07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
27.05.2011
Intensiiviopintojaksolla Liettuassa
 
Syksyllä 2010 palvelujen tuottamisen ja johtamisen opiskelijoilla oli mahdollisuus hakeutua EU- projektiin. Intensive Program ”Fostering responsible tourism in higher education” (IP Forte 3 -projekti) on EU- rahoitteinen ja sen tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaista matkailua Euroopassa. Projekti järjestettiin tänä keväänä kolmannen kerran ja se ajoittui maalis- huhtikuuhun. Tällä kertaa isäntämaana toimi Liettua.

Projektiin osallistui jälleen viisi maata: Suomi, Liettua, Belgia, Espanja sekä Hollanti. Jokaisesta maasta osallistui projektiin viisi opiskelijaa ja meidän koulustamme osallistuneet restonomiopiskelijat olivat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita. Suomen tiimin ohjaavana voimana toimi tehokas opettajakaksikko Inna Levanto ja Susanna Saari, jotka ovat olleet projektissa mukana alusta alkaen.
Tämän kevään IP Forten aiheena oli erityisesti edistää matkailureittien kestävää kehitystä ja tutkia, miten kestävän kehityksen mukainen toiminta vaikuttaa matkailijoiden ostokäyttäytymiseen. Jokaisella osallistuvalla maalla oli oma kestävän kehityksen näkökulma, johon perehdyttiin etukäteen jo kotimaassa. Meidän aiheemme oli ympäristö.

Ennen varsinaista opintojaksoa Liettuan Kaunasissa meidän tuli tehdä omat kysymyksemme maiden yhteiseen kyselylomakkeeseen, joka lähetettiin alan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Kyselyn tulosten pohjalta kirjoitimme raportin; Sen tehtävä oli alustaa tulevaa kansainvälistä tiimityöskentelyä.
IP Forte 3 - projektiryhmä yhteiskuvassa Kernavén kukkuloilla
 
Monimuotoista opiskelua
Intensiiviopintojakso kesti Kaunasissa kaksi viikkoa. Sen aikana saimme opetusta niin luentojen kuin workshoppienkin muodossa. Meidät jaettiin Liettuassa kansainvälisiin tiimeihin, joissa työskentelimme koko opintojakson ajan. Opiskelun lisäksi kävimme opintoretkillä lähialueen matkailukohteissa, joissa tutustuimme paikalliseen kulttuuriin.

Ajoittain töitä riitti enemmän kuin meillä oli aikaa, mutta pääsimme myös vaihtamaan vapaallekin. Eniten päänsärkyä Kaunasissa aiheuttivat excel-piirakat, joita tehtiin paljon tulosten analysointia varten.

Lopullinen aikaansaannos, loppuraportti EU:lle, koko projektin ajalta kirjoitettiin yhteistyössä kaikkien ryhmien kesken, minkä jälkeen oli vapauttavaa juhlia yhteistä kahden viikon taivalta. Intensiiviopintojakso päättyi riemukkaaseen, mutta samalla haikeaan seremoniaan, jossa meille jaettiin diplomit tehdystä työstä.
Final day!
 
Uskomattomia kokemuksia ja kansainvälisiä ystävyyssuhteita
Kaiken kaikkiaan opintojakso oli ikimuistoinen ja solmittuja ystävyyssuhteita tullaan ylläpitämään jatkossakin. Päivitimme koko projektin ajan blogiamme kuvin ja tekstein. Blogiimme pääsee tutustumaan osoitteessa www.ipf3finland.blogspot.com. Suosittelemme lämpimästi kaikkia osallistumaan vastaavanlaisiin projekteihin, mikäli mahdollisuuksia tulee opiskelun aikana eteen.
IPF 3 Team Finland: Jenna (vas.), Veera P., Veera R., Edita & Suvi
Finnish Team: Jenna Koivisto Veera Parviainen Veera Romppanan Suvi Riski Edita Valenius
 
Kirjoittaja(t):
Jenna Koivisto, opiskelija