07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
27.10.2009
Haasteet on tehty ylitettäviksi
 
Projektityöskentely on ollut Monkey-projektissa haastava, mutta positiivinen kokemus. Jokainen projektia mukana työstämässä ollut on saanut tilaisuuden oppia projektista jotain uutta – jos ei muuta, niin ainakin suuressa ryhmässä toimimista.
Alussa projektityöskentely herätti paljon negatiiviasikin ajatuksia. Uudet kuviot ja uudet ryhmäläiset tuntuivat jännittäviltä, ja jännitys toi mukanaan myös stressiä. Vauhtiin päästyämme asiat alkoivat kuitenkin edistyä. Tehtävänantoon saatiin tarvittaessa tarkennusta, mutta muuten saimme melko vapaat kädet projektin toteuttamiseen.

Projektin eteneminen ja lopullinen tuotos ovat ryhmälle pienimuotoisia ylpeydenaiheita. Alun vaikeudet saatiin nopeasti selvitettyä, ja lopulta saatiin monipuolisia tuloksia, joihin valtaosa ryhmäläisistä on tyytyväisiä.

– Tuote on hyvä. Aluksi oli epäluuloja etenkin pantomiimia kohtaan, mutta nyt sekin vaikuttaa kivalta ja innovatiiviselta idealta, toteaa Loimaalla sosionomiksi opiskeleva Jari Parkkali.
 
Informaatio-katkokset luovat jännitteitä
Isossa projektiryhmässä toimiminen tuo lähes poikkeuksetta mukanaan informaatio-ongelmia. Pienissä ryhmissä kehitellyt ideat ja tehdyt päätökset pääsääntöisesti tavoittivat lopun ryhmän, mutta eivät aina. Informaatiokatkokset voivat aiheuttaa epäsopua ja kitkaa ryhmän sisäisiin suhteisiin, ja lisäksi puuttuvat tiedot projektin kulusta saattavat vähentää projektityöskentelyn opettavuutta. Isokokoinen ryhmä aiheuttaa myös muunlaisia informaatio-ongelmia: kaikkien mielipide ei aina ole ryhmän tiedossa.

– Näin isolla porukalla olisi varmaan mahdotonta, että kaikki saisivat oman mielipiteensä sanottua ja kaikki olisivat tyytyväisiä, pohtii projektista palvelujen tuottamista ja johtamista opiskeleva Niina Erkkilä.
 
Kirjoittaja(t):
Heidi Tuomola, opiskelija, MLL:n vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tiimi, Monkey-projekti