07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
03.11.2009
Hyppy tuntemattomaan
 
Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoina saimme mahdollisuuden osallistua Tukialus-projektiin, jonka toimeksiantajana toimi Ulvilan lastentalo. Tehtävänämme oli tutustuttaa lastentalon henkilöstöä sekä Turun alueella sijaitsevan perhekodin työntekijät itsellemmekin vieraaseen Adobe Connect Pro -verkkoneuvotteluvälineeseen. Lisäksi saimme laatia Ulvilan perhetyöhön menetelmäkansion, joka sisältää videotekniikkaa hyödyntäviä menetelmiä.
Tukialustoiminnan ideana on tukea ja kehittää sosionomi (AMK) -opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja palvelutoimintaa projektityöskentelyn kautta. Projektien toimeksiannot tulevat sosiaalialan työelämästä, ja opiskelijat tekevät näiden yhteistyökumppaneiden kanssa tiivistä yhteistyötä projektien ajan. Tehtävänä voi olla esimerkiksi asiakaspalvelun kehittäminen työpaikalla tai erilaisista menetelmistä tehty selvitystyö.
 
Verkkoneuvottelu yhteydenpidon tueksi
Adobe Connect Pro (ACP) on verkkoneuvotteluväline, jonka kautta voi jakaa esimerkiksi kuvaa, ääntä ja omia tekstitiedostoja useallekin vastaanottajalle reaaliaikaisesti. ACP eroaa muista keskusteluvälineistä (Messenger, Skype) siten, että se on tietosuojattu. ACP:n käyttö mahdollistaa Ulvilan työntekijöille tiiviimmän yhteydenpidon satojenkin kilometrien päähän sijoitettujen lasten kanssa. Verkkotapaamiset eivät kuitenkaan saa missään vaiheessa korvata kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia, vaan ne toimivat pikemminkin perinteisen työn tukivälineenä.

ACP-velho Risto Korhonen loi projektiryhmämme pyynnöstä Ulvilan lastentalolle oman tilapäisen verkkoneuvotteluhuoneen, jossa työntekijät voivat harjoitella ohjelman käyttöä. He voivat esimerkiksi laatia asiakassuunnitelman yhteistyössä perhekodin kanssa tai käydä kokouksen virtuaalisesti. Ryhmämme oli perehdyttämässä ACP:n käyttöä sekä Ulvilaan että perhekotiin, ja kaikki työntekijät olivat ohjelmasta erittäin innoissaan. Järjestimme yhteyskokeilut Ulvilasta Turun AMK:n Ruiskadun toimipisteeseen ja perhekotiin sekä perhekodista erään projektijäsenemme kotiin. Yhteyskokeiluissa esiintyi pienimuotoisia teknisiä ongelmia, mutta pääosin kokeilut olivat erittäin onnistuneita.
 
Uusia menetelmiä perhetyöhön
Kokosimme Ulvilan perhetyöhön menetelmäpakin, johon sisällytimme videotekniikkaa hyödyntäviä menetelmiä sekä Miina Savolaisen Voimaannuttava valokuva -menetelmän. Tavoitteenamme oli informoida yhteistyökumppaniamme nykyteknologiaa hyödyntävistä menetelmistä, ja toivomme, että heillä on mahdollisuuksia ja resursseja käyttää niitä työssään.

Yhtenä menetelmänä oli HyvinvointiTV, josta oltiin Ulvilassa erityisen kiinnostuneita. Nähtäväksi jää, löytyykö HyvinvointiTV:n käyttöönottamiseksi riittävästi puuhamiehiä ja -naisia sekä tarpeeksi aikaa ja rahaa.
 
Positiivista palautetta projektille
Yhteistyökumppaneiltamme saamamme palaute oli varsin positiivista, ja kaikki mukana olleet työntekijät olivat innostuneita etenkin verkkoneuvotteluväline ACP:sta. Kaikki projektiryhmämme jäsenet ottivat hypyn kohti tuntematonta tämän projektin parissa, mutta voimme iloksemme todeta, että tämän tukialuksen lento sujui tasaisesti ja laskeuduimme tukevasti maahan mukanamme tyytyväinen yhteistyökumppani. Over and out ja kohti uusia projekteja!
Lisätietoa:
Lastensuojelun ATK -projektiryhmä
 
Kirjoittaja(t):
Riika Kaikkonen ja Iisakki Ullakonoja, opiskelijoita