07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
27.11.2012
Apinointia opiskelijahyvinvoinnin puolesta
 
Vuoden 2012 monialainen kehittämisprojekti Monkey sai vetäjikseen ennätysmäärän Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut -tulosalueen opiskelijoita. Yli 200 opiskelijasta kootut ryhmät olivat kooltaan noin 20 henkeä.

Ei ihme, että toteutuksen aloitusseminaari oli alusta loppuun huikeaa fiilisten nostatusta ja ryhmähengen herättelyä.
Ryhmämme sai lukea osallistujalistasta, että toimeksiantaja projektille tulisi olemaan TUO eli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. ”Joo te varmaan järjestätte opiskelijoille pikkujoulut”, jonkun tokaisi.

Todellinen toimeksianto selvisi kuitenkin pian, kun TUO:n edustaja esittäytyi ryhmällemme. Opiskelijapippaloiden sijaan toimeksiantaja heittikin hieman vakavamman haasteen: ”Miten tiedottaa hyvinvointipalveluista opiskelijoille uudella tavalla?” Suunnittelutyön ja TUO:n kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena ryhmällemme hahmottui vahva visio ja halu toteuttaa opiskelijoille suunnattu nettisivusto. Halusimme, että tiedot opiskelijan tarvitsemista hyvinvointipalveluista löytyvät helposti ja nopeasti. Lisäksi tavoitteena oli, että hyvinvointisivuille olisi pääsy myös uusilla, tiedonjanoisilla opiskelijoilla.
 
TAHO ohjaa oikeaan
Markkinoinnin tehostamiseksi ideoimme nettiosoitteelle nimen TAHO, joka muodostuu sanoista Turun ammattikorkeakoulun hyvinvoivat opiskelijat. Projektityömme aikana koottu informaatio opiskelijoiden hyvinvointipalveluista löytyy nyt osoitteesta taho.opiskelijakunta.net.

Kiitoksen voimme antaa TUO:n tiedottaja Katja Kedolle, joka on rakentanut materiaalimme nettisivuille. Hän myös vastaa TUO:n www-sivujen päivityksestä.

TAHO:n nettisivut saivat ryhmämme työn ansioista näkyvyyttä omalla logolla ja haalarimerkillä. Teimme myös tempauksia Turun ammattikorkeakoulun toimipisteisiin sekä rakensimme mainosmaisen kuvakollaasin.

Projektiryhmämme jäsenet viihdyttivät viikon 44 aikana opiskelijoita viidessä Turun toimipisteessä. – TAHO:n panos oli erittäin merkittävä sekä TUO:lle että epäilemättä kaikille apua tarvitseville Turun AMK:n opiskelijoille.

"Kaikkein upeinta olivat tempaukset eri toimipisteissä. Ryhmä laittoi itsensä likoon ja teki hauskan tempauksen, joka houkutteli sekä opiskelijoita tutustumaan pisteeseen että vierailemaan neljän päivän sisällä 300 kertaa TAHO:n sivulla", kuvailee TUO:n edustaja Niina Ratilainen.

Vaikka projektilla on aina alku ja loppu, yhteistyöstämme TUO:n kanssa syntyi todella jotakin pysyvää, toivottavasti jokaista Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja toimeksiantajaamme jatkossakin hyödyttävä informaation kanava.

"Koen ryhmämme olleen hyvin omistautunut projektille, mikä on johtanut onnistuneeseen lopputulokseen. Vaikeinakin päivinä huumori ja ryhmämme hyvä ilmapiiri ovat edesauttaneet projektin sujuvaa tekoa. En ole ikinä ennen henkilökohtaisesti osallistunut mihinkään projektiin, joten tämä on ollut minulle ainutlaatuinen ja positiivinen kokemus", kuvailee projektipäällikkönä toiminut Maria Perijäinen.
 
Kirjoittaja(t):
Iina Luoma-aho, opiskelija