07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
22.11.2010
Sosionomiopiskelijat mukana ideoimassa senioreiden palveluja Raisioon
 
Kiireiseen opiskelusyksyyn positiivisen lisänsä toi Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman Tukialus-projekti. Oman toimeksiantomme myötä pääsimme tutustumaan Raision kaupungin uuden vanhusneuvolan eli senioreille tarkoitetun matalankynnyksen neuvontapaikan ideointiin ja perustamiseen. Tarkoituksena oli, että neuvontapaikka sisältäisi palveluneuvonnan lisäksi myös monenlaista toimintaa senioreille sekä mahdollisuuden ihmisten kohtaamiseen. Vastuu tuntui suurelta, mutta tartuimme siihen pelottomasti ja valmiina tuomaan uusia ideoita Raision senioreiden iloksi.
Tukialus-projekti on Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja palvelutoimintaa kehittävä projekti, ja se kuuluu Palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja johtamisen opintojaksoon. Ideana on, että kolmannen vuoden opiskelijoista koostuvat projektiryhmät toteuttavat sosiaalialaan liittyvien työelämän tilausten pohjalta muun muassa asiakaspalvelua, selvitystöitä, kehittämishankkeita sekä yleisö- ja asiakastapahtumia.
 
Projektin taustoja
Raision kaupunki oli päättänyt perustaa Toimintakykyisenä ikääntyen -hankkeen mukaisen ikääntyneiden neuvontakeskuksen Hulvelan palvelukeskuksen tiloihin jo aikaisemmin, sillä kyseisen hankkeen päätavoitteena on, että ikääntyneillä on mahdollisuus asua kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. Toimeksiantajanamme olikin Raision kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, tarkemmin sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki.

Projektimme, niin kuin myös Toimintakykyisenä ikääntyen -hanke, on osa valtakunnallista Kaste-hanketta ( = Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma), jonka tavoitteisiin kuuluu muun muassa kuntalaisten osallisuuden lisääntyminen, palveluiden laadun ja saatavuuden paraneminen sekä alueellisten erojen kaventuminen.

Haasteellisen toimeksiannostamme teki se, että Kaste-hankkeelle oli olemassa rahoitus vain vuodeksi, joten meidän täytyi saada toimijoita mukaan periaatteessa ilmaiseksi, mahdollisten synergiaetujen voimalla. Suunnitellulle neuvontakeskukselle oli budjetoitu työntekijä vain vuodeksi.
 
Tästä lähdettiin...
Syyskuun alussa, ensimmäisessä ohjausryhmän tapaamisessa, saimme toimeksiannoksemme niiden mahdollisten järjestöjen, yrityksien ja kolmannen sektorin toimijoiden kartoittamisen, joilla olisi halua olla mukana neuvontakeskuksen toiminnassa.

Toimeksiantajilla oli paljon ideoita ja visiota paikan toiminnasta, mutta halusimme rajata toimeksiannon selkeästi selvitystyöpainotteiseksi. Tämän lisäksi oleellisena osana toimeksiantoamme oli keksiä neuvontakeskukselle iskevä nimi.

Niinpä työskentely siis alkoi.
 
...näin mentiin eteenpäin....
Saimme melko nopeasti tiukan aivoriihen tuloksena paikalle kelpo nimen: Hulvelan Helmi. Tämän lisäksi teimme sähköisen markkinointikirjeen, jonka lähetimme useille kymmenille raisiolaisille yrityksille ja järjestöille. Se sisälsi myös kutsun organisoimaamme keskustelufoorumiin, johon kaikki mahdolliset tulevat Hulvelan Helmen yhteistyökumppanit olisivat tervetulleita kuulemaan paikasta sekä ideoimaan sen toimintaa.

Keskustelufoorumi järjestettiin 2.11. Hulvelan palvelukeskuksen tiloissa. Paikalle saapuikin lähes parikymmentä kutsuttua, joilta saimme lisää visioita ja ideoita tulevasta toiminnasta sekä ajatuksia jo siitä, mitkä tahot voisivat toimintoja mahdollisesti järjestää. Foorumi oli hyvin antoisa Hulvelan Helmen tulevan toiminnan kannalta.

Projektin lopuksi kävimme myös esittelemässä aikaansaannoksiamme ja keskustelufoorumissa syntyneitä ideoita Raision sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
 
...ja tähän päädyttiin
Toimintakeskuksen nimi on keksitty, yhteistyökumppaneita kartoitettu sekä heidän mielipiteensä ja mahdolliset visiot paikan toiminnasta omien ajatusten lisäksi esitetty eteenpäin.

Projekti oli opiskelijoiden kannalta haasteellinen niin aikataulultaan kuin toimeksiannoltaankin, mutta toisaalta se oli myös erittäin mielenkiintoinen ja tuki hyvin senhetkisiä opiskelujamme. Innostava toimeksiantaja ja ohjaaja onneksi helpottivat työtämme.

Hulvelan Helmi jatkaa toimintoaan meidän osuutemme päätyttyäkin, ja seuraamme mielenkiinnolla, miten toiminta tulevaisuudessa laajenee ja mitä palveluita se pitää sisällään.
 
Kirjoittaja(t):
Mirva Puumala, opiskelija