07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
29.09.2016
Neuvonta- ja vierailukeskus Kunnonkoti on monipuolinen oppimisympäristö
 
Me fysio- ja toimintaterapeuttiopiskelijat saimme kokea harjoittelussamme Kunnonkodissa kaiken sen, mitä hyvältä harjoittelujaksolta voi toivoa. Apuvälineet, potilassiirtoihin liittyvät tekniikat ja niiden ohjaaminen, projekteissa työskentely, esteettömyys eri muodoissaan, erilaisten asiakasryhmien ohjaus ja heidän tarpeidensa yksilöllinen huomioiminen ovat tulleet tutuksi kevään 2016 aikana suorittaessamme vapaavalintaista harjoittelujaksoa. Jakso itsessään on poikennut paljon edellisistä harjoitteluista ja laajentanut näköpiiriä siitä, mitä kaikkea fysio- ja toimintaterapeutin koulutuksen saaneilla henkilöillä on mahdollisuus tehdä. Moniammatillisena työparina toimiminen on laajentanut näkökulmaa ja ymmärrystä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta. Jokaisen ammattirooli moniammatillisessa työskentelyssä on selkiytynyt ja uskallus ottaa vahvemmin kantaa omasta näkökulmasta on kasvanut.
Opiskelija Elina Liinanotko kokeilee Ageman-pukua
 
Kodinomaisuus voi säilyä apuvälineistä huolimatta
Kunnonkoti antaa ihmisille mahdollisuuden kokeilla apuvälineitä ja esteettömiä ratkaisuja kodinomaisessa ympäristössä. Kunnonkodista löytyy uusia näkökulmia ja ideoita niin ammattilaisille kuin henkilöille, jotka miettivät omaa pärjäämistään kotona tai harkitsevat kodin muuttamista esteettömäksi.

Opiskelijat voisivat hyödyntää Kunnonkotia nykyistä paljon enemmän. Kodin muutostöitä varten esillä on erilaisia ratkaisuja ja apuvälineitä on nähtävänä ja kokeiltavana niin itsestä huolehtimiseen, liikkumiseen kuin siirron avuksi. Esimerkiksi henkilönostimet ovat työvälineitä, joita jokaisen ammattilaisen on osattava työssään käyttää ja niiden käyttöä opastaa.

Meidän opiskelijoiden mielestä Kunnonkotia olisi syytä entistä enemmän käyttää oppimisympäristönä ja harjoittelupaikkana. Olisi oivallista, jos edellinen opiskelija pystyisi perehdyttämään uuden opiskelijan harjoittelupaikan toimintaan ja mahdollistaisi kaikille osapuolille hyvän alun uuteen harjoitteluun. Tällöin myös opiskelijat osaisivat kertoa muissa harjoittelupaikoissa mahdollisuudesta tutustua erilaisiin apuvälineisiin ja kodin muutostyöratkaisuihin yhdessä paikassa eli juuri Kunnonkodissa.
Ja kokeilu jatkuu...
 
Miksi Kunnonkoti on hyvä harjoittelupaikka?
Harjoittelupaikkana Kunnonkoti mahdollisti joustavan työympäristön. Olemme opiskelijoina saatoimme vaikuttaa työaikoihin ja paneutua monin osin omiin kiinnostuksen kohteisiimme. Olimme mukana hyvin erilaisissa tapahtumissa, joista esimerkiksi Ageman-tapahtuman suunnittelu ja toteutus oli mielenkiintoista ja toi Turun ammattikorkeakoululle ja Kunnonkodille hyvää julkisuutta. Myös projekteissa työskentely tuli tutuksi.

Harjoittelujaksolla saimme tutustua uusiin ihmisiin, tehdä yhteistyötä niin vaihto-opiskelijoiden kuin muiden alojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Saimme olla mukana yhteistyökumppaneiden ja yritysten tapaamisissa ja saimme opastusta, vinkkejä ja vastuuta. Näin mielenkiinto säilyi koko harjoittelun ajan.

Kunnonkoti on hyvä ja monipuolinen harjoittelupaikka. Tutustumisen Kunnonkotiin ja sen tarjontaan voi aloittaa osallistumalla siellä järjestettäviin tapahtumiin. Jo lyhyessä ajassa, piipahtaenkin, voi kokea paljon uutta ja saada tuoreita ideoita.
 
Mikä on Kunnonkodin tarkoitus?
Kunnonkoti on Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun kampuksella toimiva esteettömän asumisen neuvonta- ja vierailukeskus. Kunnonkoti on tarkoitettu yksityishenkilöille, ammattilaisille ja opiskelijoille. Sen palveluja ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, opastetut esittelyt näyttelytilassa, seminaarit ja teemapäivät, luennot sekä esteettömyyskartoitukset.

Kunnonkoti toimii aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistyössä ja palveluja toteutetaan pitkälti opetuksen liiketoimintana. Turun ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoille Kunnonkoti on harjoittelujen, projektien ja opinnäytetöiden tekemisen oppimisympäristö.
 
Kirjoittaja(t):
fysioterapiaopiskelija Elina Liinanotko, toimintaterapiaopiskelija Laura Toivonen & päätoiminen tuntiopettaja Kirsi Karlsson