07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
13.11.2015
Onko ensihoitajien jaksaminen koetuksella muuttuvassa työympäristössä?
 
Yhteiskunta muuttuu, toiminta tehostuu, teknologia kehittyy. Ensihoito on kehittynyt viimeisten vuosien aikana erittäin nopeasti eikä muutosvauhti ole ainakaan hiipumassa. Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat kartoittivat opinnoissaan, tuntuvatko muutokset ensihoitajien työssäjaksamisessa ja voidaanko asiaan mahdollisesti vaikuttaa.
Ihminen tunnetaan käyttäytymistä tutkivissa tieteissä ja psykologiassa luonteeltaan usein normeihin taipuvana, varmuutta ja turvallisuutta hakevana. Uudistukset sekä muutokset työpaikoilla ja lisäävät stressiä. Stressi taas heikentää työssäjaksamista ja lisää sairauslomia.

Ensihoitajien työssäjaksamista kartoittaneet sairaanhoitajaopiskelijat työskentelevät itsekin ensihoidon parissa. He ovat havainneet jatkuvien muutosten vaikeuttavan ensihoitajien arkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin.
 
Alan vaihto mielessä
Useat sairaanhoitajat harkitsevat alan vaihtoa.Tämä ilmiö näkyy myös ensihoidon piirissä. Syitä siihen voi olla moniakin.

Voivatko jatkuvat muutokset myös heikentää työssäjaksamista? Vaikka uuden omaksuminen on hyvin raskasta, tutkimuksen mukaan ensihoitajat tiedostavat ja kokevat muutosten olevan kuitenkin tarpeellisia. Toimiva fyysinen ympäristö ja ensihoitajien ammattitaito edistävät työssäjaksamista muutostilanteissa.
 
Esimiestyö auttaa työssä viihtymisessä
Ensihoitajat arvostavat esimiestyötä. Esimies vaikuttaa paljon työpaikan kulttuurin muodostumiseen ja työntekijöiden viihtyvyyden varmistamiseen.Tutkimustulosten mukaan (vrt. kuvio) työntekijöiden mahdollisuus tulla kuulluksi muutosprosessin aikana vähentää muutoksen tuomaa stressiä.
Työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa.

Työssäjaksamista edistävät myös työntekijän ammattitaito, kunnollinen työympäristö ja työntekijän yksityiselämän sujuvuus.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
Päätoiminen tuntiopettaja Tarja Bergfors ja lehtori Irmeli Leino; opiskelijat Laura Nyman, Jari Venhomaa ja Santtu Kivelä