07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
23.11.2012
Monkeyn imagoa ideoimassa
 
Miten saada Monkey-brändille lisää näkyvyyttä? Millaisin keinoin voisi tavoittaa uusia toimeksiantajia?

Projektiryhmämme haasteena oli ideoida ja toteuttaa Monkeyn yleistä viestintää ja markkinointia. Ratkaisuja etsittiin niin perinteisistä markkinointikeinoista kuin sosiaalisesta mediastakin.
Monkeyn ilmettä uusittiin ideoimalla uusi logo ja esite. Esitteen laatimisessa huomioitiin erilaisten kohderyhmien tarpeet: siitä on saatavilla niin nopeasti luettava kuin kattavampikin versio.

Toimeksiantajan toiveen mukaisesti keskityimme erityisesti hyödyntämään virtuaalisen viestinnän mahdollisuuksiä markkinoinnissa. Juuri julkaistu Monkey-blogi tarjoaa kattavan tietopaketin sekä ajankohtaisista asioista että aiemmista projekteista. Myös oma loppuraporttimme on blogissa.
 
Gaalan valmistelua
Keskeinen osa tehtäväämme oli Monkey-loppuseminaarin toteutus 8.11.2012. Sitä juhlittiin tänä vuonna gaalan merkeissä Ruiskadun auditoriossa. Gaalassa kymmenen Monkey-ryhmää esitteli omaa projektiaan mahdollisimman innovatiivisella tavalla. Ohjelmassa oli myös toimeksiantajan puheenvuoro sekä parhaan Monkey-projektiryhmän palkitseminen.

Gaalan suunnittelu yli 200 osallistujalle on tuonut paljon tietotaitoa tapahtumien järjestämisestä. Tavoitteenamme oli juhlava ja tunnelmallinen päätös kaikkien ryhmien Monkey-työskentelylle.
 
Tiimihenki korkealla
Viestintä-ryhmän projektipäällikkö Johanna Weeman kertoo projektin edenneen hienosti. Tiimihenki on ollut loistava ja ryhmässä on paljon erilaista osaamista. Markkinointi-ideoita on riittänyt ja niitä on lähdetty myös tehokkaasti toteuttamaan.

Tiimin johtamisessa tärkeää on ollut tehtävien yhteensovittaminen ja tasapuolisen työnjaon varmistaminen. Myös projektikonkarit ovat löytäneet monialaisessa tiimissä uusia haasteita ja oppimiskokemuksia.

Projekti huipentui loppuseminaariin. Odotukset olivat ennen sitä korkealla, ja seminaari onnistui erinomaisesti.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
Harriet Salonen, opiskelija