07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu

Työ ja opiskelu -aihealueen artikkelit käsittelevät esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin alan työelämän ajankohtaisia asioita, työelämän ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja elämyksiä sekä opiskelijoiden harjoittelukokemuksia.

Aihealueen artikkelit vuoteen 2014
 
126
08.12.2014
Diagnoosiherkkyys päivähoidossa
”Diagnoosiin määrittäminen vaatii perusteelliset tutkimukset. Valitettavasti psykokulttuurin kielteinen ilmiö on se, että myös kasvattajien kuulee arkipuheessaan käyttävän joskus diagnoosiin viittaavia ilmaisuja perusteettomasti”, toteaa Pirjo-Leena Koivunen teoksessa Hyvä päivähoito. Lasten erityisen tuen tarpeen lisääntyessä myös erilaisten diagnoosien ja määritelmien tarve lisääntyy. Diagnoosi tulisi määritellä moniammatillisessa työryhmässä ja alan asiantuntijan lausuntojen pohjalta.
125
20.11.2014
Kohtaamisia oppisopimusopiskelijoiden kanssa
Syksyn 2014 yhteisöllisen työn menetelmien sosionomiopintohimme sisältyi tehtävä, jonka tarkoituksena oli ryhmäyttää uusia hotelli-, ravintola ja catering-alan oppisopimusopiskelijoita. Tapasimme opiskelijat kolmena peräkkäisenä maanantai- iltapäivänä Aninkaisten koulutalossa.
124
06.11.2014
Oletko jo kokeillut learning café -menetelmää?
Learning café -menetelmä on oppimiseen ja ideoimiseen tarkoitettu yhteistoimintamenetelmä. Tarkoituksena on keskustella rennosti kahvilamaisessa ilmapiirissä yhteisestä teemasta ja oppia sekä ideoida uutta.
123
04.11.2014
TAIn elämää eli Turun ammatti-instituutin henkilöstön työhyvinvointi-ilta
Ryhmä Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan, fysioterapian ja toimintaterapian opiskelijoita oli järjestämässä työhyvinvointi-illan ohjelmaa Turun ammatti-instituutin henkilöstölle. Projekti liittyi MONKEY - monialainen kehittäminen ja yrittäjyys -hankkeeseen.
122
22.10.2014
Tukialus vastaa työelämän tarpeisiin
Kolmannen vuoden sosiaalialan opiskelijat saivat syksyn 2014 ensimmäisenä koulupäivänään kuulla Tukialusprojektista. Idean synnytti jo vuonna 2005 vastuuopettaja Juha Knuuttila. Vuonna 2006 Tukialustoiminta liittyi virallisesti osaksi sosionomikoulutuksen Palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen opintokokonaisuutta. Tarkoitus oli saada opiskelijat mukaan oikeisiin sosiaalialan tapahtumiin ja hankkeisiin.
121
10.04.2014
Työvoimapoliittinen koulutus vastaamassa bioanalyytikkojen ja röntgenhoitajien työvoimapulaan
Satakunnan alueella on jo pitkään ollut pulaa bioanalyytikoista eli entisistä laboratoriohoitajista ja röntgenhoitajista. Avuksi pulmaan tuli Turun ammattikorkeakoulun, Satakunnan ELY-keskuksen ja Porin työ- ja elinkeinotoimiston vastuulla ollut työvoimapoliittinen koulutus. Neuvottelut koulutussopimuksesta aloitettiin vuoden 2011 toukokuussa. Koulutus alkoi maaliskuussa vuonna 2012 ja opiskelijat valmistuivat uuteen ammattiin vuoden 2014 helmikuussa.
120
06.03.2014
"Mitäs me oikein keksittäs tässä meidän Mahiksessa"?
"Osimoilleen" hieman hämmentyneissäkin tunnelmissa käynnistyi Sossat-ryhmän Mahis-projekti keväällä 2014. Opettajilta saadun ohjeistuksen jälkeen projektityöskentely potkaistiin heti käyntiin laatimalla ryhmälle pelisäännöt ja suunnittelemalla ensimmäistä toimintakertaa.
119
28.02.2014
Moniammatillisuutta harjoittelemassa
Moniammatillisuus on yhteistyötä, yritteliäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat yhdistivät voimavaransa Mahis-projektin parissa helmikuun aikana. Projektin tavoitteena oli edistää terveyttä yhteisöllisin työmenetelmin niin, että kummankin ammattikunnan osaaminen pääsee oikeuksiinsa. Projektimme sijoittui Ammattistartti-luokalle, joka valmentaa oppilaita eteenpäin jatkokoulutukseen. Mitä meillä oli annettavana näille nuorille?
118
08.01.2014
Synkkää matkailua
Turun Matkailuakatemian 10-vuotisseminaari pidettiin Åbo Akademissa 25.10.2013. Seminaari kantoi ilmausta ”Menneisyyden Draculasta tulevaisuuden Tarzaniksi”, joka tiivistikin seminaarin sisällön osittain.
117
19.11.2013
Pöhinää Pöytyältä
Monialainen Monkey-projektimatkamme alkoi varsin yksinkertaisesta, mutta samalla hyvin laajasta toimeksiannosta: Markkinoikaa Pöytyää hyvänä paikkana asua! Projektimme alussa Pöytyällä oltiin 2014 kesällä järjestämässä Pöytyän omakotimessuja. Tarkoituksenamme oli keksiä erilaisia keinoja, joilla mainostaa Pöytyää ja messuja sekä valita näistä keinoista ne, jotka toteutamme. Messut kuitenkin peruttiin toistaiseksi taloudellisten syiden vuoksi. Tuo ei projektiamme haitannut. Pystyisimmehän markkinoimaan Pöytyän kuntaa, vaikkei messuja tulisikaan.
116
09.11.2013
Uuden liikuntakonseptin luomisen ilo ja tuska
Monkey-projektiryhmämme on ollut luomassa kokonaan uutta liikuntakonseptia, emmekä voi vielä paljastaa lukijoille aivan kaikkea. Uusi liikuntakonsepti on tarkoitettu yli 55-vuotiaille ikinuorille. Sen toteuttamista varten perustettiin yritys projektin loppuvaiheessa, joten olemme päässeet näkemään aloittavan yrityksen luomisen ilon ja tuskan. Projektin aikana olemme olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikuntakonseptin nimeä, nettisivuja, logoa, kutsuvierastilaisuutta. Lisäksi olemme tehneet kohderyhmälle kyselyn, jossa kartoitimme ikäihmisten toiveita ja mielipiteitä uudesta liikuntakonseptista.
115
08.11.2013
Liikuntaa hyvällä sydämellä
Monkey-projektin viimeiset askeleet sujuivat iloisesti lasten temmeltäessä. Hyvän mielen tapahtuma Mikä-Mikä-Liikuttaa järjestettiin Caribia Areenalla 29. ja 30.10.2013 osoittamaan Turun itäisen alueen varhaiskasvattajille ja heidän hoitolapsille, miten erilaisia ja helppoja liikuntamuotoja arki on tulvillaan.
114
06.11.2013
Students exploring the various aspects of well-being
Well-being of the students is not only important for the progress of their studies but also for the future well-being and coping in the work life. Eighteen students from Turku University of Applied Sciences (TUAS) formed a project team which main objective was to make the students of TUAS aware of their well-being at school. To achieve the object Project Sunshine organized a well-being week in different campuses of TUAS in the end of October. Let’s see what they got up with!
113
04.11.2013
"Ja nyt otatte semmosen gangstaposen!"
Projektityöskentelyllä opintopisteitä saa haalittua kasaan muutenkin kuin tenttikirjoja tapittamalla ja luentoja kuuntelemalla. Monkey- projektin yhtenä toimeksiantona on tänä vuonna Linnateatterin CHOICE!–hiphopmusikaalin sissimarkkinointi. Projektin viestintätiimiläiset raportoivat kulissien takaa millaista oli toteuttaa Facebookissa levinnyttä kuvakilpailua.
112
03.11.2013
Tailent-työhyvinvointia
Miedän mahtava Monkey-ryhmämme sai toimeksiannon järjestää Turun ammatti-instituutin henkilöstölle työhyvinvointipäivän. Järjestimme ainutlaatuisen TYHY-päivän, josta puhutaan varmasti kahvipöytien ääressä vielä pitkään. Projektimme sai nimekseen Tailent, joka viittaa päivän ohjelmaan, TV:n maailmaan. Osallistujat pääsivät mukaan kanavasurffailuun, sillä kaikki rastimme oli suunniteltu eri TV-ohjelmien pohjalta. Koko ryhmän panoksella ja loistavalla yhteishengellä saimme suunniteltua ainutlaatuisen ohjelman.
111
18.06.2013
Maahanmuuttajanaisten osaamista ja haaveita esiin toimintaterapiaopiskelijoiden tukemana
Miten osaavien ja koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten työllistymistä omalle alalleen ja tulevaisuuden haaveita voisi helpottaa?
