07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
06.11.2014
Miksi ryhmäytyminen on tärkeää?
 
Toimiva yhteistyö ei synny itsestään. Ryhmä, joka toimii hyvin yhdessä, onnistuu tehtävässään myös helposti. Ryhmäyttämisen avulla voidaan toisilleen tuntemattomistakin henkilöistä saada aikaan toimiva tiimi.
Ryhmätoimintaa valokuvarastilla
Kuvaaja: Pauliina Järvenpää
Ryhmäyttämisessä yritetään vaikuttaa ryhmän vuorovaikutukseen, luottamukseen, viihtymiseen ja tutustumiseen. Jokaisen olisi syytä tuntea olonsa ryhmässä mukavaksi ja turvalliseksi. Ryhmän jäsenten pitäisi hyväksyä ja ottaa huomioon kaikkien mielipiteet, mutta samalla sallia erehdykset ja virheet. Turvallisen ryhmän muodostuminen vaatii aikaa ja yhdessäoloa, ryhmäytyminen ei tapahdu hetkessä.
Muotiluomusten esittelyä muotirastilla
Kuvaaja: Pauliina Järvenpää
 
MIten ryhmäytyminen toteutui Loimaan kulttuuripäivässä?
Loimaan kulttuuripäivä -tapahtumassa 29.10.2014 tarkoituksena oli tutustuttaa ja houkutella Loimaan ammatti- ja aikuisopiston nuoria kulttuurin pariin ja tuoda esille Loimaan kulttuuritarjontaa. Päivän taustalla oli ajatus yhteishengen luomisesta ja ryhmäyttämisestä. Erilaiset rastipisteet oli suunniteltu siten, että ne vaativat nuorilta yhteistyötä ja hyvää ryhmähenkeä. Kilpailuhenkisillä rasteilla annettiin myös pisteitä yhteistyöstä ja hyvästä asenteesta.
Yksintyöskentelyn jalo taito graffitirastilla
Kuvaaja: Pauliina Järvenpää
 
Päätelmät ryhmäytymisen toteutumisesta
Kulttuuripäivän aikana rasteilla kävi yhteensä ainakin 500 nuorta ja ryhmien yhteishenki oli vaihteleva.

Oli helposti huomattavissa, että rasteilla hyvän ryhmähengen ja hyvän suorituksen välillä oli selvä yhteys. Heikko yhteishenki näkyi siten, että ryhmä ei työskennellyt yhdessä, vaan ryhmään muodostui selkeä johtajahahmo ja mukana oli täysin syrjäänvetäytyviä henkilöitä. Tällainen ryhmä ei saavuttanut rasteilla hyviä tuloksia.
 
Mitä tulevaisuudessa?
Hyvän ryhmähengen saavuttamiseksi täytyy nähdä vaivaa. Hyvä ryhmäytyminen vaatii koulun ja opettajien panostusta, mutta ennen kaikkea nuorten omaa tahtoa tutustua toisiinsa sekä luoda avoin ja turvallinen ympäristö.

Yhteiset koulun tapahtumat ja tempaukset ovat hyvä keino luoda pohjaa ryhmäytymiselle. Niitä olisi hyvä järjestää myös tulevaisuudessa.
 
Kirjoittaja(t):
Anna Mäkitalo ja Matias Honkaniemi, opiskelijat