07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
19.11.2009
Monialaisuus on kestävä köysi tukemaan kulttuuripääkaupunkia
 
ECTN (European Cultural Tourism Network), eli Euroopan kulttuuriturismin verkosto, järjesti vuotuisen seminaarinsa Turussa 23.–24.9. Tapahtumapaikkana oli Sigyn-sali. Paikka sopi hyvin seminaarin välittämään viestiin, joka korosti erityisesti monialaista yhteistyötä.
Paikalla oli matkailualan yrittäjiä sekä tutkijoita mutta myös monia kulttuurin asiantuntijoita. Myös luentojen aiheet kattoivat monia aloja. Seminaarin nimi, Culture with a Twist, yhdistää hauskalla tavalla seminaarin ajatuksen tai toisin sanoen toivotun tuloksen sekä tapahtumapaikan. Sigyn-sali sijaitsee vanhalla köysitehtaalla, ja tilat ovat omiaan kulttuurihistorian korostamiseen. Seminaarissa pyrittiin antamaan virikkeitä ja voimavaroja kulttuuriturismin käsittämiseen ja kehittämiseen aivan uusilla tavoilla: hieman totuttuja tapoja ja ajatuksia kiertäen.
 
Turun vuosi 2011
Yksi tärkeimmistä aiheista oli Euroopan Unionin kulttuuripääkaupungit ja Turun mahdollisuudet vuonna kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Mahdollisuuksia kehittymiselle ja kasvamiselle on runsaasti. Haasteita kestävyydelle on vieläkin enemmän. Jo heti avauspuheessa yksi suuri haaste tulikin mainituksi, kun Frank Go, päivän isäntä, mainitsin Aasian kiinnostavuuden turismialueena olevan uhka Euroopalle. Cay Sevon kertoi ensimmäisenä varsinaisena puhujana esimerkkejä siitä, kuinka Turku kulttuuripääkaupunkivuotenaan 2011 aikoo vastata haasteisiin. Turulla on aikomuksena mm. käyttää hyväkseen paljon uutta teknologiaa, josta Suomi onkin tunnettu. Myöskään kaupungin historiaa ei aiota unohtaa. Sevon vertasi puheessaan Ateenaa ja Glascowia toisiinsa. Molemmat olivat aikanaan Euroopan Unionin kulttuuripääkaupunkeja, mutta vain toinen onnistui hyödyntämään tarjottuja mahdollisuuksia siten, että menestys jatkui vielä kulttuurivuoden päätyttyäkin. Asetelma seminaarin alussa oli siis optimisminen mutta realistinen.

Turun mahdollisuudet menestyä riippuvat suurimmaksi osaksi turkulaisista ihmisistä ja muista suomalaisista. Valitettavasti tutkimus osoittaa, että vain n. 33 % suomalaisista aikoo osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin. Paikallista kiinnostusta voimme hieman arvioida siitä, ettei seminaarissa juurikaan näkynyt turkulaisia yrittäjiä, saati sitten yksittäisiä kaupunkilaisia. Esimerkkinä tähän haasteeseen vastaamiseen Sevon toi hieman provosoivan markkinoinnin, joka kohdistetaan pääkaupunkiseudulle. Lisähaasteen turkulaisille antoi välipuheessaan Go, joka mainitsi maiseman ja maisemoinnin tärkeyden. Tähän voimme varmasti kaikki osallistua.
 
Säikeitä Turun kestävälle köydelle
Koko seminaarin tärkein eväs meille turkulaisille matkalla kulttuuripääkaupungiksi on luovuus. Se on vahva trendi turismissa mm. siitä syystä, että turistit käyvät yhä vaativammiksi. On siis löydettävä uusia ratkaisuja vastaamaan kokonaisvaltaisia, aitoja elämyksiä etsivien matkailijoiden tarpeisiin. Myös massasta erottuminen on yhä vaikeampaa. Rohkeus ottaa riskejä kuuluu osana luovuuteen. Turun tulisi siis uskaltaa kokeilla jotain aivan uutta.

Luovuuden mukaan otto arkipäiväiseen työhön onnistunee parhaiten poikkitieteellisellä yhteistyöllä. Tähän seminaarissa kiinnitti huomiota lähes jokainen puhuja. Luovien alojen osaajien on yhdistettävä ammattitaitonsa matkailualan ja markkinoinnin sekä myynnin alan ammattilaisten kanssa. Myös poikkitieteellisen osaamisen yhdistämisessä voimme olla luovia ja etsiä projekteihin sopivia yhdistelmiä. Gon sanojen mukaan, voisimmeko unohtaa termin kulttuuriturismi ja ottaa käyttöön kuvaavamman käsitteen: luova turismi.
 
Kirjoittaja(t):
Sirpa Riikonen, Opiskelija, matkailu- ja ravitsemispalvelut