07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
26.09.2016
Verkkoaineisto avuksi endometrioosipotilaan hoitotyön oppimiseen
 
Voit kohdata endometrioosipotilaan missä tahansa, mutta tunnistatko hänet oireiden perusteella, jos diagnoosia ei vielä ole? Usein endometrioosin oireita ei tunnisteta ja diagnoosin saaminen kestää jopa vuosia. Tutkimusten mukaan tautiin sairastuneet naiset kokevat, että hoitohenkilökunta vähättelee usein sairauden oireita. Ongelmana on hoitohenkilökunnan vähäinen tietämys endometrioosista.
Endometrioosin syntymekanismit
Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohtuontelon ulkopuolella, esimerkiksi vatsakalvolla ja vatsaontelon elimissä. Kyseessä on hyvänlaatuinen, krooninen ja yleinen naistentauti. Sairauden syntyä ei voi estää eikä siihen toistaiseksi ole olemassa parannuskeinoa.
 
Endometrioosin hoidon verkko-oppimateriaali
Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyönä tekemä verkko-oppimateriaali pyrkii lisäämään hoitotyön opiskelijoiden tietämystä endometrioosista. Verkossa oppiminen on tullut perinteisen luokassa oppimisen rinnalle pysyväksi oppimisen muodoksi.

Endometrioosin hoitotyöstä haluttiin tuottaa valmis ja kattava sähköinen aineisto opiskelijoiden käyttöön. Nyt tieto on yhdessä lähteessä eikä sitä tarvitse hakea useista eri aineistoista. Oppimateriaalin toteutusmuodoksi valittiin PowerPoint-esitys sen yleisyyden sekä helpon muokattavuuden ja jaettavuuden vuoksi.

Oppimateriaaliksi tehty PowerPoint-esitys on jaettu kahteen osioon: endometrioosin lääketieteelliseen perustaan ja endometrioosipotilaan hoitotyöhön. Lääketieteellisessä osiossa käsitellään sairauden syyt, syntymekanismit, riskitekijät, suojaavat tekijät, oireet, diagnosointi ja endometrioosin hoito. Hoitotyön osioon on kerätty endometrioosipotilaan kannalta olennaiset hoitotyön osa-alueet, koska endometrioosipotilaan hoitotyöstä ei ole olemassa valmiita suosituksia. Sairauden hoidollisia alueita ovat kivun hoito, lääkkeettömät hoidot ja vaihtoehtohoidot. Lisäksi tässä osiossa käsitellään myös, miten psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat sairauteen ja miten sairaus puolestaan vaikuttaa seksuaalisuuteen.
Endometrioosi ja seksuaalisuus
 
Endometrioosin hoitamattomuus voi olla raskasta sairastuneille ja kallista yhteiskunnalle
Endometrioosin oireet ovat hyvin moninaisia ja sitä sairastavat naiset tuntevat elämänlaadun huonontuneeni. Sairastuneilla ilmenee parisuhdeongelmia, lisääntyneitä sairauspoissaoloja sekä ongelmia työssäjaksamisessa. Oireiden vuoksi psyykkinen hyvinvointi on merkittävästi heikentynyt.

Endometrioosi rajoittaa sosiaalista elämää sekä ihmissuhteita. Se voi vaikuttaa myös työelämään. Endometrioosiin sairastunut voi joutua ottamaan sairauslomaa. Lisäksi voimakkaan kipulääkityksen vuoksi työn sisältöä voidaan joutua rajoittamaan.

Endometrioosin oireiden moninaisuuden vuoksi perusterveydenhuollossa pitäisi huomioida useammin endometrioosin mahdollisuus. Hoitoa olisi syytä suunnitella alusta lähtien kokonaisvaltaisesti ja sisällyttää siihen kaikki elämän osa-alueet. Hoitajan olisi hyvä tiedostaa, että endometrioosia voidaan pitää yhteiskunnallisesti kalliina sairautena. Käyttäväthän potilaat paljon terveydenhuollon palveluja ja heille kertyy usein poissaoloja töistä ja koulusta.
Opinnäytetyöhön voi tutustua alla olevasta linkistä.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
lehtori Tarja Bergfors, sairaanhoitajaopiskelijat Hanna-Kaisa Kuusela ja Laura Sällylä-Kosonen