110
30.11.2012
Matkailualalla pelillistyminen on nouseva trendi
Matkailualalla tarvitaan innovatiivisia tapoja markkinointiin jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa. Kuluttajien kriittisyys pakottaa yritykset uusiutumaan myös teknologisen kehityksen mukana. Sosiaalinen media ja pelit ovat kanavia, joiden avulla voidaan tavoittaa monenlaisia kohderyhmiä.
109
01.11.2012
Toimintaa Kultaisen iän opintopiirissä
Me seitsemän sosionomiopiskelijaa alkoimme suunnitella yhteisöllistä toimintaa senioreille, jotka olivat jo vuosien ajan tottuneet kokoontumaan Kultaisen iän opintopiirissä. Mitä voisimme tarjota virkeille kävijöille, jotka innokkaasti odottivat meitä?
108
11.09.2012
Miten opiskelijat kokevat työhyvinvoinnin?
Opintojen ohella monet opiskelijat työskentelevät vuorotyössä matkailu-, ravitsemis-ja talousalalla. Kolmannen vuoden restonomiopiskelijat selvittivät, millaisena opiskelijat kokevat työhyvinvoinnin työpaikallansa.
107
15.05.2012
Naisten kesken
Naisista koostuva projektiryhmämme Nice Team järjesti toimintaa monialaisessa MAHIS-hankkeessa Daisy Ladies ry:n maahanmuuttajanaisille. Toimintapäivämme oli menestys. Projektiryhmän opiskelijat viihtyivät ja olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Tärkeintä oli kuitenkin, että Daisy Ladies ry:n naisilla oli mukava kaksituntinen: joka puolella kuului naurua, näkyi hymyjä. Kaikki naiset nostivat peukut ylös palautetta kysyttäessä.
106
10.05.2012
Eri alojen opiskelijat saman työn äärellä
Turun ammattikorkeakoulun kymmenen kolmen eri koulutusalan opiskelijaa kokosi yhteen tietonsa ja taitonsa kohti yhteistä päämäärää, toteuttamaan projektia Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhekeskus Marakattiin.
105
05.05.2012
MIKSI KAUNEUDENHOITOALALLA TYÖSKENTELEVÄT SAAVAT EPÄKUNNIOITTAVAA KOHTELUA OSAKSEEN?
Hyvin moni kampaajana, parturina tai kosmetologina työskentelevä on joutunut työuransa jossakin vaiheessa seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kuvitellaanko heidän tarjoavan myös seksipalveluja?
104
11.12.2011
Verkossa kohti selvää suuntaa
”Projektityöskentelyn myötä käsitykseni toimintaterapian mahdollisuuksista laajeni”, kommentoi projektipäällikkö Taru Kuusisto. ”Toimintaterapeuttinen ja voimavaralähtöinen näkökulma tuli näkyviin verkkotyökirjaan kuin itsestään. Olisi mielenkiintoista nähdä, mistä näkökulmasta toisen alan opiskelijaryhmä olisi tuottanut verkkosivuston”, Kuusisto miettii.
103
06.11.2011
Matka työhyvinvointiin
Jälleen työhyvinvointipäivä. Nämä tilaisuudet on jo koettu moneen kertaan, eikä ikinä toiveista huolimatta mitään uutta tai oikeasti mukavaa ole tarjolla. Miten tästä "pakkokivaa"–päivästä taas selviää?
102
30.08.2011
Kuvaako näyteikkuna yritystäsi?
Kuvaako näyteikkuna yritystäsi? Ajattele yrityksesi näyteikkunaa käyntikorttina, joka markkinoi yritystä 24 tuntia vuorokaudessa. Näyteikkunan kulmissa pyörivät pölypallot, auringonvalossa haalistuneet tuotteet sekä kuukausia ikkunassa roikkunut, kelmeäksi palanut mainosjuliste eivät toivottavasti ole osa sinun näyteikkunaasi. Kuinka usein sinä mietit miltä yrityksesi näyteikkuna näyttää ja mitä se yrityksestäsi viestittää? Mielenkiintoinen näyteikkuna tuo yrityksesi positiivisesti esille.
101
24.05.2011
Päivänkakkaroita
Kahdeksan sosionomiopiskelijan, ohjaavan opettajan, 30 maahanmuuttajanaisen ja kolmen Daisy Ladiesin työntekijän kohtaaminen Turun keväässä loi monikulttuurista naisenergiaa sykkivän projektiyhteistyön.
100
06.05.2011
Sosiaaliset mediat eivät ole yrityksille oikotie menestykseen
Sosiaalisiin medioihin mukaan meneminen ei välttämättä vaadi mitään rahallisia panostuksia. Facebook-sivut osaa kuka tahansa perustaa yritykselleen eikä blogin aloittaminenkaan kummoisia atk-taitoja vaadi, mutta menestyksen saavuttaminen sosiaalisten medioiden avulla onkin jo melkoisten panostusten seurausta.
99
21.04.2011
Hyrrän suuri seikkailu
Hyrrän suuri seikkailu käynnistyi, kun kahdeksan Turun ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijaa tapasi viiden Turun seudulla sijaitsevan perhekodin vanhemmat kevätlukukauden alkajaisiksi. Perhekodit Amanda, Villa Rauha, Anvola, Ilola ja Sarijanne eivät olleet ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Hyrrä-projektia toteuttamassa. Samainen projekti oli toteutettu myös vuosi sitten vanhemman vuosikurssin sosionomiopiskelijoiden voimin. Jo ensitapaamisessa saimme tarkat raamit siihen, mitä perhekodit meiltä halusivat. Jotta olisimme saaneet kehitettyä mahdollisimman tuoreen tapahtumapäivän, emme halunneet kuulla mitään aiemmista tapahtumapäivistä.
98
15.04.2011
Yhteisöllisyyttä tekemässä Kotikunnaassa itseään paremmassa seurassa
Kotikunnaan palvelutalossa asuu kymmeniä ikäihmisiä ja useat heistä ovat asuneet siellä vuosia. Perisuomalaiseen tapaan asukkaat eivät helposti tutustu toisiinsa, vaan jokainen asustaa yksin omassa huoneistossaan ja käytävillä saatetaan ohimennen sanoa vastaantulijoille vain hei. Vanhukset voivat tuntea itsensä jopa yksinäisiksi, ja useat odottavat aina vain omaisiaan käymään ja viihdyttämään itseään, vaikka talo on täynnä samassa tilanteessa eläviä samanikäisiä ihmisiä. Kotikunnaassa kuten muissakin palvelutaloissa järjestetään paljon erilaista viriketoimintaa. Tavoitteena on, että asukkaiden toimintakyky säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään ja he tapaisivat toisiaan, mutta monet asukkaat jäävät siitä huolimatta omiin "mökkeihinsä höperöitymään".
97
23.11.2010
Mustikan naiset innostuivat Suomen kulttuurista
Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat Turun ammattikorkeakoulusta toteuttivat kehittämisprojektin yhteistyössä opetuskoti Mustikan kanssa. Opiskelijat järjestivät kahdeksan toiminnallista kertaa, joiden tavoitteena oli vahvistaa naisten kotiseudun ja suomen toimintakulttuurin tuntemustaan sekä suomen kielen taitoja.
96
17.11.2010
Yhteisöllisyys osaksi tulevaisuuden palveluasumista
Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat ovat syksyn Tukialus-hanketoiminnassa päässeet erilaisten projektien myötä toimimaan työelämänkumppanien kanssa yhdessä palvelujen tuottajana. Projektin aihealueet ovat vaihdelleet suuresti ja opiskelijat rekrytoitiin projekteihin oman kiinnostuksensa mukaan.
95
17.11.2010
Sosiaalisen median pyörteissä
Tukialus-projekti alkoi osaltamme syyskuussa alussa. Tätä ennen olimme kesällä vastanneet rekrytointikyselyyn, jonka perusteella meidät jaettiin eri projektiryhmiin. Toimeksiantajaksemme projektiin saimme KOTA ry:n. Projektimme tavoitteena oli tutustuttaa KOTA ry:n henkilöstön sosiaaliseen mediaan. KOTA ry on lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijajärjestö, joka järjestää muun muassa elämyksellistä seikkailukasvatusta.
94
17.11.2010
Vapaaehtoiset toimivat HyvinvointiTV:ssä
Turvallinen koti/OMANA-hankeen ja Turun AMK:n sosionomiopiskelijoiden käynnistämän Vapaaehtoisuus HyvinvointiTV®:ssä –projektin kautta haimme vapaaehtoisia innostamaan ja opastamaan senioreita HyvinvointiTV:n parissa. Projektissa olivat mukana Turussa sijaitsevat palvelukeskukset Lehmusvalkama, Portsakoti, Kotikunnas sekä Auralan Setlementti. Projektin aikana opiskelijat tutustuivat palvelukeskusten toimintaan, sekä selvitimme palvelukeskusten toiveita vapaaehtoistoiminnalle. tiTV®:n parissa.
