07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
20.11.2007
Monkey yhdistää erilaiset oppijat
 
Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden alojen opiskelijoita kokoontui maanantaina 12.11.2007 Lemminkäisenkadun toimipisteeseen kertomaan yhdeksän viikon aikaansaannoksistaan opiskeluprojektissa. Kyse oli Monkey-projektin loppuseminaarista, joka nähtiin ja koettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Mukana oli yhteensä 11 toisistaan poikkeavaa toimeksiantajaa, noin 200 hyvinvointialojen opiskelijaa sekä jokaisen projektiryhmän valmentajat. Monkey on monialaisuuden kehittämisprojekti, jossa hyvinvointipalveluiden alojen opiskelijat yhdistävät voimansa ja vastaavat työelämän toimeksiantajien todellisiin haasteisiin.
Toimeksiantojen perusteella laadittiin projektisuunnitelma sekä -sopimus yhdessä opettaja-valmentajien ja toimeksiantajien kanssa, ja niiden pohjalta ryhdyttiin intensiiviseen projektityöskentelyyn. Loppuseminaarissa kaikki projektiryhmät pääsivät esittelemään tuotoksensa, ja arvioinnin jälkeen oli luvassa voittajaryhmän palkitseminen. Tänä vuonna palkintosumma oli 2000 euroa, mutta ensi vuonna se voi olla jo enemmän. Palkintorahan ja viiden opintopisteen lisäksi opiskelijat oppivat työskentelemään isoissa projektiryhmissä. Projektityöskentely on työelämän arkea, joten sen mahdollisuuksia täytyisi hyödyntää jo opiskeluvaiheessa.
 
Pallohierontaa ja onnen etsintää
Tämän vuoden Monkey-projektin toimeksiantajina olivat Baes Beaty House, Kultarantakeskus, Karhunaukion päiväkoti, Loimaan Jankko ry., Omaisena laitoksessa -projekti, MS-liitto, Saga Seniorikeskus, Turun liikuntapalvelukeskus, Terve Tietoyhteisö -hanke, Turun VPK-talo ja Turun ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden tulosalueeseen sisältyvät fysioterapian, toimintaterapian, kauneudenhoitoalan, sosiaalialan, tietojenkäsittelyn, liiketalouden sekä palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmat.

Eri alojen opiskelijoiden opettaessa toisiaan monialaisuus toteutuu käytännössä. Rajojen rikkominen ja uuden kokeileminen ovat mahdollisia juuri vieraalla maalla, ja juuri siten pystytään kilpailemaan myös työelämässä. Myös rehtori Juha Kettunen loppuseminaarissa pitämässään puheessa kuvaili paljon Monkeyn hyötyjä, joita ovat monialaisuus, työelämälähtöisyys sekä projektityöskentely.

Nykyiset Monkey-opiskelijat ovatkin päässeet projektin aikana suunnittelemaan ja toteuttamaan uudenlaisia ja nuorekkaita ideoita toimeksiantajille. Voittajafinaalissa olivat Terve Tietoyhteisö, Karhunaukion päiväkoti sekä Omaiset laitoksessa. Kaikilla kolmella oli ollut projektissaan mukana yksi tai useampi toteutuspäivä.

Terve Tietoyhteisö -hanke halusi opiskelijoiden suunnittelevan ja toteuttavan ICT-talon IT-opiskelijoille hyvinvointipäivän. Päivän tarkoituksena oli lisätä tietoutta ja kiinnostusta niin psyykkistä, fyysistä kuin sosiaalista hyvinvointia IT-opiskelijoiden keskuudessa. Muun muassa pöytäjääkiekon, hissivahdin, ruokajonojumpan ja tupakkapaikka-esteradan avulla projektiryhmä sai opiskelijat innostumaan päivän teemasta.

Karhunaukion päiväkodin toimeksianto oli suunnitella lapsille tunne-elämää rikastuttava tapahtuma, joka tuo vaihtelua arkeen. Tapahtumasta piti suunnitella tuote eri-ikäisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille siten, että sen käyttö olisi mahdollista myös jatkossa. Projektiryhmä hyppäsi satujen maailmaan, jossa paha Monkey vei leppäkertulta onnen. Lasten yhteistyöllä onni löytyi, ja niin löytyi onni myös Karhunaukion projektiryhmäläisille heidän sijoittuessa kilpailussa jaetulle ykkössijalle yhdessä Omaiset laitoksessa -projektiryhmän kanssa.

Omaiset laitoksessa -projektiryhmä oli osa Omaisena laitoksessa –projektia, ja heidän toimeksiantonsa oli kehittää pitkäaikaissairaanhoidossa olevien omaisille esite etuuksista, palveluista ja virkistystoiminnasta. Esitettä tukemaan projektiryhmä järjesti kaksi erilaista teemailtaa, joista toisessa keskityttiin omaisten informoimiseen ja toisessa hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden löytämiseen.

Monkey-projektin kaikki toimeksiannot olivat tarkoituksella erilaisia, jotta jokaiselle opiskelijalle syntyisi uudenlainen oppimiskokemus. Projekti kasvaa ja kehittyy uusien opiskelijoiden, toimeksiantajien ja opettajien myötä, ja tätä vaaditaan myös projektiin osallistujilta. Kyky kehittyä ja muuttaa toimintaansa on Monkeyn parasta antia.
 
Kirjoittaja(t):
Mari Tolonen, Monkey-projektiin osallistunut opiskelija