07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
09.12.2016
Terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät iloa ja virkistystä lotille
 
Turun ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät marraskuussa yhteistyössä Turun lottaperinneyhdistys ry:n kanssa lotille ja pikkulotille virkistyspäivän. Sen tarkoituksena oli ilo, yhdessäolo ja turvallisuus. Päivän toteutuksesta vastanneet terveydenhoitajaopiskelijat halusivat antaa pienen vastalahjan siitä arvokkaasta työstä, mitä nämä naiset ovat tehneet maamme ja kansamme hyväksi.
 
”Uskollinen, luotettava ja halukas palvelemaan”
Virkistyspäivän toteuttamisen taustaksi opiskelijat tutustuivat lotta-toiminnan historiaan. Vuonna 1921 perustettu Lotta Svärd -järjestö kokosi suojiinsa vuosisadan alussa käynnistyneen naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön. Järjestön tehtävänä oli miehille tarkoitettujen suojeluskuntien avustaminen aatteellisesti ja käytännöllisesti. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa muonittamista, vaatehuoltoa sekä haavoittuneiden sotilaiden hoitamista sodan aikana.

Toisen maailmansodan aikana lotat osoittivat todellisen voimansa, taitonsa ja tahtonsa. Lotta Svärd -järjestö oli hyvin valmennettu organisaatio ja se oli valmis ottamaan päävastuun naisten osuudesta sodassa. Kymmeniä tuhansia lottia toimi erilaisissa tehtävissä jakautuneena kotirintamalle ja sotatoimialueelle. Lotan tuli olla valmis, levollinen ja luja, neuvokas ja ripeän päättäväinen, velvollisuudentuntoinen, uskollinen, luotettava, halukas palvelemaan, uhrautuva ja epäitsekäs.

Historiatiedon innoittamina opiskelijat lähtivät toteuttamaan lotille virkistyspäivää. Opiskelijat kokivat tehtävänsä hyvin mielekkääksi myös siksi, että edellä mainitut lotilta vaaditut ominaisuudet vastaavat pitkälti niitä arvoja, joita opiskelijoiden tulevina terveydenhoitajina pitää kunnioittaa ja vaalia.
 
Muonitusta, kädentaitoja ja mielen virkistystä
Marraskuussa 22 pirteää lottaa ja pikkulottaa avustajineen saapui Ruiskadulle terveydenhoitajaopiskelijoiden muonitettavaksi ja palveltavaksi.

Terveydenhoitajaopiskelijat muistuttivat, että kehon ja mielen hyvinvointi syntyy liikunnasta, ravinnosta, turvallisuudesta, henkisestä energiasta sekä levosta. Ihminen on kokonaisuus, ja kaikki hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet on otettava huomioon. Virkistyspäivä rakennettiin näistä lähtökohdista, idealla ”Mennyt ja tuleva elävät meissä”.

Lotta-päivä alkoi aamupalan merkeissä; tarjolla oli suolaista ja makeaa sekä vaihtoehtoisia juomia. Aamupalan aikana opiskelijoilla oli hyvä hetki tutustua vieraisiin, vaihtaa kuulumisia, antaa heidän muistella ja palata ajassa taaksepäin.

Virkistyspäivän yhtenä teemana oli turvallisuus. Siihen opiskelijat olivat yhdistäneet kädentaitoja ylläpitävän askartelun. Kädentaito oli yksi lotan merkittävistä taidoista. Siksi haluttiin mennyttä ja nykyhetkeä mukaillen tarjota mahdollisuus askarrella heijastimet. Enkeliheijastimen valmistus saavutti valtavan suosion.

Iltapäivällä pelattiin bingoa ja muisteltiin vanhoja sananlaskuja. Tähän ohjelmaosuuteen opiskelijat olivat hankkineet avukseen nuorempaa sukupolvea, koska he halusivat liittää maamme tulevaisuuden osaksi päivää. Lotat kiittivät ja kehuivat bingossa ja sananlaskuvisassa avustaneita reippaita urheilijapoikia. Opiskelijat onnistuivat hienosti tavoitteessaan järjestää eri sukupolvet yhdistävää, yhteistä tekemistä.

Päivän päätteeksi lotat pääsivät vetreytymään ohjatun tuolijumpan parissa ja kotimatkalle lähdettiin tietysti kahvipöydän kautta, jonka antimista vastasi leipomo Rostén.
 
Aktiivisuus palkitsee
Lotille haluttiin järjestää ikimuistoinen päivä, ja se olisi ollut vaikeaa ilman rahallista tukea. Virkistyspäivän tarjoilut, materiaalit ja koristeet järjestyivät opiskelijoiden aktiivisesti hankkiman tuen ansiosta. Päivä toteutui osana terveyden edistämisen opintoja ja ryhmän panostus päivän järjestämiseen oli iso.

Opiskelijat haluavat erityisesti kiittää Lions club Turku Aninkaista sekä Turku Linnaa saamastaan tuesta. Leijonatoiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, jonka tarkoituksena on tehdä hyvää, auttaa ja tukea. Lottien virkistyspäivässä nämä periaatteet tulivat todeksi kauniilla tavalla.

Opiskelijat näkivät työnsä tulokset lottien hymyissä ja halauksissa sekä palautteessa, josta esimerkkinä ovat erään lotan sanat: ”Olen todella kiitollinen päivästä, jonka yleensä joudun viettämään yksin. Ja nyt oli todella viihtyisää. Kiitos, kiitos!”
 
Kirjoittaja(t):
terveydenhoitajaopiskelija Minna Anttila & opettaja Miia Tuominen