93
16.11.2010
Hankekartoitus – sen tekijät kaivavat kuopat, jotta joku toinen voi löytää aarteen
Taustojen kartoitustyö voi pahimmillaan olla todella turhauttavaa. Se vaatii paljon aikaa, järjestelmällisyyttä ja sitoutumista. Kartoitus on kuitenkin tärkeä osa mitä tahansa kehittämistyötä – ilman sitä on vaarana, että lähdetään keksimään pyörää uudelleen. Parhaimmillaan kartoitustyö voikin olla silmät avaava, inspiroiva ja opettavainen prosessi.
92
10.11.2010
Matka aurinkoiseen hyvinvointiin - hyvinvointipäivä Hyvinvointipalvelujen tulosalueen henkilöstölle
Kaikki tietävät, että toimiva ryhmä tarvitsee yhteisen päämäärän, jota kohti työskennellä. Tiimi tarvitsee moitteettomasti toimivan sisäisen viestinnän, sopivasti vastuuta jokaiselle sekä paljon, paljon uusia ja hulvattomia ideoita, joista lopulta muotoutuu se kokonaisuus, jota kohti on koko ajan pyrittykin. Mutta mitä tapahtuu, kun 19 toisilleen vierasta henkilöä lyödään samaan ryhmään tavoitteena vastata toimeksiantoon?
91
09.11.2010
LOISTOIDIS - Ekologisen idean suunnittelukilpailu nuorille
Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus (Loipolis) järjestää kestävää kehitystä edistävän kilpailun nuorille.
90
08.11.2010
Tuhat ja yksi suunnitelmaa - ja siitä messuille
Hyvinvointipalvelut -tulosalueen monialaisissa Monkey-projekteissa toimeksianto on usein ollut alusta asti täysin selvä. Näin ei ollut meidän projektissamme. Olemme viikoittain tavanneet toimeksiantajamme, ja joka kerta tapaamisen jälkeen meillä on ollut uusi suunnitelma ja tavoite. Pikkuhiljaa olemme kuitenkin päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten onnistumme tehtävässämme parhaiten.
89
08.11.2010
Innovaation esiinmarssi
Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelujen tulosalueen monialainen kehittämisprojekti, Monkey, polkaistiin käyntiin 9.9.2010. Projekti kestää kaksi kuukautta ja sen aikana 12 monialaista tiimiä toteuttaa niille kullekin annetun oman projektin. Innovaatiohanke-nimellä kulkeva projekti tekee Turun ammattikorkeakoululle innovaatiopedagogiikkaa esittelevän videon.
88
05.11.2010
Viljellään yhdessä välittämisen ilmapiiriä
Esseitä, tehtäviä, projekteja, seminaareja, luentoja, niistä on ammattikorkeakouluopinnot tehty. Mutta miten voisimme kehittää opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta? Se on kuitenkin tärkeä osa opiskelua ja myös sitä kautta voimme parantaa kaikkien hyvinvointia sekä viljellä yhdessä välittämisen ilmapiiriä. Asioiden rullatessa myös ihmiset voivat hyvin. Ammattikorkeakoulussa opiskelu mielletään helposti itsenäiseksi opiskeluksi ja sitähän se onkin, mutta missä menee itsenäisyyden ja yksinäisyyden raja? Johtaako liiallinen itsenäisyys syrjäytymiseen? Me kaikki olemme erilaisia, ja meillä on erilaiset tarpeet.
87
04.11.2010
Opiskelijat projektityöskentelevät hyvällä sykkeellä
Syksyllä 2010 polkaistiin käyntiin Turun ammattikorkeakoulun Monkey-projekti eli Hyvinvointipalvelujen tulosalueen monialainen kehittämisprojekti. Raisio-ryhmän toimeksiantona on järjestää toimintaviikko Hulvelan palvelukeskuksessa 1. - 4.11.2010. Tavoitteena on saada Raision yli 65-vuotiaat aktiivisesti liikkeelle ja osallistumaan tapahtumaan. Ryhmän nimenä oli ensin etukäteen saatu ”Raisio 2010”, mutta nopeasti ryhmästä muodostui mahtava tiimi nimeltä ”Hulvelan apinat”.
86
23.10.2010
KOULULAISTEN HYVINVOINTIA TUKEMASSA
Osana niin sanottua Tukialus-projektia viisi kolmannen vuoden sosionomiopiskelijaa toteutti oman projektinsa. Tavoitteena oli tukea Raision Kerttulan koulun ala-luokkien yhden luokka-asteen oppilaiden hyvinvointia. Suunnitelmana oli tukea ryhmäytymistä toiminnallisten päivien kautta sekä kartoittaa kyselyjen avulla oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista.
85
20.04.2010
Avaimia aikuisuuteen – projektikumppanina Turun ammatti-instituutti
Valitsimme yhteisöllisen työn projektikumppaniksi Turun ammatti-instituutin, ja sieltä keväällä valmistuvan kotitalous- ja kuluttajapalveluluokan. Tehtävämme oli käydä valmistumisen kynnyksellä olevien oppilaiden kanssa heille tärkeitä aiheita läpi. Rajasimme aiheet ensin itse ja päädyimme neljään isoon kokonaisuuteen: työnhakuun, talouteen, itsenäistymiseen ja itsevarmuuteen.
84
11.12.2009
Lähdetäänkö teollisuuslomalle?
Trendin nimi on Industrial Cool. Entinen tulitikkutehdas, rapistuneet rauniot metsässä, viemärit, hylätyt talot ja bunkkeri täynnä graffitia; nämä ovat kohteita mitkä kiinnostavat uuden trendin harrastajia. Trendi voi olla pelkästään harrastus tai jopa elämäntapa.
83
08.12.2009
Kylpylähotellit Suomessa
Saimme tehtäväksemme analysoida Suomen kylpylähotellien internetsivuja osana Marketing Communication & Design Management -kurssia. Tarkastelun kohteena oli 32 kylpylää ympäri Suomen, ja kiinnitimme huomiota varausinformaatioon koskien huoneita ja kylpyläpalveluita. Perehdyimme myös nettisivujen avulla toimitiloihin, kylpylähotellin ympäristöön sekä sivujen ylläpitoon. Suomalaisten kylpylähotellien sivut ovat kaiken kaikkiaan hyvässä kunnossa. Olisi kuitenkin toivottavaa, että kylpylähotellit kiinnittäisivät sivuillaan enemmän huomiota tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin ja alan kansainvälisiin trendeihin.
82
08.12.2009
Varhaiskasvatushenkilöstön asiantuntijuuden kehittäminen vaatii ponnisteluja
Toimintaympäristöjen ja työorganisaatioiden jatkuva muutos on arkea myös varhaiskasvatuksessa. Kiinnittämällä huomiota varhaiskasvattajien toimintatapoihin voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia niin lasten kuin työntekijöidenkin arjessa. Työyhteisön asiantuntijuuden kehittäminen on sekä työntekijän että työyhteisön laadullista kehittymistä ja kasvamista, joka vaatii johtamiselta sitkeää ja päämäärätietoista työskentelyä tavoitteiden suuntaisesti.
81
08.12.2009
StayAt Hotel Departments, kotisi maailmalla
Eri majoitusvaihtoehtojen hinta- ja laatuvertailu on oleellinen osa matkasuunnittelua. Perinteisten hotelliyöpymisten rinnalle yhä suositummaksi majoitusmuodoksi nousseet huoneistohotellit tarjoavat kodinomaista ja käytännöllistä asumista koko oleskelun ajalle sisältäen kuitenkin normaalit hotellipalvelut. Pohjoismaiden johtava huoneistohotelliketju StayAt Hotel Departmens tarjoaakin edullista mutta tasokasta sekä sijainniltaan keskeistä majoitusta.
80
01.12.2009
Uusia tuulia Aivohalvaus- ja dysfasialiiton viestintään verkossa
Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoiden Tukialus-projektiryhmä sai mielenkiintoisen toimeksiannon AD-liitolta. Ryhmän tavoitteena oli tutustuttaa toimeksiantaja Adobe Connect Pro -verkkoneuvottelujäjestelmään, kartoittaa käyttömahdollisuuksia sekä verrata sitä toiseen verkkonouvottelujärjestelmään.
79
01.12.2009
Matkailun maailma uudistuksen pyörteessä
Muuttuvassa maailmassa myös matkailun toimiala on murroksessa. Turussa 23.-24.9.2009 pidetyssä Culture with a twist - New ways of thinking cultural tourism -konferenssissa tuotiin esille monia mielenkiintoisia näkemyksiä matkailun elinkeinon päivittämiseksi. Kahden päivän aikana saivat alan asiantuntijat ja toimijat paljon pohdittavaa ja hyviä ideoita tulevaisuutta ajatellen.
