07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
09.03.2017
Imetysopas vastasyntyneen keskosen äidin avuksi
 
Onnistunut imetys on sekä lapsen että äidin etu ja imetyksen edut korostuvat erityisesti keskosilla. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä laadittiin imetysopas keskosten äideille.
Imetys edistää lapsen neurologista kehitystä ja ehkäisee infektioita. Se myös auttaa äitiä palautumaan raskaudesta ja synnytyksestä sekä tukee lapsen ja äidin välisen vuorovaikutuksen kehittymistä.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Krista Koskenniemi suunnitteli opinnäytetyönä imetysoppaan, jotta kehitettäisiin keskosten parissa tehtävän imetysohjauksen laatua heti syntymän jälkeen. Opas lisää keskosäitien tietoisuutta imetyksen hyödyistä ja tukee heitä selviytymään imetyksen ongelmista.

Oppaan sisältö koottiin yhdessä Turun yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla sekä synnytysosastolla keskosten imetysohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Oppaan sisällöiksi valikoituivat tärkeimmät imetyksen tukitoimet: äitien motivointi, varhaisen maidontuotannon edistäminen ja ohjeet imetyksen konkreettiseen onnistumiseen. Keskosten äideiltä kysyttiin palautetta projektin aikana. Oppaan kuvituksena käytettiin opiskelijan luvalla kuvaamia äitejä ja heidän keskosvauvojaan osasto hoidon aikana.
Pikkukeskonen kenguruhoidossa
Kuvaaja: Krista Koskenniemi
 
Ohjeet tarpeen erityisesti keskosten äideille
Keskosena syntynyt lapsi hyötyy imetyksestä erityisen paljon. Silti ennenaikaisesti syntyneitä lapsia imetetään vähemmän kuin täysiaikaisia. Siksi keskosten imetysohjaus on ratkaisevaa.

Keskosuuden vuoksi vastasyntynyt usein joudutaan erottamaan äidistään heti syntymän jälkeen, eikä vauva pääse äidin rinnalle ensi- imetykseen. Tämä hankaloittaa riittävän maidonerityksen kannalta tärkeiden hormonien tuotannon käynnistymistä. Imetyksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että äiti lypsää rinnoista kuuden tunnin sisällä ensimaidon eli kolostrumin.

Imetysohjaus heti syntymän jälkeen on siten merkittävässä asemassa tulevan imetyksen onnistumisen kannalta.Oppaan onkin tarkoitus tavoittaa keskosen äiti heti syntymän jälkeen jo synnytysosastolla.
 
Keskosen syntymä on usein kriisi perheelle
Elämäntilanteen äkillinen muutos voi hankaloittaa kykyä ottaa vastaan imetysohjausta. Äidit voivat nyt rauhassa tutustua oppaaseen ja perehtyä aiheeseen myös ilman hoitajan läsnäoloa.

Imetysoppaan avulla voidaan pehmeästi tuoda äideille tietoa imetyksestä ja varmistaa, että he ovat tietoisia imetyksen eduista. Oppaassa rohkaistaan äitiä ottamaan puheeksi imetykseen liittyvät asiat hoitohenkilökunnan kanssa. Hyvä imetysohjaus tukee äitiä ja vauvaa yksilöllisesti heidän juuri alkaneella yhteisellä matkallaan.
Äiti imettää keskosvauvaa
Kuvaaja: Krista Koskenniemi
 
Onnistunut imetys tärkeä äidille ja lapselle
Monelle keskosen äidille imetyksen onnistuminen on toivottu ja tärkeä asia. Äidille oman rintamaidon antaminen saattaa kuvastaa ainoaa vahvaa ja erityistä sidettä hänen ja lapsen välillä tehohoidon ympäristössä.

Keskoslapsen perhe elää haavoittuvassa ja herkässä tilanteessa. Tämän vuoksi juuri keskosten äitien kanssa työskentelevien hoitotyön ammattilaisten tulee olla paitsi asiantuntevia myös herkkiä äidin tarpeille imetysohjauksessa.
 
Kirjoittaja(t):
Tiina Pelander TtT, SH & Krista Koskenniemi, terveydenhoitotyön opiskelija
tiina.pelander@turkuamk.fi