07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
17.01.2007
Internet – opiskelijan tärkein työväline?
 
Olisiko opiskelusi mahdollista ilman internetiä? Mihin kaikkeen tarvitset sitä opiskelussasi? Internet on muodostunut lähes tärkeimmäksi työvälineeksi opiskelijalle. Melkein kaikkiin mahdollisiin mieltä askarruttaviin opiskeluun liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen internet-sivustoilta, tai ainakin löydät yhteystiedot, joiden avulla voit lähteä etsimään vastauksia.
Internet mahdollistaa opiskelun yhä useammalle ihmiselle. On helpompi aloittaa opiskelu verkossa työn tai perheen ohella, sillä silloin opiskelu voi sujua, vaikka ei itse olisi lainkaan, tai ainakaan jatkuvasti, läsnä lähiopetuksessa. Tällä tavoin opiskelu onnistuu myös virallisen opiskelurakennuksen ja -kunnan ulkopuolella.

Internet on tärkeä tiedonkulun nopeuttaja opettajan ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden jakaessa tietoa toisilleen. Yleisin tiedonvälitystyöväline internetissä on sähköposti. Jokainen ammattikorkeakouluun ja yliopistoon pääsevä saa jo miltei ensimmäisenä opiskelupäivänään käyttöönsä omat sähköpostitunnukset ja käytännön opastusta sähköpostin toiminnasta.

Internetistä löytää myös opiskelun viitekehyksen: viimeisimmät lukujärjestykset, omat arvosanat ja kurssitarjonnan. Ilman edellä mainittuja asioita ei opiskelu sujuisi! Niiden selvittämiseksi joutuisi näkemään suuren vaivan, ellei olisi mahdollista käyttää internetiä.
 
Tiedonhaku ja luotettavuus
Tiedonhaussa internet on lähes välttämätön nykyään. Kirjaston tiedonhaun pystyy tekemään kotonakin internetin välityksellä – ei tarvitse lähteä kirjastoon kuin noutamaan kirja. Myös hakukoneiden avulla löytää tietoa hakemastaan aiheesta, mutta on tarkasti pohdittava, voiko tietoon luottaa.

Tämän päivän kuuma puheenaihe onkin internetistä saatavien tietojen luotettavuus. Kenenkään ei ole mahdollista valvoa luotettavuutta, sillä internetiin voi lähes kuka tahansa kirjoittaa mitä haluaa. Esimerkiksi opinnäytetyötä ja muita opiskelutehtäviä tehtäessä onkin vastuu opiskelijalla. Hänen on osattava arvioida, mitkä lähteistä ovat luotettavia.
 
Yhteydenpitoa internetin välityksellä
Internet on muodostunut nopeasti myös tärkeäksi yhteydenpitovälineeksi. Opiskelupaikkakunnan sijaitessa kaukana perheestä ja ystävistä on yhteydenpito helpompaa ja halvempaa sen välityksellä. Hyvä puoli internetin käytössä yhteydenpitovälineenä on myös se, että vuorovaikutus voi tapahtua joko reaaliaikaisesti tai silloin, kun itselle sopii.

Artikkelia kirjoittaessani olen pohtinut, pärjääkö opiskelija ainoastaan käyttämällä internetiä koulussa. Tilanne on mahdollinen, sillä kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta taloudellisista tai muista syistä internetin käyttöön. Mieleen nousee väkisinkin ajatus, jaksaako opiskelija enää pitkän päivän jälkeen jäädä koululle ahkeroimaan ja riittäisikö aikakaan siihen.

Minulla itselläni ei ollut täällä Turussa kotonani käytettävissä internetiä parina ensimmäisenä opiskelukuukautena. En olisi varmaankaan selvinnyt, ellei kotonani, vanhempieni luona, olisi ollut internetiä.
 
Kirjoittaja(t):
Maria Katajamäki, Toimintaterapeuttiopiskelija