78
19.11.2009
Design Management, haastetta johtajuuteen
Design Management voidaan suomentaa yrityskuvan johtaminen. Termillä tarkoitetaan siis johdonmukaista yrityskuvan johtamista muotoilua apuna käyttäen. Suomen valtion pyrkimyksenä on juurruttaa muotoilu osaksi yrityksiämme ja tehdä Suomesta yksi tärkeimpiä muotoilumaita. Myös restonomitutkinnossa opiskelijat pääsevät tutustumaan monialaisuuteen useasti, se on tärkeää Design Managementissa. Matkailuun suuntautuneet Turun AMK:n opiskelijat vierailivat Helsingissä lokakuun alussa tutustumassa moniin muotoilua käyttäviin alan yrityksiin.
77
09.11.2009
Tukialus-projekti Tyttöjen Talo
Tiukan opiskelusyksyn keskelle Tukialustoiminta toi sosionomiryhmällemme ison kasan tyttöjen juttuja ja monta uutta toiminnallista keksintöä. Tukialus-projektin myötä Turun Tyttöjen Talo sai toimeksiannosta innostuneen sosionomiryhmän avukseen kehittämään talolle palautejärjestelmiä. Vaaleanpunaisiakaan ideoita ei säästelty, vaan toimintaan ryhdyttiin määrätietoisen rennosti ideoiden koko tiimin voimin.
76
03.11.2009
Tukisukka tukee omaisia ja vapaa-ehtoisiaan
Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman 5. vuosikurssin sosionomiopiskelijat tekevät työelämälähtöistä Tukialus-projektia Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Projektissa laaditaan ja toteutetaan monipuolinen kysely yhdistyksen päivätoiminnan 24 vapaaehtoiselle. Kyselyssä kartoitetaan tyytyväisyyttä virkistystoiminnan, koulutuksen ja työnohjauksen toimivuuteen, arvostuksen ja jaksamisen kokemuksiin sekä viestinnän toimivuuteen. Kysely on yhdistyksessä meneillään olevan RAY-rahoitteisen Tukisukka-projektin väliarviointia.
75
03.11.2009
Trendien matkassa
Teimme opintomatkan Helsinkiin 1.10.2009. Matkailualan opiskelijoina meidän on hyvä pysyä kärryillä tämän päivän ja tulevaisuuden trendeistä. Kävimme tutustumassa mielenkiintoisissa kohteissa, ja saimme paljon hyödyllistä informaatiota ammatillista kasvuamme ajatellen.
74
27.10.2009
Isovanhemmuus 2000-luvulla
Toimeksiantajamme Suomen Uusperheellisten Liitto antoi järjestettäväksemme isovanhemmuus-teemaan liittyvän toimintapäivän. Toimintapäivä ei ollut koko toimeksianto, vaan se koostui myös luentotapahtumien järjestämisestä ja esitteiden teosta. Projekti on ollut laaja, ja sen onnistuminen on vaatinut yhteen hiileen puhaltamista ja jokaisen työpanosta.
73
25.10.2009
Koivut ja TV-tähdet
Omana-projektiryhmän tarkoituksena on vakiinnuttaa HyvinvointiTV®:n toimintaa neljässä Turun alueen palvelukeskuksessa. Omana-projektiryhmä on osa monialaista Monkey-oppimisprojektia. Koska palvelukeskusten tilat ja HyvinvointiTV:n tunnettuus olivat erilaisilla tasoilla eri keskuksissa, päätettiin jakautua neljään pienryhmään.
72
25.10.2009
Hyvinvoinnin lisääminen hemmotellen ja herkutellen
Tarkoituksena on ollut järjestää Hyvinvointipalvelut-tulosalueen henkilöstölle fyysinen ja henkinen virkistäytymispäivä hemmotellen ja herkutellen. Iltapäivän 26.10.2009 aikana henkilöstö kiertää erilaisissa toimintapisteissä. Projektiryhmäläiset ovat pyrkineet kehittämään mahdollisimman kiinnostavan ja monipuolisen päivän, jolloin työasiat eivät tulisi liikaa mieleen, vaan henkilöstö pääsisi nauttimaan päivästä rennossa tunnelmassa.
71
21.10.2009
Työn sarka
Sarka-ryhmä on Monkey-projektin kuluessa käyttänyt monenlaisia työskentelytapoja. Välillä on tehty töitä yksin, välillä isossa ryhmässä. Toisena hetkenä pienryhmiin jakautuminen on ollut järkevää, ja kerran on myös kuunneltu muiden toimeksiantojen projektiryhmäläisten palautetta. Työskentelykokemusten jakaantuessa yleiskokemukset ovat silti positiiviset.
70
20.10.2009
Verkko-opetus – ketä se hyödyttää?
Hiusalan opettaja Pirjo Ollila laati toiminnallisen opinnäyteyön, jonka tuotos oli Oulun seudun ammattiopiston kauneudenhoitoalan opettajia ja opiskelijoita hyödyttävä sisäisen yrittäjyyden verkkokurssi. Verkko-opintojen laatimiselle oli olemassa ”tilaus”, koska ammatillisia aineita ei vielä toistaiseksi ole opetettu oppilaitoksen kauneudenhoitoalan opiskelijoille verkossa.
69
20.10.2009
Työhyvinvointia metsästämässä
Opiskelijoiden Monkey-projektissa nostetaan työhyvinvointia innostavan Starttipäivän ja tarkkaan kootun työhyvinvointisuunnitelman avulla. Invalidiliiton Asumispalvelut Validia Oy halusi rekrytoida opiskelijoita työhyvinvointihankkeeseensa, koska nuorten uskotaan tuovan uusia tuulia yrityksen työhyvinvointitoimintaan.
68
25.05.2009
Koulutuksen kautta pitkäaikainen asiakassuhde
Tämän päivän yrityksille on elintärkeää saavuttaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. Uuden asiakkaan hankintaan kuluu yrityksen resursseja moninkertaisesti nykyisen asiakassuhteen säilyttämiseen verrattuna. Koulutuksia tarjoavilla yrityksillä on loistava mahdollisuus luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita oikeiden keinojen avulla, mutta jatkuva kehitys ja mielenkiinto asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen ovat tärkeitä asioita.
67
25.05.2009
Taitavasta kähertäjästä hiusalan kehittäjäksi -
Mitä mestarillinen osaaminen on nykyään hiusalan erikoisammattitutkinnossa? Onko mestari taitava nutturantekijä, yhteistyökykyinen alansa kehittäjä ja eteenpäinviejä vai molempien yhdis-telmä? Nyky-yhteiskunta sekä tutkinnon perusteet vaativat laaja-alaista osaamista, hyviä tie-donhankintataitoja, verkostoitumiskykyjä ja elinikäisen oppimisen taitoja. Miten näiden taitojen tasosta saadaan paremmin selvyys ennen koulutuksen alkua?
66
23.04.2009
Somaliassa aurinko on valkoinen – ja muita ahaa-elämyksiä
Mitä saadaan, kun laitetaan samaan huoneeseen viisitoista erimaalaista kotiäitiä, muutama alle kouluikäinen lapsi ja viisi toimintaterapeuttiopiskelijaa, ja kaiken kukkuraksi annetaan metreittäin valkoista kangasta ja muutama purkki kangasvärejä? Saadaan aikaan paljon naurua, innostuneita ilmeitä, iloista puheensorinaa ja värikkäitä käsitöitä – eikä sotkun sotkua!
65
30.03.2009
Estenomit tuntevat kosmetiikan kemian
Turun ammattikorkeakoulun estenomiopiskelijat tekevät osuuskuntansa Team Estenomin nimissä yhteistyötä kauneudenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Ajankohtaisena aiheena kauneudenhoitoalalla puhuttavat kosmetiikkatuotteiden todelliset vaikutukset ja toimintaperiaatteet. Team Estenomin suunnittelema koulutus tarjoaa puolueetonta tietoa ajankohtaiseen aiheeseen.
64
29.01.2009
Asiakastyöasemat sähköistävät Kelan
Asiakastyöasema ja sähköinen asiointi tarjoavat Kelalle monia etuja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Sähköisesti täytettävät hakemukset vähentävät työtä, jota Kela on hakemusten parissa tehnyt. Kela tulee saavuttamaan työnsäästöjä, ja asiakkaat taas voivat hoitaa Kela- asioitaan vuorokauden ympäri kotisohvaltaan. Asiakastyöasemat ja sähköinen asiointi helpottavat molempien osapuolten elämää.
