07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä

Opiskelu ja elämä -aihealueen artikkelit käsittelevät muun muassa kansainväliseen harjoitteluun liittyviä kokemuksia ja vinkkejä, esittelevät koulutusohjelmien toimintaa ja muita ilmiöitä opintojen piirissä.

Aihealueen artikkelit vuosilta 2015 - 2018
 
17
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveystyön opetuksessa on yleistynyt maailmalla viime vuosina. Turun ammattikorkeakoulu ottaa tiettävästi ensimmäisenä Suomessa kokemusasiantuntijat mukaan opetukseen laajasti. Kokemusasiantuntijoiden osallistumisella opetukseen pyritään hälventämään opiskelijoiden ennakkoasenteita mielenterveyskuntoutujia kohtaan sekä antamaan valmiuksia kohdata heitä.
16
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja valmistuneiden sairaanhoitajien halukkuus työskennellä mielenterveysalalla on alhainen. Opinnäytetyössä selvitettiin mielenterveysalalle hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
15
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
Ensihoitaja AMK -opiskelijoiden syventävän vaiheen opintoihin kuuluu päivystys- ja polikliininen hoitotyö (4 op). Kyseisellä opintojaksolla toteutettiin keväällä 2017, valmistuneen ensihoitaja AMK -opiskelijan idean pohjalta, yhteistyö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen Turun alueen yhteispäivystyksen kanssa. Tavoitteena oli luoda opiskelijoille autenttinen oppimiskokemus potilaan tilan ja hoidon tarpeen arvioinnista (=triage). Samalla heillä oli mahdollisuus tutustua päivystyspotilaan hoitopolkuun Turussa. Opiskelijoita perehdytti triage-hoitajana toimiva sairaanhoitaja.
14
04.05.2017
Jääkelluntaa Saimaalla - kokemuksia kansainväliseltä intensiivikurssilta
Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa järjestettiin maaliskuun lopussa pohjoismaisen MEDICO-verkoston viikon mittainen intensiivikurssi, jonka teemana oli Nurses’ Confidence in Medication Safety. Mielenkiintoisesta ja aktiivisesta viikosta jäi meille osallistujille hyviä muistoja.
13
24.04.2017
Kaatumisia ehkäistään ohjauksella
Ikäihmisten kaatumiset ovat iso terveysongelma, joka aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Joka kolmas 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu kerran vuodessa. Opinnäytetyönä tuotettiin IKINÄ-mallin pohjalta kaatumisten ennaltaehkäisyyn potilasohje Turun kaupungin sairaalapalveluiden käyttöön.
12
14.12.2016
Työharjoittelu kansainvälisessä hankkeessa – upea saaristo oppimisympäristönä
Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman Footprints of Defence in the Achipelago (DefenceArch) -hankkeen tavoitteena on lisätä sotahistoriallisten kohteiden tunnettavuutta sekä kasvattaa niiden elämysarvoa. Hankkeen avulla luodaan uusi kiinnostava puolustushistoriallinen matkailukokonaisuus keskisen Itämeren saaristoalueelle.
11
07.12.2016
AgeMan-ikäpukua esiteltiin Kaarinan lukiolaisille
Neuvontakeskus Kunnonkodin harjoittelijat Essi Svärd ja Essi Yli-Junnila järjestivät Kaarinan lukion psykologian ja terveystiedon kurssilaisille AgeMan-päivän, jossa oppilailla oli mahdollisuus kokeilla puvun lisäksi erilaisia näkö- ja kuulovaurioiden simulaatiotehtäviä. Lukion psykologian lehtorin Laura Tallgrenin mielestä oli tarpeellista ja mielenkiintoista saada AgeMan-puku kouluun esiteltäväksi. Hän pitää päivää tärkeänä oppimiskokemuksena varsinkin kehityspsykologian näkökulmasta.
10
03.11.2016
Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoululla yhteisiä opintoja Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa
”Yhden päivän mittainen seminaari oli antoisa. Kuulimme hienoja esityksiä, kesän aikana oli tapahtunut paljon terveyden edistämistä ja positiivista oppimista. Opiskelijat olivat oppineet suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan pienimuotoisen projektin. Esityksistä saattoi havaita innostuneisuuden ja positiivisuuden sekä ylpeydenkin omasta projektista.” Näin jakaa tuntemuksiaan ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä Turun AMK:ssa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Vuokko Savolainen.
