07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
30.11.2016
Lean-ajattelun eli jatkuvan parantamisen vahvistamista oppimispelin avulla
 
Lean-ajattelutavan onnistunut soveltaminen edellyttää työntekijöitä uudenlaista ajattelua, tietoa ja osaamista. Nyt lean-osaamisen vahvistamiseen on kehitetty LeanGame-oppimispeli monialaisena yhteistyöhankkeena. Oppimispelin kehittämiseen on osallistunut Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien (sairaanhoitopiiri = SHP) henkilöstöä sekä Turun ammattikorkeakoulun (AMK) henkilöstöä ja opiskelijoita.
Yhteistyöhankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat Riikka Maijala (VSSHP), Antti Meriö (Turun AMK), Marcus Penttinen (Turun AMK), Tero Reunanen (Turun AMK), Katri Tunttunen (SataDiag), Kalle Ylinampa (VSHP), Pekka Qvist (Turun AMK) ja Sini Eloranta (Turun AMK).
 
Teollisuuden oppeja sovellettuna sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasprosessien kehittämiseen sovelletaan entistä enemmän teollisuuden oppeja. Tunnetuin näistä on lean, joka edustaa jatkuvan parantamisen ideologiaa. Siinä huomio kiinnitetään prosesseihin. Ajatuksena on, että prosesseja parantamalla voidaan toiminta saada sujuvammaksi ja asiakkaalle arvoa tuottavammaksi.

Leanissä jatkuvan parantamisen ideologian mukaisesti työntekijät arvioivat säännöllisesti työtään asiakkaalle tuotetun arvon näkökulmasta, etsivät työtä haittaavia seikkoja eli hukkatekijöitä sekä pohtivat niihin parantamisehdotuksia. Hukalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle tarjottavaan hoitoon tai palveluun. Jatkuva parantaminen on prosessi, johon kaikki organisaation työntekijät osallistuvat.

Leanin soveltaminen edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä. Lean on ensisijaisesti ajattelutapa, ei siis vain joukko lean-työkaluja, joilla hukkaa poistetaan, kuten se usein virheellisesti ymmärretään. Uudenlaisen ajattelutavan omaksuminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta kulttuurista muutosta. Se taas edellyttää työntekijöiltä lean-ajattelun periaatteiden ymmärtämistä ja kykyä soveltaa niitä käytäntöön.
 
Oppimispeli jatkuvan parantamisen avuksi
Kuten jo entuudestaan tiedetään, pelit ovat tehokkaita oppimisen apuvälineitä. Ne motivoivat tarjoamalla mielekkäitä tavoitteita kiinnostavassa ympäristössä ja antamalla pelaajalleen välitöntä palautetta. LeanGame-oppimispelin avulla pyritään herättämään sekä pelaajassa että työyhteisössä ajatuksia siitä, miten Lean-ajattelua voitaisiin hyödyntää päivittäisessä työssä ja työn jatkuvassa parantamisessa. Pelin avulla sairaanhoitopiirien koko henkilöstö perehtyy lean-ajatteluun.

Digitaalinen LeanGame-oppimispeli otetaan ensimmäisenä käyttöön Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. LeanGamen pelaaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja se onnistuu niin mobiililaitteilla kuin perinteisellä tietokoneellakin. Pelin pariin voi palata keskeytyksenkin jälkeen, eikä pelikertojen määrää ole rajattu.

LeanGame-pelin sisälle on rakennettu tarina, joka sijoittuu sairaalan päivystysympäristöön. Pelaaminen ei edellytä pelaajalta kuitenkaan terveysalan koulutusta. Peli koostuu monivalintakysymyksistä sekä niihin liittyvistä Lean-tietoiskuista. Sen sisältä löytyy myös minipelejä, kuten varaston järjestämistehtävä tai Lean-tietovisa, jotka motivoivat pelaajia ja tekevät pelistä jopa viihdyttävän. Pelaaminen ei vie paljoa aikaa ja pelin kulku vaihtelee hieman vastaajan vastauksien perusteella. Pelaaja saa välitöntä palautetta, ja sen avulla hänen on mahdollista kehittää omaa osaamistansa ja toimintaansa.

Lean-ajattelulle ominaisen jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti LeanGame-pelin kehittäminen ei pääty nyt valmistuneeseen versioon. Sen ensimmäiset testaukset on tehty ja niiden pohjalta sitä on jo kehitetty eteenpäin. Tavoitteena on tehdä pelistä entistä toimivampi laajemman käyttäjäkokemuksen perusteella.
Kuvankaappaus LeanGame-pelistä, jossa pelaaja on aloittamassa minipeli Lean-tietovisaa.
 
Kirjoittaja(t):
opettaja Sini Eloranta