07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
05.11.2011
Luomu ei ole lähiruokaa eikä lähiruoka välttämättä luomua
 
Luomuruuasta puhutaan mediassa suhteellisen paljon, ja se herättää ihmisissä hyvinkin ristiriitaisia mielikuvia. Mutta mitä sitten ymmärretään käsitteellä lähiruoka? Lähiruoalle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, mutta usein sitä, pääasiassa virheellisesti, pidetään luomuruoan synonyymina.
Kuvaaja: Annika Lehtomaa
Kuvaaja: Annika Lehtomaa
 
Lähiruoka ja sen vaikutukset ympäristöön
Lähiruoka on lähellä tuotettua ruokaa. Eri ihmiset ymmärtävät kuitenkin käsitteen ”lähellä" hyvinkin eri tavoilla.

Koska ruuan kuljetusmatkat ovat pieniä, pienenevät luonnollisesti myös muun muassa ruoan säilymiseen tarvittava lisäaineiden ja kuljetukseen tarvittava polttoaineen määrä.

Ilmansaasteiden vähentymisen lisäksi lähiruoan suosiminen lisää alueen työllisyyttä ja varallisuutta. Noiden asioiden pitäisi olla lähialueen jokaisen asukkaan intresseissä. Voi olla, että lähiruoan edut ovat luomuruoan etuja kattavammat ja kauaskantoisemmat.
 
Lähiruoan tulevaisuuden näkymiä
Lähiruuan markkinointi on käytännössä olematonta. Enimmäkseen pienyrittäjät huolehtivat itse omien tuotteittensa suoramarkkinoinnista. Selvää onkin, että siihen tulisi panostaa entistä enemmän. Ensin tulisi kuitenkin löytää sopiva markkinarako.

Monen mielestä luomuruoasta kohistaan liian paljon, jopa ärsyttävyyteen asti. Luomuruoan ostajat leimataan tietyissä piireissä automaattisesti hipeiksi tai terveysintoilijoiksi, joilta ei rahaa puutu.

Pitäisikö luomuruoan ostajille markkinoida lähiruokaa? Mikäli markkinoinnissa onnistuttaisiin, voitaisiin lähiruoasta tehdä niin sanottua normaalia ruokaa. Noin edistettäisiin koko yhteiskunnan hyvinvointia.
 
Opiskelijat lähiruokaidean sanansaattajina
Turun ammattikorkeakoulun toisen vuoden opiskelijat tekevät tänä syksynä yhteistyötä Loimaan seudun lähiruokatuottajien kanssa. Opiskelijaprojektin tarkoituksena on kartoittaa, kuinka tunnettua lähiruoka on ja kuinka sen tunnettuutta voitaisiin lisätä.

Kuka tietää, vaikka tämä olisi se ensimmäinen kivi, joka saa tämän asian hoidossa tarvittavat muut kivet pyörimään!
Maistatustilaisuus Loimaan S-marketissa
Kuvaaja: Annika Lehtomaa
 
Kirjoittaja(t):
Jenni Karttunen, opiskelija