07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
11.06.2015
Kansainvälinen suuhygienian verkko-opintojakso arvioitiin Riiassa
 
Suun terveydenhuollon koulutusohjelman opettajat ja opetuksen IT-tuki Turun ammattikorkeakoulusta osallistuivat 18.5. – 22.5.2015 Latviassa, Riiassa Nordic-Baltic Dental Hygiene - Oral Health Project ID NPHE-2015 kokoukseen. Tavoitteena oli arvioida ja kehittää pilotointina keväällä 2015 toteutettua yhteistä Current Best Practi-ces -opintokokonaisuutta.
Kolmen maan yhteistyökumppanit kokoontuivat tapaamiseen ensimmäisen verkko-opintojakson jälkeen koostamaan yhdessä tuloksia ja ajatuksia. Hanketta koordinoi Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen suuhygienistikoulutus.

Mukana olivat Latviasta Egita Senagola, Anda Mironova ja Ieva Apineva, joka myös oli itse opiskelijana opinto-jaksolla. Liettuasta oli mukana Julija Narbutaite, Suomesta Kaarina Sirviö ja Tarja Ruokokoski Savonia ammattikorkeakoulusta, Paula Yli-Junnila, Tarja-Leena Kuusilehto ja Anu Havisto Turun ammattikorkeakoulusta.
 
Current best practises -verkko-opintojaksolla kolmen maan opiskelijoita
Opintojakso järjestettiin nyt keväällä 2015 ensimmäisen kerran Optima-verkko-oppimisympäristössä. Mukana oli opiskelijoita kolmesta maasta. Opiskelijoita oli 120 ja heidät oli jaettu 5 - 6 hengen monikansallisiin ryhmiin, opiskelukielenä oli englanti.

Suun terveydenhuollon koulutusohjelmat ovat tyypillisesti pieniä; verkostoituminen ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa ovat elintärkeitä. Yhteistyön kautta koulutusohjelmat voivat käyttää partneriyhteistyökumppanien erikoisasiantuntijoita vahvistaakseen akateemista opetustaan.

Materiaalin ymmärtäminen ja sen soveltaminen eri maiden omiin käytäntöihin ja suosituksiin kävi hyvin ilmi tehtävien palautuksissa. Verkko-oppimisalustan käyttö oli latvialaisille ja liettualaisille opiskelijoille täysin uutta, mutta hyvin he siitä selvisivät.
 
Keväällä 2016 opintojakso palautteiden ja kokemusten perusteella uudistettuna
Kahtena ensimmäisenä päivänä työskenneltiin tiiviisti koko projektiryhmän kanssa eli käytiin läpi opiskelijapalautetta ja eri maiden osuuksia. Työskentely oli antoisaa ja tuotti hyviä muutosehdotuksia niin opintojaksoon kuin sen toteutukseen.

Kolmannen päivän me suomalaiset käytimme oman ison osion muokkaamiseen ja opiskelijapalautteen läpikäyntiin erikoisesti koskien omaa osuuttamme.

Opintojakso on tarkoitus järjestää uusille opiskelijoille keväällä 2016 ja mukaan tulee joitakin uusia työkaluja osallistujien työn helpottamiseksi verkko-oppimisympäristössä.
 
Aikaa nähdä myös Riian kukkaloisto, Coppelia-baletti ja EU-kokoukseen saapunut Alexander Stubb
Koko aika ei mennyt kokoustamiseen ja projektin käsittelyyn, vaan ehdimme myös kävelemään Riiassa ja ihailemaan kaupungin kukkaloistoa sekä käymään Oopperatalossa esitetyssä Coppelia-baletissa.

Oman pikantin säväyksensä toi EU-maiden kokous torstaina ja perjantaina eli poliisiautojen johtamia mustien autojen letkoja ajoi hotellimme ohi koko ajan. Jotkut meistä onnistuivat näkemään Alexander Stubbin yhdessä mustassa autossa seisoessaan liikennevaloissa jalkakäytävällä.

Kaikki koettu loi suuren kokouksen tuntua myös meille.
 
Kirjoittaja(t):
lehtori Tarja-Leena Kuusilehto, yliopettaja Paula Yli-Junnila sekä opetuksen IT-tuki Anu Havisto