07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
23.04.2009
Lapset toisesta kulttuurista
 
Toimintaterapian opintoihimme kuuluvan kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön kurssilla pienryhmiksi jaettu luokkamme järjesti toimintaa toisen kulttuurin edustajille. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään erilaisia kulttuuritapoja ja näin hahmottaa kulttuurisen ympäristön vaikutusta yksilön toimintaan. Lasten kanssa touhuaminen opetti, että lapset ovat lapsia kaikissa kulttuureissa, vaikka erilaisia tapoja onkin.
Pienryhmämme tehtäväksi tuli toteuttaa virikkeellistä toimintaa somalilapsille moniarvoisuutta edistävässä YHDESSÄ-yhdistyksessä. Lapsimäärä ja ikähaarukka olivat alussa hieman epäselviä, joten suunnitelman täytyi olla joustava. Tiesimme lasten olevan hyvin eri-ikäisiä, joten haasteena oli keksiä kaikille sopivaa aktiviteettia.
Alkuhankaluuksien ja yhden peruuntuneen toimintakerran myötä huomasimme, että paras tapa sopia asioista oli tavata kasvotusten. Käydessämme toimistolla työntekijät ottivat meidät lämmöllä vastaan ja asiat saatiin kerralla sovittua. Yhdistyksen toiveesta tytöille ja pojille järjestettiin omat kerrat ja valitsimme teemaksi leikit.
 
Leikkikertojen toteutus
Ensimmäisellä kerralla ohjasimme leikkejä tytöille. Alussa tyttöjä oli paikalla vain kaksi, mikä lisäsi jännitystä siitä, kuinka suunnitelmamme nyt toimisi. Onneksi pikkuhiljaa tyttöjä saapui lisää ja pääsimme kunnolla leikkimään. Hyvin sujuneiden leikkien jälkeen luimme sadun ystävyydestä. Iltapäivä sujui hienosti, ja toista kertaa pystyi odottamaan rennommalla mielellä.
Seuraavana päivänä olivat vuorossa tyttöjä huomattavasti vilkkaammat pojat. Heidän kanssaan alkuperäistä suunnitelmaa piti muuttaa lennossa hieman kilpailullisemmaksi. Sadut jäivät tällä kertaa lukematta, sillä toiminta haluttiin pitää mahdollisimman aktiivisena. Iloinen yllätys molemmilla kerroilla oli se, että leikkimme sopivat kaiken ikäisille. Sekä isot että pienet osallistuivat niin hernepussiviesteihin, tuolileikkeihin kuin ilmapallojen kanssa touhuamiseenkin. Välillä meno etenkin poikien kanssa oli hurjaa, mutta kaikesta selvittiin mallikkaasti.
 
Kulttuurierot ja projektin tuomat oivallukset
Kulttuurieroja ilmeni jo alussa aikakäsityksen ja täsmällisyyden erilaisuutena, joten aikataulujen joustavuuteen tuli varautua. Leikkikertojen jälkeen näimme somalilapsissa eroja suomalaislapsiin; tytöt ovat selvästi suomalaisia enemmän tyttöjä ja pojat poikia. Tytöt pukeutuivat kauniisti ja kuuntelivat ohjeita kiltisti. Pojilla oli huomattavasti vauhdikkaampaa menoa ja poikamaista nahistelua. Naispuolisina jäimme miettimään, olisiko ohjeet mieheltä otettu kuuliaisemmin vastaan. Yhteisöllisyyden huomasi olevan somalikulttuurissa selvästi vahvempaa, sillä yhdistyksen tiloihin tultiin koko perheen voimin.
YHDESSÄ-yhdistyksen kanssa toteutettu projekti antoi meille hyödyllistä kokemusta toisesta kulttuurista ja erilaisista toimintatavoista. Kaikki lapset olivat innolla oppimassa uusia leikkejä sekä opettamassa meille suosikkejaan, mutta suunnitelmissamme tuli huomioida tietyt uskontoon ja kulttuuriin liittyvät asiat, kuten pyhät tai ”likaisena” pidetyt eläimet. Projekti näytti, että lapset ovat lapsia, kulttuuristaan riippumatta. Kulttuurinen ympäristö on kuitenkin suuri vaikuttava tekijä yksilön toiminnassa, ja erilaisuuden ymmärtäminen on tärkeää tulevassa toimintaterapeutin ammatissamme.
 
Kirjoittaja(t):
Ryhmä ensimmäisen vuoden toimintaterapeuttiopiskelijoita