07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
16.12.2013
Muutoksen tuulet puhaltavat Turun ammattikorkeakoulussa
 
Turun ammattikorkeakoulu on Suomen muiden ammattikorkeakoulujen kanssa suurten muutosten edessä. Ammattikorkeakoulusta tulee vuoden 2014 alusta lähtien osakeyhtiö ja sen koulutus-, hallinto-, organisaatio- ja henkilöstörakenne uusitaan.
Turun ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kettunen kertoo joulutervehdyksensä yhteydessä, miten uudistukset vaikuttavat ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja työskentelevien elämään.
 
Rahoitusmalli muuttuu
Rehtori Kettunen korostaa, että ammattikorkeakoululla on edessä sopeutuminen uuteen rahoitusmalliin. Siinä painottuu erityisesti opiskelijoiden nopea valmistuminen työelämään. Tämän varmistamiseksi on tärkeää pyrkiä yhdistämään toisiinsa opinnäytetyö, harjoittelu ja erilaiset hankkeet.

Ammattikorkeakoulussa tehtävä alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistyö tulee entistä tiiviimmin osaksi tutkinto-opiskelijoiden arkea.
 
Julkaisutoiminta lisää arkisen työmme näkyvyyttä
Teemme ammattikorkeakoulussa paljon vaikuttavaa työtä. Rehtorin mielestä sen näkyvyyttä ja tunnettuutta olisi syytä entisestäänkin lisätä.

Turun AMK:n Hyve-verkkolehti tekee artikkeliensa kautta hyvällä tavalla tunnetuksi ammattikorkeakoulun toimintaa. Ensi vuodesta lähtien entisen Hyvinvointipalvelut-tulosalueen opiskelijoiden verkkolehdestä tulee koko uuden Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen lehti ja sen sisältöalue laajenee terveysalalle.

Jatkossa Hyve-verkkolehteen voivat kirjoittaa niin opiskelijat kuin henkilökuntakin yhdessä ja erikseen.
 
Uusi toimilupa tuo haasteita
Viime viikon torstaina 12. joulukuuta 2013 Turun ammattikorkeakoulu vakiinnutti asemansa saadessaan toimiluvan valtioneuvoston päätöksellä.

Ammattikorkeakoulun taloustilanne säilyy tiukkana myös tulevaisuudessa, toteaa rehtori keskustelussamme. Sen vuoksi ammattikorkeakoulun on pyrittävä toimimaan yritteliäästi ja vastaamaan työelämän tarpeisiin, toiveisiin, tilauksiin ja pyyntöihin.

Opiskelijoiden opintoihin sisältyvä palvelutoiminta lisääntyy koko ajan. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan, täydennyskoulutuksen ja koulutusviennin kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää ulkoisen rahoituksen turvaamiseksi.
 
Rehtori luottaa yhteisiin ponnistuksiin
Turun ammattikorkeakoulun johto on varma, että oppilaitos selviää tulevista muutoksista. Opiskelijat motivoituvat opintoihinsa, valmistuvat nopeasti työelämän palvelukseen, ja ammattikorkeakoulu säilyy Suomen ja jopa Euroopan parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa.

Työntäyteisen vuoden 2013 jälkeen rehtori toivottaa kaikille rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2014!
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku