07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
13.05.2005
Osuuskunta elää ja voi hyvin ? vai voiko?
 
Turun ammattikorkeakoulussa voi nyt harjoittaa osuuskuntatoimintaa. Osuuskunta tarkoittaa ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoille mahdollisuutta tutustua yritysmaailmaan ja sen pyörittämiseen.
Osuuskunta on yritysmuoto kuten osakeyhtiö (Oy) tai Avoinyhtiö (Ay), ja se perustetaan siis oikeasti. Tämä tuo osuuskuntalaisille ihan omanlaisensa näkökulman opiskeluun kuten myös vastuun ottamiseen. Pääsimme haastattelemaan Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipisteessä opiskelevaa Jari Kauppilaa, tietojenkäsittelyä opiskelevaa tulevaa It-tradenomia.

Osuuskuntaan voivat liittyä siis kaikki halukkaat liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan koulutusohjelmista. Loimaalla Osuuskunta lähti käyntiin seitsemän henkilön voimalla. Heistä yksi on siis haastateltavamme Jari. - Työtehtäviksi otetaan kaikkea, mitä saadaan tai osataan. Koska kenelläkään ei näin aluksi ole mitään ammatillista osaamista, keskittyivät työtehtävät lähinnä puhelinmyyntiin ja inventaariotöihin, kommentoi Jari.
 
Oma-aloitteisia opiskelijoita osuuskuntalaisiksi
Osuuskuntaan kannattaa liittyä, jos haluaa työkokemusta ja haluaa nähdä yritysmaailman pyörivät rattaat omin silmin. Tällaiseen toimintaan vaaditaan myös tietynlaista luonnetta, ihmisiä, joilla on oma-aloitteisuutta, innokkuutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot ovat siis korvaamattomia.

Oppilaitos pyrkii tukemaan osuuskuntatoimintaa omilla resursseillaan. Se antaa toimitilat ja kaikki tarvittavat laitteistot, jotka koulu omistaa, mikäli osuuskunnan työtehtävät sellaisia vaativat. Päätösvalta sen sijaan on osuuskunnalla itsellään. Oli kyse sitten vastaanotettavista työtarjouksista tai osuuskunnan sisäisistä asioista, ne päätetään kokouksissa demokraattisesti äänestämällä jäsenten kesken.

- Osuuskuntatoiminnalla on myös varjopuolensa, Jari tunnustaa. Jotkut työtehtävät saattavat olla vaativia ja voivat viedä aikaa koulun ulkopuoleltakin. Raja koulunkäynnin ja tosielämän yrittämisen välillä alkaa silloin tällöin hävitä. Työtehtävät saattavat tuoda liikaa vastuuta, mikä pahemmassa tapauksessa saattaa viedä hieman motivaatiota. Lisäksi Jari kritisoi myös osuuskunnan varhaista alkamista koulunkäyntiin nähden. Osuuskunta perustettiin muutamia kuukausia varsinaisten opintojen alkamisen jälkeen. Tietojenkäsittelyn opiskelijalla ei tuolloin tietenkään ole mitään ammatillista osaamista ehtinyt kertyä, vaikka jotkin työtehtävät sitä vaatisivatkin. Siksi työtehtävät osuuskunnassa ovat niin hajanaisia.
 
Osaamista osuuskuntatoimintaan ja osuuskuntatoiminnasta
Osuuskuntatoiminta olisi Jarin mielestä saanut alkaa vasta ensimmäisen vuoden perusopintojen jälkeen toisena vuonna. Silloin olisi ehkä teoriapohjaa kertynyt omaan ammatilliseen osaamiseen ja voisi ottaa vastaan myös sellaisia työtehtäviä, jotka sitä vastaavat. "Opiskelen multimediatuotantoa, joten mikäs olisi sen hienompaa päästä tekemään kotisivuja tai multimediatoteutuksia halukkaille", Jari hymähtää.

Jari onkin tällä hetkellä äänetön osuuskuntalainen. Hän keskittyy opiskeluun saadakseen asiantuntijuutta omille intresseilleen. Mikään ei estä häntä palaamasta myöhemmin takaisin osuuskuntaan.

- Rahan takia ei osuuskuntaan kannata liittyä, vaan jos liityt, niin liity työkokemuksen ja yrityskokemuksen vuoksi. Se on arvokkaampaa kuin muutama killinki taskunpohjalla!, kannustaa Jari.
 
Kirjoittaja(t):
Marek Pöldemaa & Joonas Lyytinen, Tietotekniikan (multimediatuotanto) opiskelijoita Loimaan toimipisteessä