07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
06.05.2013
Yhteistyötä A-Killan kanssa
 
"Yhdessä oloa ja rentoa meininkiä". Tällaisia olivat toiveet yhteiseen päivään. Yhteistyöprojekti oli onnistunut ja mielekäs kokemus. Sairaanhoitaja ja sosionomiopiskelijat yhdessä A-killan jäsenten kanssa järjestivät kevätriehan huhtikuussa.
 
Yhteistyötä
Tavoitteinamme oli yhteisöllisyyden tukeminen, vertaistuki ja osallistaminen. Ennen varsinaista kevätriehaa vietimmekin monta tiistai iltapäivää A-killan tiloissa yhdessä jäsenten kanssa, pohtien ja suunnitellen tulevan päivän ohjelmaa ja kulkua. Ohjelmaan kuului miniolympialaiset, tietovisailua, karaokea, verenpaineen mittausta, arpajaiset sekä ruokailu ja pullakahvit.
Virtaa vertaisuudesta.
 
Onnistumisen elämyksiä
Yhteinen päivämme alkoi ruualla A-killan pihassa. Opiskelijat toimivat ruuanjakajina ja hernekeittoa myytiin edullisesti kaikille halukkaille.

Miniolympialaiset olivat menestys! Olympialaisiin kuului muun muassa mölkkyä ja petangia. Yhdessä A-killan jäsenten kanssa vedetyissä olympialaisissa paras tietysti palkittiin.

Karaokesta innostuivat niin jäsenet kuin opettaja ja opiskelijatkin. Kuulimme päivän aikana niin yksin kuin kaksinlaulujakin. Karaokeisäntänä toimi kokenut A-killan jäsen.

Tietovisailun teemana olivat luonto ja terveys. Kysymyksiä oli tasaisesti molemmista aihealueista. Vetäjänä toimi A-killan jäsen. Myös visailun paras palkittiin!

Arpajaiset pyörivät koko iltapäivän ja arpoja myytiin aamupäivästä lähtien. Arpoja ostettiin todella paljon ja arpojen tuotto meni A-killan toimintaan. Arpajaiset olivat iltapäivän loppusilaus.
Ruuan jakamista A-killan pihapiirissä
 
Lämmin ja välitön tunnelma
Koko iltapäivämme sujui mainiosti. Jäsenet viihtyivät, nauroivat ja juttelivat keskenään. Vaikka osallituja määrä jäi pienemmäksi kuin olimme ajatelleet, ei toiminta kärsinyt. Saamamme palaute oli pääosin positiivista vaikkakin myös korjausehdotuksia hieman saimme. Tärkeintä tapahtumassa oli yhdessäolo, hyvä mieli ja rento meininki.
 
Kirjoittaja(t):
Iida-Maija Heinonen, opiskelija