63
17.12.2008
Kosmetiikkaa ja palvelua juuri minulle
Jokainen meistä käyttää päivittäin jotakin kosmetiikkatuotetta, kuten hammastahnaa tai saippuaa. Ainakin se olisi hygieniasyistä suositeltavaa. Usein kosmetiikka mielletään vain meikeiksi ja ”naisten jutuiksi”, vaikka kosmetiikkaa on ympärillämme useissa eri muodoissa. Kosmetiikkatuotteita voi saada lähes mistä tahansa, kuten marketista, nettikaupasta, apteekista, vaatekaupasta, kampaamosta jne. Myytiinpä kosmetiikkaa missä tahansa, sitä koskevat samat lait ja määräykset.
62
15.12.2008
Turun kotiin tehtävä perhetyö - näkymätön näkyväksi
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettavan sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyönä tehtävä kehittämishankkeeni käsittelee Turun kaupungin kotiin tehtävän perhetyön sisältöä, osaamista, työprosesseja ja työmenetelmiä. Kotiin tehtävä perhetyö hakee vielä paikkaansa avohuollon tukitoimena niin meillä Turussa kuin muuallakin Suomessa.
61
05.12.2008
Perhetyön alkukartoitusmallia kehittämässä
Lastensuojelun perhetyö on yleensä viimesijaisin lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä turvaava avohuollon tukitoimi. Perhetyön alkaessa lapseen tai hänen hyvinvointiinsa on jo kohdistunut siinä määrin huolta, että lastensuojelun asiakkuus on alkanut. Perhetyön tarkoituksena on auttaa ja tukea perhettä sekä kartoittaa perheen nykytilannetta.
60
05.12.2008
Mentorointi – mahdollisuus osaamisen kehittämiseen
Turun kaupungin Sosiaalikeskuksen Palveluosaston avopalvelussa toteutettiin vuoden 2008 aikana mentorointimallin kehittämishanke. Kehittämishanke toteutettiin kehittämistyöryhmän kanssa, joka koostui kahdeksasta avopalvelun työntekijästä. Kehittämishankkeen keskeisimmät menetelmät hankkeen aikana olivat ryhmähaastattelut, havainnointi sekä oppimispäiväkirja. Kehittämishankkeen lähtökohdissa oli yhtäläisyyksiä toimintatutkimuksen elementteihin. Tavoitteena oli laatia mentorointimalli osaamisen kehittämisen menetelmäksi.
59
05.12.2008
Hyvän käytännön malli kuvaa vajaakuntoisten työttömien palveluohjauksen parhaat palat
Sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Seija Arjoranta selvitti kehittämishankkeessaan sosiaalitoimien hyviä käytäntöjä vajaakuntoisten työttömien asiakkaiden palveluohjauksessa. Yhteistyökumppanina kehittämishankkeessa oli task., eli työllistymispalveluiden ja aikuissosiaalityön seudullinen kehittämisyksikkö, joka on osa Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan kehittämisohjelmaa. Arjoranta haastatteli sosiaalityöntekijöitä maalis-huhtikuussa 2008 task.:iin kuuluvissa kunnissa, Raisiossa, Naantalissa, Rymättylässä ja Mynämäellä.
58
05.12.2008
Muutosprosessina henkilöstön kehittäminen
Pätevää henkilöstöä houkutellaan kampaamoalalle uusin keinoin. Yritykset joutuvat miettimään, kuinka henkilöstö sitoutuu työyhteisöön ja kuinka yrityksen tarjoama työ pysyy kilpailukykyisenä työmarkkinoilla.
57
03.12.2008
Kestävä kehitys luo haasteita kauneudenhoitoalan liiketoimintaosaamiseen
Kestävä kehitys ja ennen kaikkea sen ekologinen ulottuvuus on parhaillaan näkyvästi esillä yritysmaailmassa. Yleinen uskomus on, että ympäristöasiat ovat keskeisiä vain teollisuudessa, mutta todellisuudessa myös palvelualat kuormittavat ympäristöä. Tästä syystä palvelualat, kuten kauneudenhoitoala, pystyvät kehittämään toimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi ympäristöjohtamisen työkaluin. Ekologisten asioiden huomioiminen yrityksen liiketoiminnassa ei ainoastaan ole ympäristöteko, vaan se tuo yritykselle hyötyjä esimerkiksi luomalla kilpailuetua ja myönteistä yritysimagoa.
56
03.12.2008
Sähköinen kaupankäynti kauneudenhoitoalalla
Sähköinen kaupankäynti lisääntyy, ja sen kasvu näkyy myös kauneudenhoitoalalla. Yksinkertaisuudessaan sähköisellä kaupankäynnillä voidaan tarkoittaa tuotteen tai palvelun myymistä ja ostamista Internetin välityksellä. Kauneudenhoitoalalla toimivat maahantuojat hyödyntävät Internetiä tuotteiden ja palveluiden myymiseen yhä enemmän.
55
03.12.2008
Kosmetiikan myymisen haasteet Internetissä
Sähköinen kaupankäynti on tasaisesti kasvattanut suosiotaan kuluttajakaupassa jo 90-luvulta lähtien. Tämä näkyy lisääntyvässä määrin myös kauneudenhoitoalalla; sähköinen myyntikanava otetaan käyttöön yhä useammassa kauneudenhoitoalan yrityksessä. Verkkokaupan avulla yritys voi myydä tuotteitaan aiempaa suuremmalle asiakaskunnalle läpi vuorokauden. Kosmetiikka on kuitenkin haastava myyntiartikkeli verkkokaupassa – se on tunneperäinen hankinta, joka ostetaan yleensä mieluummin liikkeestä. Yrityksen täytyy tiedostaa kosmetiikan Internetissä myymiseen liittyvät haasteet, jotta se osaisi vastata niihin.
54
03.12.2008
Verkko-opetus – puolesta ja vastaan?
Ammatillisten toisen asteen oppilaitosten koulutusohjelmien opetussuunnitelmat uudistuvat 2010. Koulutusorganisaatiotasolla supistetaan lähiopetustuntien määrää. Samaan aikaan oppisopimuskoulutus on lisääntynyt. Oppisopimusopiskelijoiden lähiopetustuntimäärät ovat pieniä. Opetussuunnitelmien tavoitteet opiskelijoiden osaamisen osalta kuitenkin säilyvät likimain samoina. Miten kiteyttää omaa opetustaan niin, että opetuksen laatu ei kärsi ja opiskelija saa paljon puhuttua henkilökohtaista ohjausta koko oppimisprosessin ajan?
53
02.12.2008
eMAPPI säästää nololta ololta
eMAPPI on sähköinen dokumentointimenetelmä, johon dokumentoidaan päivähoidossa olevien lasten kehitys ja palvelut. eMAPPI syntyi sosionomi (ylempi AMK) -opintojen kehittämishankkeen tuloksena. Työn suunnitelmallisuuden lisäämisen, saumattomamman palveluketjun mahdollistamisen ja lasten hyvinvoinnin kohentamisen lisäksi se säästää työntekijöitä nololta ololta.
52
02.12.2008
Tie tähtiin – miten menestyä messuilla?
Menesty messuilla. Kuulostaa houkuttelevalta! Jokainen yritys toivoo menestystä mutta ei tiedä oikeita tapoja, kuinka toimia menestyksekkäästi messuilla. Tässä artikkelissa kerrotaan tiivistetysti Tamperelaisen Näytä Kyntesi -kynsisalongin messuprojektista, joka toteutettiin 10.–12.10.2008 Helsingin Messukeskuksessa Muoti+Kauneus-messuilla. Opinnäytetyönä toteutettu projekti pohjustettiin design management -ajattelutavan avulla.
51
02.12.2008
Muutosvalmennuksesta eväitä työn mielekkyyteen
Itä-Pirkanmaan kehitysvammapalveluiden henkilöstö on osallistunut organisaatiomuutosta edesauttavaan muutosvalmennukseen syksystä 2007 alkaen. Muutosvalmennuksen tavoitteena on tukea henkilöstöä siten, että työn mielekkyyden kokemukset välittyisivät edelleen palveluiden laadussa. Muutosvalmennuksen myötä on saatu tarpeellista tukea ja tietoa, lisäksi se on edistänyt yhteishenkeä, työhön vaikuttamista ja siihen sitoutumista.
50
02.12.2008
Nykyaikainen tapa tuottaa kehitysvammaisten aikuisten asumispalveluja
Asuminen on jokaisen elämässä eräs keskeisimmistä perustarpeista. Oman kodin rakentaminen ja sisustaminen on päivän trendi, mikä näkyy alati lisääntyvinä tv:n sisustusohjelmina ja uusina lehtinä kauppojen hyllyssä. Kodin merkitys on suuri meidän jokaisen elämässä, ja jokaisella meistä on siihen oikeus, olipa sitten tavallinen tai erityistä tukea tarvitseva kansalainen.
49
28.11.2008
Koulutus tehostaa tavaratalon kosmetiikan omien merkkien myyntiä
Omien merkkien tuotekoulutuksella voidaan lisätä työntekijöiden tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutus toimii vahvistavana tekijänä mainonnalle, myymälässä tapahtuvalle markkinoinnille ja tuotemyynnille. Näiden lisäksi sillä on monia muitakin positiivisia vaikutuksia.
