07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.11.2009
HyvinvointiTV:n kautta jaetaan arjen ilot ja surut
 
Yksinäisyys kohtaa monen ikääntyvän, päivät täyttyvät kotitöistä ja hiljalleen sosiaaliset suhteet hiipuvat. Kuusi tunnetyötä tekevää salolaista ikääntyvää omaishoitajaa sai mahdollisuuden osallistua vertaistukea luovaan kehittämisprojektiin.
Kehittämisprojekti ”Tavataan taas!” oli osa Turun ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja Kehittämisyksikön Turvallinen koti -hanketta. Projektin tavoitteena oli tehdä vuorovaikutteinen yhteydenpitokanava, HyvinvointiTV, tutuksi omaishoitajille.

­– Pienenä aina toivottiin, et olis sellanen puhelin, et näkis toisen: ja nyt sellanen on, hehkutti yksi omaishoitajista. HyvinvointiTV toimii siis kuvapuhelimen tapaan. Sen kanssa voi soittaa toisille HyvinvointiTV:n omistajille. Kerran viikossa omaishoitajat kokoontuivat HyvintointiTV:n välityksellä suljettuun vertaistukiryhmään. Ryhmässä he keskustelivat itselleen tärkeistä aiheista. Projektiin osallistuvista kuudesta opiskelijasta aina kaksi oli vuorollaan mukana keskustelupiireissä.
 
Hyvän mielen TV
Keskustelupiireissä opiskelijoiden tehtävänä on toimia keskustelunvirittäjinä. Muuhun HyvinvointiTV:n kautta tulevaan aktiviteettiin verrattuna Tavataan taas! -projekti oli ainutlaatuinen kokeilu. Tavalliset ohjelmalähetykset ovat vuorovaikutteisia, mutta niissä opiskelijat ovat ohjelmantuottajan roolissa. Omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua myös ohjelmalähetyksiin ja kohdata ikääntyviä Saloa laajemmalta alueelta.

HyvinvointiTV on kohtaamispaikka arjen keskellä puurtaville omaishoitajille. Heidän on mahdollista jakaa arjen ilot ja surut toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. HyvinvointiTV:n välityksellä omaishoitajat saavat voimaa tärkeään tunnetyöhön.

– Tää on mulle tämmönen Hyvän mielen TV, totesi yksi osallistujista moneen otteeseen.
 
Osana arkea
Tavataan taas! -projekti päättyi lokakuun viimeisenä keskiviikkona yhteiseen tapaamiseen Salossa.

– Sit ku me nähään, ni halataanko sillon kans oikeesti? kysyi eräs ryhmäläisistä viimeisessä keskustelupiirissämme. Muut ryhmäläiset nyökyttelivät ja myöntelivät. Halaaminen antaa omasihoitajille voimaa arkeen. Lämpimästi halaten Salon ryhmäläiset sitten tervehtivät toisiaan, meitä ja toimeksiantajiamme, kun keskiviikkopäivä koitti. Olimme tulleet toisillemme tutuiksi HyvinvointiTV:n kautta niin hyvin, että tuntui siltä kuin olisimme tunteneet toisemme jo pitkään.

Kahvittelun ja keskustelun lomassa saimme arvokasta palautetta tästä uraauurtavasta kokeilusta. Toivomuksena ja tavoitteena onkin, että nyt hyvin käynnistynyt keskustelupiiri saisi jatkua tulevaisuudessa. Meidän projektimme päättyy, mutta omaishoitajien arvokas arki jatkuu: HyvintointiTV:llä on paikka siinä arjessa.
 
Kirjoittaja(t):
Marjareetta Laato, opiskelija