07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
19.02.2013
Hyvinvointipalvelut-tulosalueen koulutusjohtaja tervehtii opiskelijoita
 
Näin uuden lukukauden alkupuolella kävin haastattelemassa Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut-tulosalueen koulutusjohtaja Marjut Putkista, joka tervehtii opiskelijoita Hyve-verkkolehden välityksellä. Hän haluaa ottaa esiin muutamia asioita oman pitkän työkokemuksensa ja vuoden 2011 opiskelijabarometrin perusteella.

Marjut toteaa, että tulosalueen eri koulutusohjelmissa on innokkaita ja aktiivisia opiskelijoita. Heidän palautteensa ja ajatuksensa ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä.
 
Turun ammattikorkeakoulu haluaa edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia
Turun AMK:n opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Toimipistekohtaiset opiskelijoiden hyvinvointiryhmät ovat taas aloittaneet toimintansa, Turun opiskelijaterveydenhuollossa on psykologi ja Turun AMK:ssa oma opintopsykologi ja psykoterapeutti opiskelijoiden tukena, toteaa koulutusjohtaja Marjut Putkinen.

Apua voi hakea monenlaisiin opiskelunaikaisiin vaikeuksiin. Jos opiskelut eivät oikein etene tai jos vaikkapa jännitys saa liian vahvan otteen, kannattaa muistaa ammattiavun olemassaolo.
 
Terve sielu terveessä ruumiissa
Turun ammattikorkeakoulun liikuntaseura Tuli ry tarjoaa opiskelijoille monipuolista liikuntaa. Tuli ry:n edullisen liikuntatarran hankittuaan opiskelijat voivat osallistua itselle tuttuihin liikunnan muotoihin ja kokeilla uusiakin lajeja. Tutustu tarkemmin Tuli ry:hyn (linkki artikkelin alareunassa).

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tälle vuodelle hankerahaa opiskelijaliikunnan kehittämiseen. Sen turvin pyrimme monipuolistamaan opiskelijaliikunnan palveluita.
 
Henkilökohtainen opiskelupolku tulee entistä tärkeämmäksi
Turun ammattikorkeakoulu on hyvin suuri yhteisö ja koulutusjohtaja haluaa tähdentää, että tuolloin opiskelijan oma vastuu opinnoistaan korostuu.

On tärkeää, että jokainen löytää oman oppimispolkunsa. Vuoden 2011 opiskelijabarometri kertoo, että noin kolmasosa opiskelijoista on kokenut hyötyneensä henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS) opintojen etenemisessä.

Valinnan mahdollisuudet opinnoissa tulevat jatkossa lisääntymään, ja jokainen opiskelija luo oman ammatillisen profiilinsa. Tuolloin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja sen päivittäminen opintojen edetessä tulevat entistä kiinteämmäksi ja itsestään selväksi osaksi opintoja.
 
Tasapainoilua opintojen ja palkkatyön välissä
Vuoden 2011 opiskelijabarometrin mukaan Turun ammattikorkeakoulussa juuri Hyvinvointipalvelut-tulosalueen opiskelijat käyvät kaikista eniten töissä opintojensa ohella. Palkkatyössä käy viikoittain peräti 72 prosenttia tulosalueen opiskelijoista.

Työssäkäynti kartuttaa rahallisen korvauksen lisäksi työelämätaitoja. Siitä voi myös saada opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin. Työssäkäynnin ja opiskelun yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa. Molemmat vievät sekä aikaa että voimia. Siksi koulutusjohtaja korostaakin, että jokaisen opiskelijan on muistettava pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan.
 
Hyvä yhteisö antaa voimaa
Marjut muistelee vuoden 2011 opiskelijabarometrin tuloksia. Hän on iloinen siitä, että hyvin suuri osa kyselyyn vastanneista tulosalueen opiskelijoista kokee oman opiskeluryhmänsä yhteishengen hyväksi ja opiskelua tukevaksi.

Myös opiskelijakuntatoiminta on vahvistunut viime aikoina. Toiminnan välityksellä voi hankkia uusia sosiaalisia suhteita ja opiskelijakunta on myös hyvä vaikutuskanava koulutuksen kehittämisessä. Tutustu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:hon (linkki artikkelin alareunassa).

Juttutuokion päätteeksi Marjut haluaa haastaa kaikki tulosalueen opiskelijat rakentavaan tulosalueyhteisön kehittämiseen.
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku