07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
14.01.2008
Ryhmästä voimaa!
 
Hyvä ryhmähenki on voimavara. Se on rikkaus. Hyvähenkinen ryhmä antaa jäsenilleen voimaa ja tukea selvitä rankoistakin tilanteista. Hyvä ryhmähenki on lahja, jota pitää vaalia. Ilman työtä se ei myöskään jaksa loputtomiin hehkua. Hiileen pitää puhaltaa.
Joskus hyvä ryhmähenki löytyy kuin itsestään. Joskus sitä pitää rakentaa. Haasteita ilmaantuu ryhmän sisältä, joskus sen ulkopuolelta.

Kokonaan uuden ryhmän muodostuminen on jo sinällään haaste. Ryhmädynamiikkaa ja sisäistä hierarkiaa ei ole vielä muodostunut, varsinkaan jos ryhmän jäsenet eivät ole ennestään tuttuja keskenään. Ryhmähengen muodostumiseen vaikuttavatkin alussa usein yksittäiset persoonat. Ryhmästä löytyy jo alussa hyvin monenlaisia persoonia. On johtajaa, seurailijaa, hauskuuttajaa ja niin edelleen.

Yhteiset kiinnostuksen kohteet tai yhteinen tavoite hitsaa ryhmää tiiviimmin yhteen. Joukossa saattaa myös olla hiljaisempia ja varovaisempia yksilöitä, joita vahvempien tulisi tukea ja kannustaa, jotta syrjäänvetäytyvämmät eivät tipahda pois joukosta; haaste jo sinällään.

Jo pitkään toimineeseen ryhmään uutena tuleminen on haaste sekä ryhmälle ja ryhmähengelle että uudelle yksilölle. Ryhmän jäsenien välille on jo muodostunut tasapaino ja vahvat tunnesiteet. Tähän uuden ihmisen on vaikea mennä sisään. Ryhmän tulisikin avoimesti ottaa uusi ihminen joukkoonsa ja antaa hänen rauhassa löytää oma paikkansa.
 
Hyvän ryhmähengen resepti
Sananlasku kertoo, mistä ovat pienet tytöt tehty: sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista jne. Mistäpä löytyisi samanlainen resepti hyvään ryhmähenkeen? Joillakin ryhmillä se tuntuu löytyvän kuin itsestään, joillakin sitä saa etsimällä etsiä, ja joillakin sitä ei löydy koskaan.

Ryhmähenkeä edistää yhtenäinen porukka, kova motivaatio ja usko omaan itseen ja omaan ryhmään. Yhteinen tavoite ja positiivinen mieli ovat omiaan rakentamaan ryhmähenkeä. Kunnioitusta pitää olla ja jokaisella kykyä ja halua arvostaa muita sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Jokaiselle tulee olla paikkansa ryhmässä.

Hauskaa pitää olla! Huumori auttaa monellakin elämän alueella ja on varmasti yksi tärkeimpiä asioita hyvässä ryhmähengessä. Kovistakin haasteista ja epäonnistumisista selvitään paljon paremmin, kun jaksaa nauraa itselleen ja positiivisella tavalla myös muille.

Mistä siis on hyvä ryhmähenki tehty? Kunnioituksesta, motivaatiosta, yhtenäisyydestä ja naurusta, siitä on hyvä ryhmähenki tehty.
 
Kirjoittaja(t):
Marjaana Entonen, Toimintaterapeuttiopiskelija