07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.11.2010
Elämän viidakossa tapaat arjen apinasankareita
 
Parisuhde. Päihteet. Seksi. Opiskelu. Arki. Elämänhallinta. Raha. Nämä asiat ovat vain jäävuorenhuippu aiheista, jotka huolettavat nuoria aikuisia. Askel teini-iästä aikuisuuteen tuo mukanaan humalluttavan vapauden lisäksi vastuuta omasta itsestä ja elämästään. Älä jää yksin vaan liity pingviinilaumaan!
Projektin logo
Turun Ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen tulosalueen monialaisen osaamisen ja kehittämisen yhteistyö eli 'Monkey' tuo opintosuunnitelmaamme projektiopintoja ja yhdistää eri alojen opiskelijoita. Toteutamme Monkey-projektimme yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiön ja tämän alaisen Integrum poliklinikan kanssa. Toimeksiantajan toiveena on saada tietoa nuorten aikuisten hyvinvoinnista ja parantaa palveluitaan kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Projektiryhmäämme pyydettiin keskittymään sähköiseen viestintään ja sosiaalisiin medioihin nuorten aikuisten tavoittamisen kanavina. Ryhmässämme on 16 jäsentä, joten työskentelyn helpottamiseksi jaoimme ryhmämme pienempiin tiimeihin ja määrittelimme jokaiselle omat vastuualueet. Koko projektin keston mukanamme on kulkenut viidakkoteema ja markkinointiryhmän teemaksi valjastama pingviinikaveri.
 
Apinaryhmän projektityöskentelyä elämän viidakossa
…Astu mukaan seikkailulle elämän viidakkoon... Heti projektin alussa perustetun blogin tarkoituksena on toimia sähköisenä keskustelualustana ja tarjota vertaistukea nuorille aikuisille eri elämänvaiheissa ja erilaisissa mieltä kutkuttavissa asioissa. Blogin ideana on vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia muiden keskustelijoiden kanssa.

Muutamasta henkilöstä koostuva web-tiimi ylläpitää blogia ja yrittää sytyttää aktiivista ajatustenvaihtoa. Keskusteluista toimeksiantaja saa tietoa nuorten aikuisten iloista ja suruista, elämänhallinnasta sekä hyvinvoinnin eri osa-alueista.

Tähän mennessä eniten keskustelua ovat herättäneet parisuhdeasiat, ulkonäköpaineet, perhesuhteet ja stressi. Ideana on että, projektimme loputtua blogi jäisi elämään toimeksiantajan ylläpitämänä.

Toimeksiantaja kaipasi blogin lisäksi myös jotakin konkreettisempaa työkalua avuksi kartoittamaan nuorten aikuisten hyvinvointia. Yksi alatiimeistä työsti yhdessä toimeksiantajan kanssa Internetistä löytyneiden valmiiden mittareiden pohjalta oman, juuri kohderyhmälle räätälöidyn kyselyn. Kyselyssä on 19 kysymystä kattavasti hyvinvoinnin eri osa-alueilta. Kyselyä levitettiin blogin lisäksi myös Turun ammattikorkeakoulun sisäisen sähköpostin avulla, jolloin saimme kohdistettua tutkimuksen juuri oikealle kohderyhmälle.

Toimeksiantajalle jäävässä loppuraportissa blogissa käydyt keskustelut ja kyselyn tulokset kerätään yhteen, jotta toimeksiantaja pystyy kehittämään toimintaansa haluamaansa suuntaan.
 
Apinat ja pingviinit sulassa sovussa
Monialainen projektityöskentely tuntui aluksi haasteelliselta ja stressaavalta aikataulujen yhteensovittamisen sekä toimeksiannon laajuuden vuoksi.Työskentely alkoi kuitenkin luistaa, kun tiimiläiset tutustuivat toisiinsa ja toimeksiannon ydin hahmottui selkeämmin.

Projektityöskentely on antoisaa ja tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kontaktien luomiseen ja erilaisen osaamisen hyödyntämiseen.

Käy tutustumassa ainutlaatuiseen blogiimme ja osallistu keskusteluun osoitteessa: www.elamanviidakko.blogspot.com Hyvinvointikysely löytyy samasta osoitteesta.
 
Kirjoittaja(t):
Elina Matikka, Suvi Riski, Salla-Mari Siipola, opiskelijat