07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
17.03.2015
Nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamista koulumaailmassa
 
Me sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat toteutimme yhteisen projektin Bovallius-ammattiopistossa opiskeleville nuorille. Lähtökohtana oli nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen.
Tapasimme opiskelijat kaiken kaikkiaan viisi kertaa. Jokaisessa tapaamisessa kaksi projektiryhmän jäsentä ohjasi toimintaa ja muut ryhmäläiset osallistuivat siihen Bovalliuksen oppilaiden kanssa.

Toiminnan toteutuksessa oli lähtökohtana ryhmäytyminen ammattikorkeakoulun ja Bovalliuksen opiskelijoiden kesken, niin ettei varsinaisesti tullut asetelmaa ”asiakas ja ammattilainen” vaan kaikki osallistuivat toimintaan tasavertaisina.
Mukavaa yhteistä toimintaa kimblen parissa
Kuvaaja: Jatta-Maria Heinonen
 
Yhteisöllisyyden tukeminen ja lisääminen
Lähdimme liikkeelle ryhmäytymis- ja nimileikeillä, joihin kaikki osallistuivat.

Ryhmäytymisleikeillä pyrittiin keventämään ilmapiiriä toisilleen täysin vieraiden opiskelijoiden kesken. Nimileikkien tarkoitus oli helpottaa nimien muistamista. Jo muutamien leikkien jälkeen oli ilmapiiri rentoutunut ja kaikilla oli hauskaa.
Ideahiiri pääsi myös kuvaan
Kuvaaja: Siiri Rämö
 
Ideariihessä käytettiin apuna Ideahiirtä
Jakauduimme pienempiin ryhmiin ja aloitimme työskentelyn tulevaisuuden unelmoinnilla. Jokainen ryhmä sai paperilla tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Ryhmien jäsenet saivat vuorollaan vastata kysymyksiin ja mukana oli myös Ideahiiri, joka oli aina vastaus vuorossa olevan sylissä.

Koska erilaisia unelmia tuli runsaasti, asia jätettiin vielä hautumaan ja jokainen saa miettiä tulevaisuuden kysymyksiä ajan kanssa.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oli myös projektin tavoitteena. Siihen pyrittiin osittain liikunnan avulla. Nuoret saivat esittää liikuntatoiveitaan ja niiden pohjalta suunniteltiin liikuntapäivän ohjelma.

Myös hemmottelu kuului ohjelmaan omana kertanaan ja siinä keskityttiin rentoutumiseen pallohieronnan avulla. Lisäksi hoidettiin ihoa itsetehtyjen vartalonhoitoaineilla.
Levyraatin äänestys
Kuvaaja: Tanja Hienonen
 
Päätösjuhlissa terveellistä naposteltavaa, levyraati ja palaute
Viimeisellä toteutuskerralla pidimme juhlat koko ryhmälle. Tarjottavana oli terveellistä pikkusyötävää ja ohjelmassa oli levyraati.

Juhlien lopussa sekä ammattikorkeakoulun että Bovalliuksen opiskelijat antoivat palautteet toisilleen koko projektin toteutuksesta. Palautteenannossa käytettiin kuvakortteja, joiden toivottiin helpottavan mielipiteen ilmaisemista.

Kuvakortit innoittivat muun muassa seuraavanlaisiin palautteisiin:

Kuvassa hevonen: ”Pieni syntyessään, josta kasvaa jotain suurta, niin kuin tämä ryhmä” (Maria, Bovallius)

Kuvassa vene täynnä ihmisiä: ”Samassa veneessä koko ryhmä” (Jesse, Bovallius)

Kuvassa paljaita jalkoja: ”Kaikki yhdessä” (Eveliina, Bovallius)

Kuvassa Helium-pallot: ”Kuvaa meidän ryhmää, tiivis, hyvä ryhmä” (Sanna, AMK)
 
Kirjoittaja(t):
Tanja Hienonen, opiskelija