48
24.11.2008
"Elämäni sujuu hyvin. Olen terve. Onnellinen."
Akaan yläkoululaisten näkemyksiä omasta hyvinvoinnistaan sekä nuorten esityksiä hyvinvointinsa lisäämiseksi selvitettiin kehittämishankkeessa osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Eteläpirkanmaalaisen Akaan kaupungin yläkouluilla alkuvuodesta 2008 teetetyn kyselyn mukaan suurin osa nuorista voi hyvin, mutta 23 % kyselyyn vastanneista tytöistä ja 15 % pojista ilmoittaa, ettei heillä ole ketään aikuista, jonka kanssa voisi milloin tahansa keskustella omista asioistaan. Nuoret toivovatkin vanhemmilta yhteistä aikaa ja muilta aikuisilta taitoa kuunnella nuoria.
47
21.11.2008
Työ pakolaisyhteisössä on sopeutumista erilaisuuteen ja jatkuviin muutoksiin
Suomeen saapuu vuosittain vaihteleva määrä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Erityisesti alaikäisiä, yksin maahan saapuvia lapsia ja nuoria on Suomeen tullut tämän vuoden aikana ennätysmäärä. Alaikäisille tarkoitetussa ryhmäkodissa työskentely on sopeutumista jatkuviin muutoksiin ja yllätyksiin.
46
04.11.2008
Sarjakuvalla MS-tautia vastaan
Moni on valmis taistelemaan hyvän asian puolesta, mutta millainen on todellisuus kaunopuheiden takana? Alkuaskelia-tiimi pääsi Monkey-projektissa MS-liiton toimeksiannon alaisena toteamaan sen, ettei yhteistyön käynnistäminen yritysten kanssa ole aina helppoa. Tiimiläiset lähtivät kuitenkin sarjakuvalla taistoon MS-tautia vastaan ja saivat kuin saivatkin houkuteltua yrityksiä yhteistyöhön. Projektin ollessa ohi tiimiläiset myöntävät, että paljon puhuttu monialainen yhteistyö voi tuottaa hyvää tulosta, vaikka osa ryhmästä oli sitä epäillyt.
45
04.11.2008
Seniori on Sankari -viikolla kohtaavat uusi ja vanha
Seniorityössä on monin paikoin lähdetty liikkeelle siitä, että ihminen on vanha, paljon kokenut ja tietyssä mielessä jopa kaavoihin kangistunut. Tämä on usein johtanut siihen, että myös seniorityötä tehdään tiettyjen suhteellisen perinteisten kaavojen mukaisesti. On toki totta, että joidenkin asioiden huomioiminen on aina tärkeää; monet vanhukset kärsivät yksinäisyydestä ja kaipaavat ympärilleen juttuseuraa, varsinkin lapsia, joiden kanssa he voivat itsekin tuntea nuortuvansa.
44
04.11.2008
How are you doing?
Opiskelijoiden ja nuorten hyvinvoinnista on viime aikoina keskusteltu paljon, ja aihe on ollut medioissa esillä usein. Henkinen hyvinvointi on tänä vuonna Monkey-projektissa mukana Terve Tietoyhteisö -tiimin aiheena. Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön kolmevuotinen projekti, josta on lähtenyt toinen vuosi käyntiin. Tämä tiivis, sisukas ja persoonallinen tiimi järjestää ICT-talon alakerrassa teemapäivän 5.11.2008 klo 9.30–15.00. Teemapäivä on tarkoitettu ICT-talon opiskelijoille ja henkilökunnalle.
43
04.11.2008
Visiitti – hekumallista hyvinvointia
Oli kerrassaan mahtavaa tehdä projektia, joka antoi paljon lisää kokemusta tekijöille sekä toi uutta sisältöä kohdeyrityksen arkeen. Tämän on Team Visiitti huomannut monialaista Monkey-projektia tehdessään.
42
04.11.2008
Tule ja vietä laatuaikaa Harjattulan Kartanossa
Lettujen ja makkaran tuoksua, metsän ääniä, kaunista saaristoa, mukavaa tekemistä yhdessä, kartano-glamouria, vanhaa kulttuurimaisemaa ja suomirokkia - tätä kaikkea ja paljon muuta löydät lämmin-henkisestä tapahtumasta Harjattulan kartanossa 8.11.2008 Turun Kakskerrassa.
41
04.11.2008
Munat esille lasten puolesta
– Kyllä palaute on ollut miltei poikkeuksetta positiivista. Ihmiset eivät saa tarpeeksi munistamme. Niitä on ihasteltu ja valokuvattu oikein porukalla. Innokkaimmat ovat kosketelleetkin niitä, kertoo projektisihteeri Mikko Honkala Lapsen ääni –projektista.
40
04.11.2008
Hyvinvointia arkeen
Ihmiset elävät päivästä toiseen loputtomien kiireiden ja erilaisten työpaineiden keskellä. Välillä pitäisi kuitenkin muistaa, että arjestakin on hyvä ottaa hieman etäisyyttä. Monissa työpaikoissa tätä pientä työkykyä edistävää arjesta irtautumista ei huomata järjestää. Tästä läpinäkyvästä aasinsillasta pääsemmekin sopivasti Liedon Vanhalinnan projektiryhmän toimeksiantoon.
39
04.11.2008
Työntekijöitä Validialle
Hyvinvointipalvelujen monialainen kehittämisprojekti Monkeyn tarkoituksena on ollut antaa opiskelijoille kokemus siitä, millaista on työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Moniammatillisuus on nykyään palveluja tuotettaessa ehdottoman tärkeää, jotta työtä voitaisiin suorittaa mahdollisimman monipuolisesti, huomioiden kunkin asiakkaan tarpeet.
38
04.11.2008
Hyvä päivä Myllykodissa
Myllykoti on kodinomainen, ystävällinen ja turvallinen yhteisö. Se tarjoaa vanhuksille sekä tehostettua palveluasumista että pitkäaikaissairaanhoitoa. Lepolinnan, Piilopirtin ja Tuulentuvan ”osastot” ovat keskittyneet tehostettuun palveluasumiseen, kun taas Kotikolo syventyy pitkäaikaissairaanhoitoon.
37
04.11.2008
Haasteena HyvinvointiTV
Tuskin kovinkaan moni koki suuria AHAA-elämyksiä lukiessaan Monkey-aloitusseminaarissa oman nimensä listasta, jonka toimeksiantajana oli HyvinvointiTV. Pelkästään nuo kaksi suurta kirjainta nimen perässä herättivät ajatuksia siitä, että kyseessä ei ehkä olisi aivan tavanomainen projekti ja että tässä saisi tutustua johonkin todella uuteen asiaan. Toimeksiantajat jättivät aiheesta erittäin positiivisen kuvan jo heti ensimmäisellä tapaamiskerrallamme, ja ryhmä sai varmasti paljon pohdittavaa. Ilmeni että HyvinvointiTV:ssä on kyse ikäihmisille suunnatusta, interaktiivisesta ohjelmatuotannosta, jonka tavoitteena on lisätä ikäihmisten sosiaalisuutta ja aktiivisuutta.
36
04.11.2008
Yhteistyöllä hedelmiä
Omaishoitajan arki on henkisesti erittäin raskasta – muun muassa sosiaalinen elämä alkaa kärsiä ja emotionaalinen stressi kasvaa, kun lähiomainen on vakavasti sairastunut ja tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tutkimukset osoittavat, että yhtenä tärkeimmistä omaishoidon kehittämishaasteista on omaishoitajan jaksamisen tukeminen.
35
03.11.2008
Mikä on osuuskunta ja kannattaako siihen liittyä?
Osuuskunta on yritys, joka tässä tapauksessa toimii kouluympäristössä. Yritys on siis opiskelijoiden omistama ja ylläpitämä ja keskittyy opiskeltavalla alalla toimimiseen. Osuuskuntaan liityttäessä maksetaan liittymismaksu, jonka tarkoitus on sitouttaa toimintaan. Osuuskunnan tavoitteena on antaa jäsenilleen, eli opiskelijoille, mahdollisuus opetella liiketoimintaa, tietysti mahdollisimman kannattavasti. Parhaimmillaan osuuskunta on kukoistava yritys, joka tarjoaa erilaisia tehtäviä kiinnostuneille opiskelijoille.
34
05.06.2008
Estenomeista infoamassa
Työelämäosaamisen opintojaksolla toteutettavan projektitehtäväni aiheena oli järjestää infotilaisuus ammattillisessa koulutuksessa opiskeleville lahtelaisille. Infotilaisuuden aihe oli estenomien opinnoista kertominen kauneudenhoitoalan keväällä 2008 valmistuville opiskelijoille. Projektin tausta on keväässä 2007, jolloin opiskelijoille suoritetun palautekyselyn perusteella jatko-opinnoista annettu informaatio oli koettu puutteelliseksi.