9
24.10.2016
Yli kuusikymppisten Elämänmenoa-messuilla virkistyttiin ja opittiin
Turun Ruusukorttelissa oli syyskuun 2016 lopussa Elämänmenoa-messut. Tapahtuman järjestäjinä olivat Turun Seudun Vanhustuki ry ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskus. Messutapahtuman tarkoituksena oli antaa pääasiassa yli 60-vuotiaille vinkkejä, virikkeitä sekä apua arkeen ja hyvinvointiin.
8
11.10.2016
Ensihoidon alumnit asiantuntijoina
Turun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat verkostoituivat valmistuneiden ensihoitajien kanssa alumnipäivässä. Tilaisuus järjestettiin nyt toista kertaa. Alumnipäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat alumnit, ja opettaja koordinoi tapahtumaa sekä mahdollistaa sen.
7
07.09.2016
Sairaanhoitajaopiskelijat voivat opiskella haavan ompelua ja ompeleiden poistoa opetusvideon avulla
Haavan ompelu ja ompeleiden poisto mielletään lääkärin tehtäväksi, mutta näin ei aina ole. Myös sairaanhoitajat ompelevat pieniä haavoja monien terveyskeskusten päivystyksissä ja sulkevat usein leikkaushaavoja leikkaussaleissa. Varsinkin jatkuvia ompeleita, jotka ommellaan yhdellä, jatkuvalla langalla, poistetaan joskus väärin. Opinnäytetyönä tehdyssä opetusvideossa sairaanhoitajaopiskelijat opettavat, miten yksittäisommel ja jatkuva ommel poistetaan oikeaoppisesti.
6
25.05.2016
Vuorovaikutusta opittiin monialaisesti kahden ammattikorkeakoulun yhteistyössä
Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun välillä alkoi sattumalta vajaa puoli vuotta sitten, kun Turun ammattikorkeakoulun valmistumisvaiheessa olevien ensihoitajaopiskelijoiden simulaatio-oppimiseen haluttiin kehittää jotain uutta ja erilaista. Ensihoitajaopiskelijoilta puuttui asiakkaita ja potilaita simulaatioihin, ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa eli Diakissa tulkkiopiskelijat tarvitsivat harjoitusta terveysalan tulkkaustilanteista.
5
30.11.2015
Omat voimavarat ja vertaistuki käyttöön astmapotilaiden elintapojen muutoksessa
Astma on suomalainen kansantauti, joka heikentää sitä sairastavien elämänlaatua. Sairaus aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Elintavoilla voidaan kuitenkin tukea onnistunutta omahoitoa ja näin parantaa astmaa sairastavan elämänlaatua.
4
15.10.2015
Sairaanhoitajaopiskelijat suunnittelivat oppimateriaalia aggression kohtaamiseen hoitotyössä
Avaatpa lehden, television tai radion on melkein epänormaalia, ellet törmää uutisointiin vihasta, väkivallasta, ja syrjinnästä. Viha on nähtävissä joka puolella yhteiskunnassamme; kotona, koulussa, työpaikoilla, maanteillä, kaupoissa, mediassa, lentokoneissa, kirkoissa, sairaaloissa. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin.
3
02.04.2015
Yhteisö löytyi omasta luokasta!
Naurua, kiljahduksia, puheensorinaa, vilkkaita askeleita… Nämä olivat ensimmäiset kuulohavainnot, kun Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat astelivat sisään varsinais- suomalaisen ala-asteen ovista. Päästyämme peremmälle lähelle luokkahuoneiden ovia, näimme omin silmin, mistä nämä äänet olivat peräisin.
2
17.03.2015
Nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamista koulumaailmassa
Me sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat toteutimme yhteisen projektin Bovallius-ammattiopistossa opiskeleville nuorille. Lähtökohtana oli nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen.
1
15.01.2015
What´s up Turku? - näyttely nuorista nuorille
Suurin osa nuorista voi hyvin. Nuoret polttavat tupakkaa ja juovat alkoholia aikaisempaa vähemmän. Kuitenkin muun muassa kannabiksen ja nuuskan käyttö on yleistynyt. Lisäksi nuoret viettävät yhä enemmän aikaa sähköisen ruudun ääressä, jolloin liikkuminen ja nukkuminen vähenevät.