07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
08.11.2016
Sosionomiopiskelijat tarjoavat palveluohjausta Apurissa
 
”Idea on tehdä tästä matalan kynnyksen paikka, josta kuka tahansa voi tulla kysymään palvelujärjestelmäasioita. Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä on monille hyvin vieras. Palvelujen hakeminen tuntuu entistä vaikeammalta, kun eteen tulee sairaus tai työttömyys”, Lounatuulet Yhteisötalo ry:n toiminnanjohtaja Hannele Tähti kiteyttää syksyllä 2016 aloitetun Apuri-palvelun toiminta-ajatuksen.
 
Apuri apuna palvelujärjestelmäasioissa
Yhteisötalolla käynnistettiin syyskuussa 2016 Apuri-palvelukeskus. Siellä opintojensa loppuvaiheessa olevat Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tarjoavat palveluohjausta, neuvontaa ja apua erilaisten hakemusten täyttämisessä. Opiskelijat voivat myös olla tukena esimerkiksi päätösten tulkitsemisessa ja jatkotoimenpiteiden selvittämisessä tai päätöksestä valittamisessa. Tarvittaessa he ohjaavat asiakasta myös kääntymään oikean viranomaisen tai palveluntuottajan puoleen.

Apurissa palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Vastaanottoaika varataan puhelimitse, mutta yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti tai vain saapumalla paikalle. Toiminta kuuluu sosionomiopiskelijoiden aikuissosiaalityön opintoihin ja opettajat toimivat tarvittaessa tukena ja neuvonantajina.

Opiskelijat ovat saaneet tutustua myös Yhteisötalon muihin toimijoihin, ja he osaavat ohjata asiakkaita niiden toimintaan ja palveluihin.
Sosionomiopiskelija Tuomas Käkelä keskustelee palveluista asiakkaan kanssa.
 
Opiskelijat ohjaavat oikeissa tilanteissa, tämä on innovaatiopedagogiikkaa käytännössä
Opiskelijoille Apuri on oivallinen oppimisympäristö. Siinä opitaan asiakkaan kohtaamista, palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta oikeassa elämässä, oikeiden asiakkaiden kanssa. Tukena ovat työelämäkumppani Yhteisötalo, opiskelijaryhmä sekä ohjaavat opettajat.

Apuri-työskentely auttaa eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien kansalaisten selviytymistä arjessa. Tarpeellisten palveluiden oikea-aikainen saaminen ennaltaehkäisee myös syrjäytymistä ja parantaa lounaissuomalaisten hyvinvointia.

Juuri tätä kaikkea Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikka on parhaimmillaan.
 
Yhteisötalo Lounatuulet perustettiin helpottamaan yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä
Turkuun perustettiin syksyllä 2015 kauan kaivattu järjestötalo eli Yhteisötalo Lounatuulet ry. Läntisellä Pitkäkadulla Turussa sijaitsevassa järjestötalossa on nyt yhteensä 33 kansanterveys- ja potilasyhdistystä sekä muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Pienten järjestöjen ja yhdistysten sijainti samassa rakennuksessa mahdollistaa niiden yhteistyön ja yhteiset hankkeet ja myös toimitilakuluissa säästetään.
 
Kirjoittaja(t):
Apurin ohjaava opettaja Sirppa Kinos