33
30.05.2008
Kestävää kehitystä oppimassa Göteborgissa
Kolme Turun ammattikorkeakoulun toisen vuoden ruoka- ja ravintolapalveluiden restonomiopiskelijaa tutustui keväällä 2008 muiden Pohjoismaiden tapoihin edistää kestävää kehitystä suurtalouskeittiöissä. Intensiivikurssi järjestettiin Göteborgin yliopiston isännöimänä yhteistyössä Nordplus-koulutusohjelman kanssa. Kurssi toteutettiin niin luentojen, vierailujen kuin ruuanvalmistuksenkin merkeissä.
32
27.05.2008
Kauneudenhoidon kieli muuttuu
Suomessa on monipuolinen ja tasokas tarjonta kosmetologisista palveluista. Nyt Suomessa on avattu päiväkylpylöitä, joissa saa perinteisten kosmetologipalvelujen lisäksi kylpyläpalveluja. Ulkomaalaisten vierailijoiden kiinnostus näitä yksilöllisiä palveluja kohtaan on kasvava, ja se lisää päiväkylpylöiden työntekijöiden kielellisten valmiuksien kasvattamista. Palvelujen ja yritysten esitteiden tulisi olla saatavana eri kielillä. Näin voidaan helpottaa molemminpuolista vuorovaikutusta sekä palveluiden kielellistä laadukkuutta.
31
21.05.2008
Tarvitaanko portfolion arviointi- ja seurantavälineitä hiusalan opinnoissa?
Hiusalan perustutkinnon yhtenä arvioinnin kohteena on portfolio. Hiusalan portfoliot ovat usein näytekansion tyyppisiä. Portfoliota voidaan työstää hyvin erilaisilla tavoilla. Se voidaan tehdä esim. jostain yksittäisestä opintojaksosta tai kaikista opinnoista.
30
21.05.2008
Työssäoppijan perehdyttämisopas työpaikoille
Suomeen saapuu yhä lisääntyvässä määrin ihmisiä eri kulttuureista ja monikansallisuus palvelujen kysynnässä kasvaa. Suomalaisten kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut viime vuosien aikana. Rahaa eivät käytä pelkästään keski-ikäiset naiset vaan myös nuoret aikuiset sekä miehet. Asiakkuuden hallinta ja asiakaspalvelutaidot nousevat entistä tärkeimmäksi myös kauneudenhoitoalalla.
29
21.05.2008
Valmistu verkon avulla hius- tai kauneudenhoitoalan työpaikkaohjaajaksi
Haluaisitko kouluttautua verkon avulla työpaikkaohjaajaksi? Nyt se on mahdollista. Hius- ja kauneudenhoitoalan työpaikkaohjaajaksi on voinut kouluttautua verkon avulla keväästä 2006 alkaen. Vantaan ammattiopisto Varian ammatinopettajat ja Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan estenomiopiskelijat Margit Ponkkonen-Härkönen ja Minna Laiso-Savinainen ovat toimijoina Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Verkko välineeksi työssäoppimisen kehittämiseen VETOP –hankkeessa. VETOP-projektin tuotoksena syntyi työpaikkaohjaajakoulutuksen tueksi eKauneus-verkkosivusto.
28
21.05.2008
Hotellista vauhtia uralle
Turun ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu 12 opintopisteen laajuinen perusharjoittelujakso. Opiskelija voi itse valita, suorittaako jakson kotimaassa vai ulkomailla.
27
18.04.2008
Lapin ammattiopisto tarjoaa lyhytkursseja ja ammatillisia tapahtumia kosmetologeille
Lapin ammattiopiston hyvinvointialojen osasto Rovaniemellä on uudistunut. Porokadulla sijaitsevien tilojen saneeraus ja lisärakentaminen antavat nyt mahdollisuuden myös työelämän koulutustarpeiden tyydyttämiseen.
26
18.04.2008
Ammattiosaamisen näyttökoulutus hiusalan työpaikkaohjaajille Pohjois-Karjalassa
Ammattiosaamisen näytöt ovat tulleet osaksi opiskelija-arviointia, ja sen myötä arviointivastuuta siirtyy myös työelämään. Arvioinnin onnistumisen edellytyksenä on työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottajiksi. Hiusalalla työpaikkaohjaajien kouluttaminen onnistuu parhaiten kontaktikäynneillä yrityksissä.
25
18.04.2008
Henkilöstön henkinen hyvinvointi on yrityksen menestyksen mittari
Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Sen henkinen hyvinvointi, tai vastakohtana pahoinvointi, vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen on erityisen tärkeää tänä päivänä, jolloin jatkuvasti kasvavat tulostavoitteet kulkevat käsi kädessä säästötoimenpiteiden rinnalla. Aihetta ei voi vähätellä, vaan entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota sosiaalisen hyvinvoinnin perustekijöihin, vuorovaikutukseen, avoimuuteen, toisen kunnioittamiseen ja luottamuksen ilmapiiriin, yrityksen sisällä.
24
08.04.2008
Kauneutta ja hyvää oloa myös ”unohdetuille”
Hiusalan opiskelijat opiskelevat tulevaan ammattiinsa liittyviä työelämän edellyttämiä palvelukokonaisuuksia oppilaitosten parturi-kampaamoyrityksissä ja alan työpaikoissa työssäoppimisjaksoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he palvelevat niitä asiakkaita, jotka näihin tilanteisiin kykenevät tulemaan. Entä ne ihmiset, jotka ovat sidoksissa tiettyyn paikkaan ja olotilaan?
23
10.03.2008
Parturi-kampaajaopiskelijan liikunnan vähäisyys huolettaa
Mediassa on keskusteltu sekä kirjoitettu viime vuosina nuorten hälyttävästä kunnon rapistumisesta sekä ylipainosta. Lisääntyneet ongelmat nuorison keskuudessa ovat oireita heidän omasta kunnioituksestaan itseään kohtaan. Ammattiin opiskelevien parturi-kampaajaopiskelijoiden liikkumiseen ja terveyteen yritetään panostaa. Mutta miksi alamäki jatkuu panostuksista huolimatta?
22
06.03.2008
Osa-aikaeläkeläisyys työyhteisössä
Nyky-yhteiskunnassa kytee eläkepommi, kun suuret ikäluokat siirtyvät osa-aikaeläkkeen kautta eläkkeelle. Työyhteisöistä tulee yhä enenevässä määrin ikääntyvien työyhteisöjä. Työyhteisöt ovat suuren ongelman edessä – miten osa-aikaeläkeläisyys otetaan huomioon työyhteisöjen kehittämisessä ja ikäjohtamisessa?
21
06.02.2008
Digitaalinen itsearviontimalli tukee ammattitutkintoon valmentautumista Nacka gymnasiumissa
Ruotsin hiusalan ammattiliittojen kesällä 2007 solmima työsopimus vaikuttaa oleellisesti hiusalan opiskelijoiden mahdollisuuksiin läpäistä ammattitutkinto, Gesällbrev. Yksi uuden sopimuksen sisältämistä mullistavimmista muutoksista on 1500 tunnin työharjoittelujakson poistaminen lukiokoulusta valmistumisen jälkeen. Muutos haastaa lukiokoulut löytämään uusia ratkaisuja ammattitaidon takaamiseen jo koulusta valmistuttaessa. Digitaalinen itsearviointimalli on Nacka gymnasiumin vastaus haasteeseen ja mahdollistaa uudenlaisen opiskelun koulun rajojen ulkopuolella.
20
04.12.2007
Liiketoimintakonsepti vaatii kehittyäkseen hyvän ja totuudenmukaisen analyysityön
Liiketoimintakonsepti on toimiva kilpailukäsite tämän päivän markkinoilla. Konsepti vastaa pitkälti brändi-termiä, eli yksinkertaistettuna merkkituotetta, mutta on kokonaisuudeltaan laajempi liiketoimintamalli. Markkinoilla puhutaan paljon brändin rakentamisen ja kehittämisen analyyseistä, mutta minkälainen vaihtoehto onkaan konseptin kehittämisen kannalta parhain?
19
04.12.2007
Opi sähköisesti hierontamenetelmiä – Sähköinen oppimateriaali vyöhyketerapian opettamiseen ja oppimiseen
Laadimme Emmi Clewerin kanssa Turun ammattikorkeakoulun estenomi -opintoja varten toiminnallisen opinnäytetyön Opi sähköisesti hierontamenetelmiä – Sähköinen oppimateriaali vyöhyketerapian opettamiseen ja oppimiseen. Tämän opinnäytetyön varsinainen tuotos on sähköinen oppimateriaalipaketti, joka sisältää cd-rom-esityksen, asiakaspalvelun harjaantumiseen tarkoitetun seurantapassin sekä tiiviin teoriapaketin. Materiaali löytyy Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston nettisivuilta www.skyo.fi Moodle -oppimisympäristöstä.
