07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
18.04.2012
Virtuaalisella teknologialla hyvinvointia vanhuksille
 
Sosiaalinen media on nuorille tuttu juttu, mutta kuinka sitä voisi käyttää vanhuksien hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen edistämiseen? Viisi restonomiopiskelijaa tutustui kevään projektissaan VIRTU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua helppokäyttöisen videoneuvottelulaitteen avulla.
Keväällä 2012 restonomiopiskelijoiden opinnoista iso osa koostuu projektityöskentelystä, ja yhdessä me viisi opiskelijaa, Essi Hänninen, Marika Aarnio, Liisa Vasara, Anu Rintala ja Joonatan Stenwall hakeuduimme VIRTU-hankkeeseen, joka oli meille projektin alkaessa täysin tuntematon. Tiesimme lähinnä, että tavoitteena on tehdä videoneuvottelulaitetta apuna käyttäen eräänlaisia TV-lähetyksiä vanhuksille, jotka asuvat yksinään tai muuten hieman syrjässä, ja näin parantaa heidän sosiaalista elämäänsä.

Ohjaajamme Anu Kuikkaniemi Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun yksiköstä kuitenkin auttoi meidät alkuun ja esitteli hankkeen meille tarkemmin.
Lähetys käynnissä!
Kuvaaja: Liisa Vasara
 
Mikä VIRTU on ja mitkä ovat sen tavoitteet?
VIRTU (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) on vuosina 2011–2013 toteutettava EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on testata ikäihmisten päivittäistä vuorovaikutusta parantavaa VIRTU-kanavaa. Hankkeessa ovat ammattikorkeakoulujen ja opiskelijoiden lisäksi mukana kunnat. Tällä hetkellä palvelun kehittämisessä ovat mukana Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa saaristossa asuvat ihmiset.

Palvelu toteutetaan helppokäyttöisellä videoneuvottelulaitteella, jonka avulla ihmiset voivat kuulla ja nähdä toisensa samanaikaisesti. Itse laite on pohjimmaltaan helppokäyttöinen kosketusnäytöllinen tietokone. Asiakkaalla tulee olla Internet-yhteys sekä sopiva paikka melko pienelle näytölle. Kanavan avulla on mahdollista olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja jutella esimerkiksi hoitohenkilökunnan kanssa. Tärkeä osa kanavan ohjelmatarjontaa ovat myös opiskelijoiden pitämät ohjelmatuokiot, jotka voivat olla muun muassa erilaista liikuntaa tai vaikkapa yhteislaulua.

Olennaista on, että mukanaolijat osallistuvat aktiivisesti ohjelman aikana keskustelemalla. Näin he saavat päiväänsä mukavaa toimintaa yhdessä muiden kanssa. Hankkeen tavoitteena onkin tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona sekä tuoda heidän päiväänsä sosiaalista hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan ja turvallisuuttaan.
 
Mitä me opiskelijat teimme?
Ryhmämme toteutti yhteensä kahdeksan noin 45–60 minuuttia kestänyttä lähetystä, joiden aikana muun muassa visailtiin, tehtiin helppoja välipaloja, kerrottiin matkakohteista, lausuttiin runoja ja keskusteltiin päivänpolttavista asioista. Lisäksi Marika Aarnio ja Essi Hänninen laativat vanhuksille lähetettävän Piristys-lehden, jossa on esimerkiksi ravitsemustietoa.

"Parasta lähetyksien vetämisessä oli se, kun huomasi laatineensa osallistujia kiinnostavan ohjelman ja näki heidän innostuvan siitä. Esimerkiksi visailussa heräsi mielenkiintoinen keskustelu siitä, kuka oli ollut Helsingin olympialaisissa vuonnna 1952", Liisa pohtii.

Vaikutuimme siitä, kuinka tärkeäksi mukanaolijat lähetykset kokevat. Kun kysyimme, mitä mieltä vanhukset ovat olleet hankkeesta, saimme paljon positiivisia mielipiteitä. Moni kertoi kanavan olevan erittäin tärkeä piristyksen tuoja.

Lähetyksiä ohjatessamme huomasimme myös, että vanhuksilla on todella suuri tarve saada keskustella ja vaihtaa kuulumisia. Moni vanhus olisi varmasti innostunut osallistumaan VIRTU-hankkeeseen, jos mahdollisuus siihen tarjoutuisi.
 
Kirjoittaja(t):
Liisa Vasara, Anu Rintala ja Joonatan Stenwall, restonomiopiskelijoita