavat opiskelijat sisällyttävät opintoihinsa vähintään 15 opintopisteen verran vieraskielisiä opintoja.
TKI-päivän ohjelma Ruiskadulla
 
Kehittämisprojektit ja tutkiminen uuden oppimista ja osaamisen vahvistamista
Hyvinvointipalvelut-tulosalueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (tki) on hyvin aktiivista. Opiskelijat ovat mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa, ja he tekevät tutkimus- ja kehittämistyötä opintojensa eri vaiheissa. Myös opinnäytetyö voi olla osana tki-projektia. Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämistoiminta kuuluisi tulevaisuudessa yhä vahvemmin henkilöstön ja opiskelijoiden ja tuota kautta ympäröivän työelämän arkeen.
 
Kokemukset ja oppiminen kaikkien tietoon
Opiskeluihin kuuluu paljon sellaista, josta kannattaa välittää tietoa julkisuuteen. Turun AMK:n julkaisemissa teoksissa raportoidaan muun muassa projekteista, joissa opiskelijat ovat olleet mukana.

Tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita oppimisprosesseista ja niiden aikana syntyvistä uusista ideoista. Valtakunnalliset ja paikalliset sanomalehdet sekä sähköiset mediat ovat tärkeä väylä ammattilehtien ohella koulutuksissamme tapahtuvien uusien tuulien saattamiseksi laajempaan tietoisuuteen.

Hyvinvointipalvelut-tulosalueen erikoisuutena on myös tämä Hyve-verkkolehti, joka on opiskelijoiden kirjoituksille tarkoitettu hyvin laajan lukijakunnan saavuttava viestintäväline.
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku