07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
15.01.2015
What´s up Turku? - näyttely nuorista nuorille
 
Suurin osa nuorista voi hyvin. Nuoret polttavat tupakkaa ja juovat alkoholia aikaisempaa vähemmän. Kuitenkin muun muassa kannabiksen ja nuuskan käyttö on yleistynyt. Lisäksi nuoret viettävät yhä enemmän aikaa sähköisen ruudun ääressä, jolloin liikkuminen ja nukkuminen vähenevät.
Vitriinissä oli nuorten elämään kuuluvia tavaroita.
 
Näyttelyn synnytysvaihe
Pöydällä paperinipuittain prosentteja, kaavioita ja tuloksia, niiden äärellä neljä innokasta terveydenhoitajaopiskelijaa. Tästä lähti käyntiin What’s Up Turku? -näyttelyn suunnittelu.

Terveyden edistämisen yhdyshenkilö Lisa Salonen keksi näyttelyidean. Tärkeänä yhteistyötahona olivat Turun ammatti-instituutin sisustusompelijaopiskelijat. He osallistuivat suunnitteluun ja toteuttivat näyttelyn visuaalista ilmettä. Ohjaavana opettajana oli Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen yliopettaja Kristiina Viljanen.
 
Kouluterveyskyselystä poimittiin näyttelyn sisällöt
Näyttely pohjautui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n teettämään Kouluterveyskyselyyn, joka tuottaa monipuolisesti tietoa nuorten hyvinvoinnista. Kouluterveyskyselyjen tulokset auttoivat hahmottamaan kuvaa nuorten terveydestä ja ohjasivat näyttelyn aiheiden valintaa.

Kun aiheet olivat selvillä, päästettiin luovuus valloilleen ja lähdettiin ideoimaan näyttelyn toteutusta. Näyttelystä haluttiin saada mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä ja Turussa käyvien nuorten kyselytutkimuksen tuloksia hyödyntävä. Oli välttämätöntä tutustua erilaisiin terveyden edistämisen menetelmiin ja nuorisokulttuuriin.

Näyttelyn tavoitteena oli herätellä nuoria pohtimaan omaan terveyteensä liittyviä valintoja. Lisäksi kouluterveyskyselyn tulokset haluttiin saada entistä paremmin koulujen ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen tietoon ja hyödynnettäviksi.

Näyttely pidettiin Turun pääkirjaston nuorten osastolla huhti- ja toukokuussa 2014.
Hyvinvoinnin silta
 
Nuorten elämä esillä monessa muodossa
Näyttelyyn suunniteltiin erilaisia osia. Niistä toisissa nuori sai ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja toisissa hän oli osallisena ja toimijana.

Heti näyttelyyn tultaessa vastassa oli lasivitriini, jossa oli tietoa näyttelystä sekä nuorten elämään liittyviä tavaroita kiinnostuksen herättäjinä.

Kolmeen kangasnoppaan oli kirjattu eri harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi seinällä oli tekstiilipaloista tehty kivisilta, jonka osat kuvasivat nuorten hyvinvointia vahvistavia tekijöitä.

Joka puolella näyttelytilassa oli esillä Kouluterveyskyselyn tuloksia ja tietoiskuja.
 
Kaikille oppimisen paikka
Yhteistyö sisustusompelijaopiskelijoiden kanssa oli hyödyllistä. Hehän kuuluivat näyttelyn kohderyhmään ja toivat näyttelyyn aidosti nuorten näkökulman.

Projektin myötä terveydenhoitajaopiskelijat pääsivät seuraamaan nuorisokulttuuria ja nuorten tämänhetkistä vointia.Työskentely opetti heille vaikuttamisen keinoja tulevaan työhönsä ja antoi kokemusta projektityöskentelystä.

Näyttelyllä voidaan vaikuttaa terveyteen liittyviin valintoihin. Se ei kuitenkaan yksin riitä pysyvään muutokseen, mutta se on osana valistusta. Pysyvän muutoksen edellytyksenä on jokaisen nuoren oman motivaation lisäksi perheen, koulun ja yhteiskunnan tuki sekä niiden antamat mallit.
Nopassa vapaa-ajan aktiviteetteja
 
Kirjoittaja(t):
terveydenhoitajaopiskelijat Elina Ervasto, Veera Kartano, Emma Paasonen & Minna Raatikainen; THL, yliopettaja Kristiina Viljanen