07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
20.11.2010
Yrittäjyys ja sosiaalialan opinnot
 
Sallyn tarkoituksena oli käynnistää yrittäjyyspolku Turun AMK:n sosiaalialan opintoinnoissa. Projektissa selvitimme kiinnostusta yrittäjyyteen, kartoitimme sosiaalipalveluyritysten toimintaympäristöä lähialueella, hankimme yhteistyökumppaneita, sekä järjestimme yrittäjyyden starttipäivän.
Projektissa kartoitamme sosiaalipalveluyritysten toimintaympäristöä lähialueella haastattelemalla lähikaupunkien palvelujohtajia tämänhetkisestä sosiaalipalvelujen yksityistämisestä, kilpailuttamisesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Kävimme haastattelemassa Turun sosiaalipalvelujohtaja Riitta Liuksaa, Raision sosiaalijohtajaa Sanna-Tuulia Lehtomäkeä ja Kaarinan hyvinvointipalveluiden johtajaa Antti Parpoa. Haastattelut avasivat hyvin lähialueemme sosiaalipalveluyrittäjyyden toimintaympäristöä. Koemmekin haastattelut yhtenä parhaimmista oppimistilaisuuksista projektin aikana.

Loppuhuipentumana järjestämme yrittäjyyden starttipäivän Turun AMK:ssa, johon kutsutaan yrittäjyyden asiantuntijoita, Potkurin edustajia, opettajia sekä oppilaita keskustelemaan yrittäjyydestä osana AMK:opintoja. Starttipäiväämme osallistuvat yritysmaailmasta Yrityspalvelukeskus Potkuri, Varsinaissuomen Yrittäjät, ja Coach masters Oy.

Sally on täällä, yrittäjyys Turun AMK:n sosiaalialan opinnoissa on lähdössä vauhdilla eteenpäin. Sosiaalialan yrittäjyys on tätä päivää enemmän kuin koskaan aiemmin, joten projekti on ajankohtainen ja kiinnostava. Projektimme on ollut mielenkiintoinen ja selkeä kokonaisuus jota on ollut miellyttävä tehdä. Toivommekin että Sally on nyt oikeasti saapunut ja näemme yrittäjyysopintojen alkavan lähitulevaisuudessa.
 
Projektin taustaa ja alkukartoitus
Koska sosiaalipalveluja yksityistetään, yrittäjyys on sosionomien opinnoissa ajankohtainen. Sally-projektissa selvitimme niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.

Toteutimme tehtävän nettikyselynä, jonka lähetimme sosiaalialan opiskelijoille ja opettajille. Saimme pienten alkuvaikeuksien jälkeen nettikyselyn toimimaan ja houkuttelimme oppilaita vastaamaan arpomalla vastaajien kesken 50 euron lahjakortin. Saimmekin mukavasti vastauksia, lähes puolet sosiaalialan opiskelijoista vastasi kyselyymme. Sosiaalialan opettajilta saimme seitsemän vastausta.

Sally-projektissa aloitamme yhteistyö Turun AMK:n sosiaalialan ja Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa, tavoitteena opiskelijoiden yrittäjyyden tukeminen ja kehittäminen eri tavoin. Sosiaalialan opintoihin aiotaan myös liittää yrittäjyysopintoja. Eräänä tulevaisuuden visiona on muun muassa mahdollisuus perustaa oma yritys osana opintoja, koulun ja Potkurin ollessa tukena koko opintojen ajan. Tulevaisuudessa myös yrittäjyysaiheisia opinnäytetöitä tuetaan.
 
Yhteistyö Turun AMK:n sosiaalialan koulutusohjelman ja Yrityspalvelukeskus Potkurin välillä
Sally-projektissa aloitimme yhteistyön Turun AMK:n sosiaalialan koulutusohjelman ja Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa: Sen tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyyden tukeminen ja kehittäminen. Sosiaalialan opintoihin aiotaan liittää yrittäjyysopintoja. Eräänä tulevaisuuden visiona on muun muassa mahdollisuus perustaa oma yritys osana opintoja koulutusohjelman ja Potkurin toimiessa tukena koko opintojen ajan. Tulevaisuudessa tuetaan myös yrittäjyysaiheisia opinnäytetöitä.

Projektissa kartoitimme sosiaalipalveluyritysten toimintaympäristöä lähialueella haastattelemalla lähikaupunkien palvelujohtajia tämänhetkisestä sosiaalipalvelujen yksityistämisestä, kilpailuttamisesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Kävimme haastattelemassa Turun sosiaalipalvelujohtaja Riitta Liuksaa, Raision sosiaalijohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäkeä ja Kaarinan hyvinvointipalveluiden johtaja Antti Parpoa. Haastattelut avasivat hyvin lähialueemme sosiaalipalveluyrittäjyyden toimintaympäristöä. Koemmekin haastattelut yhtenä parhaimmista oppimistilaisuuksista projektin aikana.

Loppuhuipentumana järjestimme yrittäjyyden starttipäivän Turun AMK:ssa. Tilaisuuteen kutsuttiin yrittäjyyden asiantuntijoita, Potkurin edustajia, opettajia ja opiskelijoita keskustelemaan yrittäjyydestä osana AMK:opintoja. Starttipäiväämme osallistuivat yritysmaailmasta Yrityspalvelukeskus Potkuri, Varsinaissuomen Yrittäjät, ja Coach masters Oy.
 
Sosiaalialan pinnot ja yrittäjyys
Sally on täällä, yrittäjyys Turun AMK:n sosiaalialan opinnoissa on lähdössä vauhdilla eteenpäin. Sosiaalialan yrittäjyys on tätä päivää enemmän kuin koskaan aiemmin, joten projekti oli ajankohtainen ja kiinnostava. Projektimme on ollut mielenkiintoinen ja selkeä kokonaisuus ja sitä on ollut miellyttävä tehdä. Toivommekin, ettäyrittäjyysopinnot alkavan sosiaalialan opinnoissa lähitulevaisuudessa.
 
Kirjoittaja(t):
Elina Albertsson, sosionomiopiskelija