07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
02.04.2015
Yhteisö löytyi omasta luokasta!
 
Naurua, kiljahduksia, puheensorinaa, vilkkaita askeleita… Nämä olivat ensimmäiset kuulohavainnot, kun Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat astelivat sisään varsinais- suomalaisen ala-asteen ovista. Päästyämme peremmälle lähelle luokkahuoneiden ovia, näimme omin silmin, mistä nämä äänet olivat peräisin.
Lapset loivat itselleen kympin koulukaverit.
Kuvaaja: Marjukka Niemi
Luokallinen 9 - 10-vuotiaita sai vieraakseen Turun ammattikorkeakoulun kymmenen opiskelijan ryhmän, jossa oli sekä sosionomi- että sairaanhoitajaopiskelijoita. Seuraavan viiden viikon aikana opiskelijoiden tehtävänä oli antaa luokan oppilaille uusia kokemuksia yhteisön voimasta.
 
Luokan henkinen ilmanlaatu huonossa kunnossa
Luokkaa luotsaava opettaja sekä opetuksen tukena toimiva erityisopettaja olivat huomanneet oppilaiden tarpeen tulla paremmin toimeen keskenään. Luokassa oli rikkonainen ilmapiiri, kuppikuntaisuutta, toisen syrjäyttämistä, ilkeilyä, pilkkaa ja kiusaamista. Luokkahenki ei ollut hyvä, ja näin ollen uusien asioiden oppiminen oli myös vaarassa.

Opettajat ottivat mielihyvin vastaan tarjouksen toiminnallisten tiistai-iltapäivien järjestämisestä luokkahengen parantamiseksi.
 
Liiallisen yhtenäistämisen tuomat vaikeudet
Ensimmäisillä tapaamisillamme tutustuimme yhteistyötahoomme; opettajiin sekä luokalla oleviin lapsiin. Heti alusta asti oli aistittavissa luokan ilmapiirin toimivuutta vaikeuttava ilmiö. Luokka oli vahvasti integroitu, eli yleisopetuksen luokalle on siirretty paljon oppilaita myös erityisopetuksen ryhmistä. Laajan integraation tuloksena luokkaa on haastavaa hallita ja ohjata oppilaiden vaihtelevan oppimis- ja keskittymiskyvyn vuoksi.

Halusimme lähtökohtaisesti kuitenkin sivuuttaa täysin nämä vaikeudet ja keskittyä siihen, miten saisimme luokan puhaltamaan paremmin yhteen hiileen. Yksilö on aina yksilö, mutta monta yksilöä yhdessä voi muodostaa hienosti toimivan kokonaisuuden. Halusimme osoittaa oppilaille, että he voivat itse vaikuttaa omaan ja luokkatovereiden viihtymiseen omassa luokassaan.
Unelmakaupunkien rakennukset saivat huolelliset pohjapiirrustukset.
Kuvaaja: Marjukka Niemi
 
Lasten toiveiden yhdistäminen osaksi kasvatuksellista tavoitetta
Yhteisöllisen toiminnan hengessä annoimme luokalle mahdollisuuden vaikuttaa tiistaiden toiminnan sisältöön. Lasten ehdotuksia kuunnellessa ei voinut välttyä heittäytymästä tietyllä tavalla samalle tasolle lasten kanssa. Into ja silkka ilo pelkästään jo leikkien ajattelemisesta tarttuivat meihin välittömästi. Jouduimme kuitenkin hillitsemään omaa intoamme toimintaan ryhtymisessä, koska käynneillämme oli aina tavoite, joka täytyi pitää kirkkaana mielessä. Toiminnan tuli olla yhteisöllistä, ryhmäyttävää sekä hyvässä hengessä toteutettua.

Saimme luotua toimintakerroille monipuolista sisältöä, vaikka jokaista lasten toivetta emme pystyneetkään toteuttamaan. Teimme taidetta, harrastimme liikuntaa, korostimme yhteistyön voimaa ja vahvistimme ystävyyttä.
 
Yhteistoiminta vahvistaa
Toimintakertojen edetessä huomasimme luokan kommunikaation parantuneen. Yhteistoiminta oli muuttunut helpommaksi sekä tapa toimia meidän kanssamme oli vakiintunut. Oppilaat kuulemma odottivat jo maanantaisin malttamattomina tiistaita ja yhteistä, hauskaa toimintaa.

Opiskelijaryhmämme huomasi jo hyvin varhaisessa toiminnan vaiheessa, että viikoittaiset toiminnalliset tuokiot luokan kesken ovat ehdoton apu luokkahengen kehittämisessä. Myös opettajat olivat tehneet luokastaan yllättävän havainnon. Yhteistoiminnalliset tuokiot olivat opettajien huomioiden mukaan paljon sujuvampia. Yhteiset tilanteet olivat hieman helpommin hallittavissa, kun joitain toiminnassa käytettyjä ohjauksen menetelmiä oli otettu osaksi luokan arkea.
Samassa porukassa - samaan suuntaan. Yhdessä.
Kuvaaja: Marjukka Niemi
 
Yksilölliset vaikeudet unohtuvat, kun yhteisö ymmärtää
Jokainen ihminen joutuu kohtaamaan vaikeita tilanteita elämänsä varrella toimiessaan erilaisissa ryhmissä. Se kuuluu luonollisena osana kasvun prosessiin.

Aikuisten tehtävänä on antaa lapsille mahdollisimman hyvät edellytykset sosiaalisten tilanteiden hallitsemiseen sekä erilaisissa ryhmissä toimimiseen. Lapset eivät opi tätä automaattisesti. Joillain on paremmat lähtökohdat kyseisten tilanteiden hallintaan, mutta kaikki voivat näitä taitoja itselleen hankkia, mikäli joku on heitä siihen ohjannut.

Toivottavasti onnistuimme antamaan näiden viiden toimintakerran aikana ohjattavillemme ainakin hieman paremmat edellytykset tulevaisuutta varten.
 
Kirjoittaja(t):
Matti Hiitti, opiskelija