07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
11.05.2012
Maanantai Mahiksia täynnä
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja työelämän yhteistyötahoista muodostettu Mahis-projekti huipentui tänä keväänä maanantaina huhtikuun 16. päivänä. Kolmen eri tulosalueen opiskelijoista koottujen projektiryhmien uurastus tuotti seitsemän erilaista toimintatuokiota Turun alueella. Yksi näistä monialaisista tiimeistä oli Anonyymit Opiskelijat -niminen projektiryhmä, joka toteutti toiminnallisen iltapäivän Turun A-kilta yhdistyksen kanssa.
AO mahisryhmä toimintapäivän jälkeen
Kuvaaja: Ryhmän avustaja
Vuoden 2012 monialainen hyvinvointiprojekti Mahis starttasi suurin odotuksin Turun AMK:n Ruiskadun toimipisteessä 19. maaliskuuta. Hanketta värvättiin viemään eteenpäin suuri joukko teatteri-ilmaisun ohjaaja-, sairaan- hoitaja- ja sosionomiopiskelijoita. Jo seuraavana päivänä tämä joukkio oli seitsemässä monialaisessa ryhmäs- sään muodostamassa tarkempaa työnjakoa. Anonyymit Opiskelijat -niminen ryhmä sai jäsenikseen kaksi teatteri-ilmaisun ohjaaja-, kolme sairaanhoitaja- sekä seitsemän sosionomiopiskelijaa. Työnjako ja aikataulu tehtiin heti selväksi projektipäällikön johdolla.
Toimintapäivän suunnittelua Amiraalistonkadulla
Kuvaaja: Mika Leiritie
 
Monialaisessa tiimissä taito ja tieto tiivistyvät
Päämääränä oli toteuttaa toiminnallinen iltapäivä Turun A-killan päiväkeskus Jokituvassa, joka sijaitsee Itäisellä Rantakadulla. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja auttaa päihdeongelmaisia riippumattomuuteen päihteistä sekä tarjota tukea ja opastusta heidän läheisilleen. Kaikki työ A-killassa on vapaaehtoistyötä. Toiminta Jokituvassa koostuu erilaisista keskusteluryhmistä ja harrastekerhoista. Jokitupa on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 18.00 sekä lauantaisin 8.00 - 12.00. Jäsenille on tarjolla edullista ruokaa ja Operaatio ruokakassi jakaa ruokaa kolmena päivänä viikossa.

Jo suunnitteluvaiheessa opiskelijat halusivat luoda toiminnasta mahdollisimman asiakaslähtöisen, asiakasryhmän toiveet ja tarpeet huomioivan. Ryhmä oli yhtä mieltä siitä, että projektissa hyödynnettäisiin sosiaali-, terveys- ja taidealan monipuolista osaamista. Tällä tavoin mahdollistuisi myös tietojen ja taitojen siirtyminen alalta toiselle.

Asiakastapaamisten pohjalta rakentuivat lopulliset raamit toiminnalliseen iltapäivään. Vaikka opiskelijat vannoivat asiakaslähtöisyyden nimeen, jäsenet tuntuivat suhtautuvan todella avoimesti ja luottavaisesti ehdotuksiin. Monenlaiset ideat nousivat esille myös jäseniltä ja opiskelijat päättivät muodostaa toiminnallisesta iltapäivästä monipuolisen, pajatyyppisen kokonaisuuden. Toimintapisteiksi työstettiin teatteria, ensiapua, hyvinvointia ja ekspressiivistä taidetyöskentelyä sisältävät rastit. Jokaiselle rastille määriteltiin omat vastuusuunnittelijat ja -ohjaajat. Toiminnan taustalle tuli miettiä tarkasti myös teoriaperuste.
Jokitupa Linnankadulla
Kuvaaja: Mika Leiritie
 
Hyötyä ja huvia Jokituvalla
Jokituvalla vallitsi 16.4.2012 kello 13.00 odottava tunnelma, kun opiskelijaryhmä saapui järjeste- lemään toiminnan aloittamista. Läpi pihan kiemurtelevassa jonossa seisovat ihmiset eivät odottaneet ainoastaan opiskelijoita, vaan keskittyivät myös meneillään olevaan ruoan jakoon. Opiskelijat saivatkin nyt konkreettisen kokemuksen innosta- misen haasteellisuudesta.

Kellon lyödessä 14.00 toiminta aloitettiin reippaasti. Opiskelijaryhmä onnistui energisellä asenteellaan houkuttelemaan mukaan toimintaan noin 20 jäsentä. Jotkut jopa lähtivät ruokakassijonosta vuoronumero kourassaan. Osallistujat jaettiin hyvinvointi-, ensiapu- ja teatterirastiin. Tarkoituksena oli toteuttaa taiderasti yhteisesti päivän lopussa.

Kaikki toimintaan osallistuneet eivät syystä tai toisesta kiertäneet jokaista rastia. Ulkona toteutettua taiderastia saattoi häiritä muu ulkona tapahtunut toiminta. Eräs jäsenistä kertoi, ettei jaksanut yhtäjaksoisesti kulkea ryhmän mukana, mutta jatkoi taas pienen paussin jälkeen. Kahvitaukoa odotteli joku muukin.

Mieluisinta oli kuitenkin se, että jäsenet, jotka osallistuivat joka rastiin, antoivat positiivisinta palautetta. Eräs mieshenkilö kuvaili toimintaa mukavaksi ja mielialaa kohottavaksi. Hän piti myös ensiapua todella hyödyllisenä ja osuvana. "Kymppiplus!" vastasi toinen henkilö, kun häntä pyydettiin antamaan kouluarvosana päivälle.

Kaiken kaikkiaan monelle jäi päivästä mielekäs kuva. Opiskelijat arvioivat, että projekti olisi kaivannut pidempiaikaisen toteutuksen, jolloin toimintaa olisi voitu kehittää projektin aikana. Myös projektipäällikkö Tiina-Maria Ansio piti projektia kehittämisen arvoisena. "Projekti oli mielenkiintoinen ja toteutustavaltaan erilainen kuin muut tekemämme projektit hoitotyön koulutuksessa, mutta parempaan tulokseen olisi päästy pidemmällä aikavälillä", hän kommentoi toteutuksen jälkeen. Jää nähtäväksi, jatkuuko näiden opiskelijoiden monialainen yhteistyö tulevaisuudessakin. Osaamisesta se ei ainakaan jää uupumaan.
Ensiapurasti
Kuvaaja: Mika Leiritie
 
Kirjoittaja(t):
Anna-Maria Kemppainen, Mika Leiritie, opiskelijat