07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
14.03.2013
Sadutusta Swazimaan lapsille
 
Suomessa kehitettyä sadutusmenetelmää viedään Turun ammattikorkeakoulun ja SOS-lapsikyläsäätiön yhteisvoimin Afrikassa sijaitsevaan Swazimaahan.

Swazimaa eli Swazimaan kuningaskunta on noin miljoonan asukkaan kuningaskunta eteläisen Afrikan sisämaassa, Mosambikin ja Etelä-Afrikan välissä. Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt jo 1970-luvulta lähtien kansainvälistä yhteistyötä Swazimaan kanssa.
Swazimaan maisemia
 
Tavoitteena lasten aseman parantaminen
Swazimaan HIV-sairastuneisuusaste on yksi Afrikan korkeimmista ja aids-orvoiksi jääneitä lapsia on paljon. Opetus on maksullista ja vanhempien sairastuminen johtaa helposti lasten koulun keskeytymiseen.

Sadutusta Swazimaahan projektin tarkoituksena onkin parantaa erityisesti lasten asemaa ja kehittää varhaiskasvatusta lapsilähtöisempään suuntaan. Paikallisia esikoulun opettajia koulutetaan menetelmän käyttöön järjestämällä kursseja sadutuksesta.
 
Sosionomiopiskelijat apuna sadutuksen levittämisessä ja juurruttamisessa
Swazimaassa Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat työskentelevät ulkomaanharjoittelunsa aikana Swazimaan esikouluissa ja osallistuvat esimerkiksi sadutuskurssien järjestämiseen.

Sadutus-projektin tarkoituksena on myös vaihtaa satuja Swazimaassa sijaitsevan SOS-lapsikylän ja muun muassa suomalaisen SOS-lapsikylän välillä. Suomalaiset opiskelijat vievät täältä satuja mukanaan ja keräävät sadutuksen tuotoksena Swazimaassa saadut sadut tuliaisiksi Suomeen.
 
Sadutusmenetelmän avulla tullaan kuulluiksi
Sadutuksessa työntekijä, vanhempi tai ystävä sanoo sadutettavalle: ”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.”

Sadutuksessa lapsi saa kertoa niistä asioista, joista hän sillä hetkellä tuntee tarvetta kertoa. Menetelmän käyttö osoittaa lapselle, että aikuista kiinnostaa hänen ajatuksensa. Sadutuksessa lapsi tulee kuulluksi omana itsenään ja saa tunteen siitä, että hänen ajatuksillaan on merkitystä.

Kuulluksi tuleminen kasvattaa lapsen itsetuntoa ja vahvistaa hänen uskoa omiin kykyihinsä. Tärkeintä onkin pysähtyä kuuntelemaan kertomusta ja olla aidosti kiinnostunut siitä, mitä lapsi haluaa kertoa.

Huonoa kertomusta ei ole ja joskus tarina voi olla vain yhden sanan mittainen. Lapsella on vapaus kertoa mistä vain ja miten vain, sillä saduttamisella ei koskaan pyritä tiettyyn lopputulokseen.
keinutaan
 
Esikoulunopettajat ovat innokkaita sadutuksen opiskelijoita
Swazimaassa sadutusmenetelmä on otettu hyvin vastaan ja paikalliset esikouluopettajat ovat hyvin motivoituneina osallistuneet kursseille. Sadutuksen kautta aikuiset voivatkin oppia kuuntelemaan lapsia enemmän ja ottamaan heidän mielipiteitään huomioon.

Eräs sadutuskurssille osallistuneista swazimaalaisista opettajista kertoi sadutuksen todella auttavan opettajia kuuntelemaan lasta ja heidän kokemuksiaan. Opettaja uskoi, että saduttamisen myötä lasten on helpompaa kertoa opettajille myös vaikeista asioista, kuten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Esikoulunopettaja koki sadutuksen olevan hyvä väline tuomaan esiin erityisesti yhteisön ongelmia ja vaikeuksia. Hän näki saduttamisen olevan hyödyllistä ihan kaikkien ihmisten kesken ja missä vain.
 
Tarvitaan vain kynä ja paperia sekä altis mieli
Suomalaista menetelmää onkin helppo viedä maailmalle, sillä se onnistuu lähes missä vain eikä välineiksi tarvita kuin oikeaa asennetta, kynä ja paperia.

Sadutus-projekti on saanut Suomen ulkoasiainministeriön tukea vuosille 2011–2013. Tarkoituksena on kurssittaa Swazimaan opettajia vielä vuoden 2013 aikana.
yhdessä eteenpäin
 
Kirjoittaja(t):
Sini Ketola, opiskelija