07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
05.11.2013
Pienet teot tekevät arjesta erityisen
 
”Tää oli maailman paras juttu. Voisi olla vaikka joka päivä.” antoi toiminnasta palautetta rouva Kosken palvelutalosta.
Jokaiselta pisteeltä sai leiman omaan passiin.
Monkey-projektin Iloa ja virkistystä ikäihmisille –ryhmä järjesti neljässä eri kunnassa teemapäivän palvelutalojen asukkaille. Tarkoituksena oli tarjota arjesta poikkeavaa toimintaa ja samalla herätellä aisteja erilaisilla rastipisteillä. Rastien avulla pyrittiin luomaan mielikuva matkasta maailman ympäri. Opiskelijoille tuli yllätyksenä kuinka vaatimattomalta tuntuvien asioiden, esimerkiksi kynsien lakkaamisen, avulla saatiin esille voimakkaita tunteita.
 
Palvelutalon arki
Ikäihmisten ja henkilökunnan arki palvelutaloissa pyörii pitkälti tiettyjen rutiinien ympärillä. Tämän takia ryhmän toimeksiannossa toivottiin jotain täysin arjesta poikkeavaa, johon työntekijöiden resurssit eivät kiireessä riitä.

Rastipisteillä asukkaisiin pyrittiin luomaan kontaktia monilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi musiikin tai kosketuksen kautta. Aluksi uusi ja erilainen ohjelma jännitti niin ikäihmisiä, hoitohenkilökuntaa kuin ryhmäläisiäkin. Opiskelijoiden leikkisä ja innostava asenne tarttui kuitenkin pian hoitajiin ja sitä kautta myös asukkaat innostuivat pisteistä.
 
Aitoa välittämistä
Erityisen tärkeäksi osoittautui kokemusten vaihtaminen ja keskustelu ikäihmisten ja opiskelijoiden välillä. Aidot reaktiot ja asukkaiden tunteiden näyttäminen poistivat jännitteitä ja tekivät kanssakäymisestä luonnollista ja välitöntä. Asukkaat arvostivat sitä, että opiskelijat olivat suunnitelleet rastit huolellisesti ja että he kuuntelivat ja olivat aidosti läsnä.

Sosiaalinen kanssakäyminen ja kosketus ovat jokaiselle tärkeitä, mutta niiden merkitys korostui erityisesti palvelutalojen asukkaiden keskuudessa. Tämän takia oli hienoa, että ryhmäläisillä oli mahdollisuus omistautua pieniin yhteisiin kohtaamisiin ja ottaa huomioon jokainen seniori omana erityisenä persoonanaan.
 
Muistoja muistisairaudesta huolimatta
Palvelutalojen asukkaiden kyky osallistua toimintaan vaihteli paljon, ja lähes kaikki käyttivät jotakin apuvälinettä liikkumiseen. Lisäksi suurella osalla asukkaista oli häiriöitä muistissa.

Teemapäivien kohokohdaksi nousi piristävä Hawaji-henkinen lomakuva. Siinä asukkaat saivat itse valikoida haluamiaan asusteita, jotka he sitten pukivat ylleen valokuvaa varten. Kuva toimi ikään kuin matkamuistona maailmanympärimatka-teeman ympärille rakennetusta virkistyspäivästä. Sitä katsellessa päivä muistuu uudelleen mieleen ja mitä todennäköisimmin ilahduttaa asukkaan lisäksi myös omaisia.

”Tätä kuvaa katsoessa ei voi olla nauramatta!” totesi rouva Tarvasjoen hyvinvointikeskuksesta.
 
Kirjoittaja(t):
Mari Sorjonen ja Inka Rantanen, opiskelija