07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
16.05.2017
Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot Käypä hoito- sekä hoitotyön suosituksissa
 
Monet käyttävät omaa hyvinvointiaan ja terveyttään edistääkseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Niitä ovat luontaistuotteet,ravintolisät, vitamiinit, hieronta, akupunktio sekä kehomielihoidot kuten jooga ja meditaatio. Täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin turvaudutaan usein myös erilaisissa kipuoireissa sekä flunssan tai stressin lievittämisessä.
Tutkimuksessa käytiin läpi Käypä hoito - suositukset (N = 109) ja hoitotyön suositukset (N = 7), jotta voitiin arvioida, onko niissä mainintoja täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.
 
Mitä hoitosuositukset ovat
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suositukset on laadittu terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi. Niissä käsitellään terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.

Käypä hoito -suositusten tapaan myös hoitotyön hoitosuositukset perustuvat näyttöön. Niiden tarkoituksena on tukea terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa potilaan hoitotyössä.
 
Vaihtoehtoiset hoitomenetelmät ja Käypä hoito
Käypä hoito -suosituksissa on lääkkeellisten hoitojen ohella runsaasti viittauksia lääkkeettömiin hoitomuotoihin kuten terveellisiin elämäntapoihin, terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Joidenkin sairauksien tai oireiden kohdalla lääkkeettömän hoidon tutkimusnäyttö saattaa olla vähäistä. Näin on esimerkiksi ADHD:n hoidossa. Silti mm. ruokavalio- ja ravitsemushoitoja käytetään muun hoidon tukena,etenkin lapsilla ja nuorilla.

Kivun oireita voidaan lievittää lääkkeettömin hoitokeinoin kuten liikunnan tai liikkeessä pysymisen avulla. Intensiivisillä ja pitkäkestoisilla lihasvoima- ja yleiskuntoharjoituksilla voidaan vähentää muun muassa selkäkipua ja lisätä toimintakykyä. Myös kylmä- ja lämpöhoidolla saattaa olla lyhytkestoista helpottavaa vaikutusta.

Käypä hoito -suosituksissa todettiin myös, että purentaelimistön toimintahäiriöitä voidaan yrittää hoitaa akupunktiolla. Hengitystie- infektioiden hoidossa taas mainittiin hunajan ja eukalyptuksen vaikutus.

Kuolevan potilaan oireiden hoidossa mainittiin psykologisten, sosiaalisten, maailman- katsomuksellisten ja hengellisten hoitojen tärkeys.
 
Vaihtoehtoiset hoitomenetelmät ja hoitotyön suositukset
Myös hoitotyön suosituksissa otetaan kantaa vaihtoehtohoitoihin. Hoitotyön suosituksessa, joka käsitteli leikki-ikäisen emotionaalista tukea päiväkirurgisessa hoitotyössä, mainittiin, että lapsen ahdistusta saattaa vähentää klovnien läsnäolo, moniulotteiset interventiot sekä videon katselu. Musiikkiterapiasta ei ole riittävää näyttöä.

Lyhytkestoisen kivun lääkkeellistä hoitoa voidaan hoitotyön suosituksen mukaan täydentää hieronnalla, akupunktiolla, kylmähoidolla, asento-ja liikehoidolla, musiikilla, rentoutusmenetelmillä, huomion suuntaamisella pois kivusta ja ohjatulla mielikuvittelulla. Käypä hoito -suosituksista näitä mainintoja kivun hoidon osalta ei löytynyt.
 
Vaihtoehtoisten hoitojen vaikutukset ja käyttö
Käypä hoito -suosituksista ja hoitotyön suosituksista löytyi runsaasti viitteitä siitä, että ruokavaliosta, terveellisten elämäntapojen ja liikunnasta on hyötyä terveydelle.

Suosituksista löytyi muutamia mainintoja muun muassa hunajan, akupunktion, musiikin ja hieronnan vaikutuksista. Näyttää siltä, ettei tutkimusnäyttö täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kuten kehon- ja mielenhoitojen vaikutuksista ole vielä riittävää.

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen käytölle ei kuitenkaan ole estettä, mikäli ihminen kokee niistä hyötyvänsä. Käytetyistä hoidoista on tärkeää kuitenkin kertoa hoitavalle henkilöstölle. Sairauksien hoidossa niitä tulee käyttää vain täydentämään ja tukemaan muita hoitomuotoja.
 
Lähteet
Hoitotyön suositus 2017. Hoitosuositukset. http://www.hotus.fi/hotus-fi/hoitosuositukset

Käypä hoito suositukset 2017. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/kaypa-hoito
 
Kirjoittaja(t):
Essi Kumpunen terveydenhoitaja YAMK & Sini Eloranta TtT, dosentti
essi.kumpunen@edu.turkuamk.fi
sini.eloranta@turkuamk.fi