07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
17.01.2007
Tietokoneajan ongelma opiskelijalle
 
Korkeakouluopintojen alkumetreillä opiskelijat huomaavat tarvitsevansa tietokonetta päivittäin. Suurin osa koulutehtävistä pitää tehdä tietokoneella. Monille tämä voi olla helpotus, mutta entäpä ne opiskelijat, joilla konetta ei omasta takaa ole?
Turun AMK:n opiskelija ei voi välttää tietokoneen käyttämistä. Opettajat suosittelevat eri verkkosivuilla vierailemista ja antavat kasapäin kirjoitus- ja nettitehtäviä, joista monet vievät paljon aikaa. Vapaavalintaisille kursseille pääsy edellyttää riittävän nopeaa ilmoittautumista internetissä, sillä osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedotuskin tapahtuu lähes poikkeuksetta sähköpostitse. Oppilaitos siis olettaa, että kaikilla opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tietokonetyöskentelyyn.
 
Oppilaitoksen atk-tilat ovat opiskelijoiden käytössä
Tietokoneen puuttumisen ei pitäisi olla este opiskeluissa etenemiselle. Siksi oppilaitos tarjoaakin opiskelijoille mahdollisuuden käyttää koulun ATK-tiloja myös kouluajan ulkopuolella. Jokainen opiskelija saa halutessaan lunastaa kulkukortin, jolla pääsee sisään tietokoneluokkiin. Tilojen käyttöaika on kuitenkin rajallinen, mikä hankaloittaa työskentelyn etenemistä ja sovittamista muun elämän rytmiin.

Opiskelijat, joilla ei ole tietokonetta, joutuvat monesti työskentelemään koululla useita tunteja opetuksen päätyttyä. Koulupäivät venyvät tämän takia todella pitkiksi ja tekevät opiskelijan rättiväsyneeksi. Vapaa-ajan vähenemisen takia motivaatio voi laskea ja stressikäyrä nousta huomattavasti.

Toki onnekkaat tietokoneen omistajatkin joutuvat tinkimään vapaa-ajastaan ja tekemään paljon töitä. Kone on heille kuitenkin aina saatavilla vuorokaudenajasta riippumatta, joten työskentelyä ei tarvitse aikatauluttaa koulun hälytysjärjestelmän ajastimen mukaan. Oma tietokone mahdollistaa virkistävät happihyppelyt ja välipalat työskentelyn lomassa.
 
Opiskelijoiden tietokonelainaamo
Ilman omaa tietokonetta opiskelu vaikeutuu. Olisi kätevää, jos opiskelijoille olisi oma tietokonelainaamo, mistä voisi panttia tai pientä vuokraa vastaan lainata koneen kotikäyttöön. Joillakin oppilaitoksilla on kannettavia tietokoneita, jotka ovat opiskelijoiden lainattavissa. Tämän mahdollisuuden tarjoaa esim. Hämeen AMK:n Riihimäellä sijaitseva mediatekniikan laitos.

On tietenkin selvää, että koulujen resurssit eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia opiskelijoiden tarpeita. Tietokoneen käytön pakollisuutta on kuitenkin mahdollista vähentää. Opettajat voisivat ehkä joskus hyväksyä käsin kirjoitettuja raportteja tai aineita ja ajoittaa osan nettitehtävistä oppitunneille. Pienistäkin asioista voi olla suuri apu tehtävien kanssa painiville opiskelijoille.
 
Kirjoittaja(t):
Ani Salminen, Toimintaterapiaopiskelija