18
04.12.2007
Parturi-kampaamon kehittäminen kanta-asiakasjärjestelmällä
Kanta-asiakkaaksi voi liittyä useassa eri yrityksessä. Parturi-kampaamoissa ei vielä ole yleisesti käytössä kanta-asiakasjärjestelmää, mutta parturi-kampaamoa voi kehittää kanta-asiakasjärjestelmällä. Kanta-asiakasjärjestelmä mahdollistaa asiakastietojen tallentamisen, helpottaa yrityksen arkea ja palkitsee kanta-asiakkaat suunnitelluin etuuksin.
17
28.11.2007
Uudistetut markkinointimateriaalit palvelukokonaisuuden kehittymisen tukena
Kauneudenhoitoalan opiskelijat opiskelevat tulevaan ammattiinsa liittyviä työelämän käytäntöjä opetushoitolassa. Merkittävänä osana koulutusta on palvelukokonaisuuden hallitseminen ja sen hiominen. Markkinointimateriaaleja uudistamalla voidaan lisätä asiakasvirtaa myös opetushoitolassa.
16
20.11.2007
Apuväline lisää itsenäisyyttä
Liikkumisen apuväline antaa monille ihmisille mahdollisuuksia osallistua elämään vammasta, sairaudesta tai muusta liikkumiskyvyn rajoitteesta huolimatta. Nykyisin yksilön itsenäisyyttä, toimimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia osataan arvostaa monesta syystä, sekä yksilön että yhteiskunnan resurssien kannalta.
15
20.11.2007
Hiusalan maahantuontiyrityksen myynnin kehittäminen
Suomalaiset hiusalan maahantuontiyritykset tarjoavat hiusalan yrittäjän näkökulmasta lähes identtisiä palveluja. Asiakassuhteen ylläpidon keinot ovat pysyneet samoina pidemmän aikaa. Asiakkaalle tulisi tarjota sellaisia toimintamalleja, jotka helpottavat asiakkaan omaa toimintaa. Tällöin asiakassuhteet vahvistuvat.
14
20.11.2007
Yhteiset pelisäännöt helpottavat arkea
”Yhteiset pelisäännöt helpottavat arkea”, on sanonta, joka on kuultu moneen kertaan. Jokainen on kokenut sen omassa elämässään, varmasti monessa eri yhteydessä. Omakohtaiset kokemukset pelisääntöjen tärkeydestä antoivat sysäyksen lähteä työstämään opinnäytetyössä tätä asiaa.
13
12.11.2007
Kukkuu! - Sosionomiopiskelijat edistämässä tulevaisuuden hyvinvointipalveluja
Turun AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma tekee yhteistyötä Turun seudun kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa projektinimellä Tukialus. Tukialuksessa tarjotaan sosiaalialan työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kehittämishankkeita sekä selvitystöitä – mm. HyvinvointiTV:n ohjelmia.
12
06.11.2007
Oppimateriaalia hiusalan opiskelijoille tyylintuntemukseen
Hiusalan opetussuunnitelma asettaa koulutukselle korkeat tavoitteet asiakkaan tyylintulkinnan osaamisesta. Tyylin tulkinnan taitojen hyvä hallinta voi mahdollisesti parantaa opiskelijoiden työelämään sijoittumista sekä edistää heidän siellä menestymistään. Hiusalan ammatinopettajat Mirva Muona ja Jutta Mäenpää ovat työstäneet opinnäytteenään aiheesta julkaistavaksi tarkoitettua oppimateriaalia tukemaan kokonaisvaltaista tyylin suunnittelutyötä.
11
06.11.2007
Koulun ja työelämän yhteistyö koetaan haasteelliseksi hiusalalla
Tällä hetkellä koulun ja työelämän yhteistyö hiusalalla on jäämässä pinnalliseksi. Yhteistyön syventymistä on tapahtumassa ammattiosaamisen näytöissä, jotka toteutetaan koulun ja työelämän yhteistyönä. Vammalan seudulle on tehty selvitys siitä, millaisia kehityskohteita koulun ja työelämän lähentymiseen vaadittaisiin.
10
24.05.2007
Väkivallan uhka palvelualoilla aiheena Tallinnassa
Väkivallan uhka palvelualoilla on todellinen; saatamme joutua työssämme tilanteisiin, joissa nopea reagointi ja maltin säilyttäminen ovat tärkeitä tilanteen rauhoittamiseksi. Aina ei kuitenkaan sekään riitä, ja on tärkeää, että meillä on tiedossa, kuinka uhkatilanteissa tulee toimia.
9
12.02.2007
Työelämän monikulttuuristuminen tuo haasteita hiusalan ammatilliseen koulutukseen
Ulkomaalaisen työvoiman määrä lisääntyy Suomessa, ja suomalaisen työvoiman liikkuvuus ulkomailla on edelleen nousussa globalisoitumisen myötä. Työyhteisöt muuttuvat väistämättä monikulttuurisiksi, jolloin kansainvälisen työn tekemisen taidot nousevat avainasemaan. Hiusalan ammatillisen koulutuksen tulisi vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin.
8
25.01.2007
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ammatillisen kasvun tukena
Työssäoppimisen määrän lisääntyminen 2000-luvulle tultaessa on asettanut työpaikkaohjaajana toimivalle henkilölle suuren haasteen. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä on ESR-hankkeena toteutettu työpaikkaohjaajien koulutusta. Työpaikkaohjaajille suunnatun koulutuksen avulla on pyritty tukemaan tätä tehtävää. Miten hyvin koulutus on vastannut siihen osallistuneiden henkilöiden odotuksia ja tarpeita Kalajokilaaksossa?
7
18.01.2007
Nuorten lisääntyneet niska- ja hartiavaivat
Yhä useampi nuori kärsii haitallisista niskavaivoista, ja syynä tähän on lisääntynyt teknologian käyttö ja liikunnan vähentyminen. Krooninen niskasärky vaikuttaa huomattavasti ryhtiin ja yleiseen jaksamiseen ja saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa jopa työkykyyn. Ongelmaan tulisi siis puuttua mahdollisimman nopeasti, jotta niska- ja hartiavaivat saadaan vielä korjattua.
6
18.01.2007
Leikki ja liikkuminen – lapsen toiminnan peruskivi
Nykymaailmassa liikkumista rajoitetaan jatkuvasti. Kasvattajat joutuvat pohtimaan, annetaanko lapsille tarpeeksi tilaa ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen kehitykseen, johon kuuluvat kokemukset kehon ja aistien avulla.
5
17.01.2007
Vyöhyketerapia rentoutumisen tukena
Vyöhyketerapiaan liittyvät erilaiset rentoutuskäsittelyt ja -menetelmät ovat mitä parhaimpia tapoja stressin pysäyttämiseksi ja rentoutumisen löytämiseksi. Osa meistä tekee töitä koulun lisäksi, harrastaa ja huolehtii lapsista. Elämä on hektistä, ja keho tarvitsee myös lepoa jaksaakseen taas kohdata uudet haasteet.
4
04.05.2006
Tunteeseen vaikuttaminen lisää tuotekäsikirjan houkuttelevuutta
Cailap Oy Marketing antoi kauneudenhoitoalan opiskelija Tuija Taalikalle toimeksiannon suunnitella ja toteuttaa yrityksen kauneusvälineet esittelevän tuotekäsikirjan. Käsikirjan pitää olla niin houkutteleva, että lukija kiinnostuu yrityksen tuotteista ja pitää niitä markkinoilla olevia kilpailijan tuotteita parempana. Houkuttelevuudella tarkoitetaan käsikirjan ulkonäköä, sisältöä ja käytettävyyttä.
3
04.05.2006
Hot stone - kiviterapiaa kuumilla ja kylmillä kivillä
Kuumien kivien lämpö ja kylmien kivien viileys yhdistettynä rauhallisiin, rytmisiin hierontaliikkeisiin saavat aikaan kehon ja mielen täydellisen rentoutumisen. Kuumat basalttikivet laukaisevat lihasjännityksiä ja kylmät sedimenttikivet virkistävät ja laskevat turvotusta.
2
06.05.2005
Kauneudenhoitopalveluilla väsymystä vastaan
Työelämässä vaaditaan lyhyessä ajassa ja työmäärän lisääntyessä työntekijöiltä yhä suurempia suorituksia ja parempia tuloksia. Poissaolot ja pätkätyöt ovat arkipäivää työpaikoilla.
1
06.05.2005
Estenomiopiskelijat eduskuntavierailulla
Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opiskelijat Tuija Taalikka, Kati Pulkkinen ja Teija Ålander vierailivat marraskuun 2004 alussa eduskunnassa kansanedustaja Marjukka Karttusen (kok.) vieraina. Aktiiviset opiskelijat kuuluvat Kauneusalan Yrittäjät ry:n työryhmään.